Senior juridisch medewerker Intensief Toezicht

Directoraat-generaal Toeslagen

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 16 juli
 • Vacaturenummer 1190106
 • Plaatsingsdatum 23 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Miljoenen mensen in Nederland vragen hun toeslagen aan. Huur-, zorg-, of kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget. Toeslagen heeft als doel om toeslaggerechtigden datgene te geven waar zij recht op hebben. Zowel wat betreft toeslagen als de behandeling. Als senior juridisch medewerker draag jij bij aan intensief toezicht mét de menselijke maat. Dat doe je vanuit Utrecht.

Dit doe je bij Toeslagen 
Als senior juridisch medewerker heb je een belangrijke rol. Jij bent de inhoudelijk expert van het team, je begeleidt collega’s bij hun werkzaamheden, bent een vraagbaak voor hen. Binnen je team bewaak je de eenheid van beleid en uitvoering en sta je hen bij tijdens allerhande vraagstukken binnen het spectrum van formeel recht, materieel recht en toezicht. Ook zorg je dat kennis van wet- en regelgeving bij jezelf en collega’s up-to-date is. En neem je plaats in (procesoverstijgende) inhoudelijke overleggen en ben je het primaire aanspreekpunt voor de teamleider. Hierin heb je ook een signalerende functie en voorzie je de teamleider van deskundig advies. Verder informeer en adviseer je het management over de werkzaamheden.

Jij richt je in jouw functie op de vraagstukken en problemen waarbij wet- en regelgeving
lastig interpretabel of niet eenduidig is en waarvoor diepgaand onderzoek noodzakelijk is. Daarbij richt jij je op procesoverstijgende vraagstukken, zoals dossiervorming,
kwaliteitsmeting, proportioneel toezicht en samenwerking met externe partijen. Hiervoor neem je deel aan inhoudelijke overleggen en vorm je het aanspreekpunt voor de teamleider. Je hakt efficiënt en effectief knopen door en neemt de vaktechnisch coördinator daarin mee. Uiteraard doe je dit op basis van inhoudelijke argumenten en analyses, en in nauwe afstemming met collega’s en andere specialisten binnen Toeslagen.

Tot slot speel je, samen met collega’s, een belangrijke rol in de veranderopgave van Toeslagen. Omdat we nog midden in een transitie zitten, geef jij mede invulling aan onze nieuwe manier van werken, waarbij je de menselijke maat in het oog houdt. De wijzigingen die wij de komende tijd doorvoeren in ons toezichtproces help jij mee te initiëren. Je pakt nieuwe ontwikkelingen proactief op en je stimuleert anderen dit ook te doen. Daarnaast draag jij met je vlotte pen bij aan kwalitatief hoogwaardige stukken voor onze bestuurders en bewindspersonen.

Je gaat aan de slag in twee teams:

Registratieproces en rechtmatigheidsonderzoek
Dit team richt zich op het registratieproces en het rechtmatigheidsonderzoek. Binnenkomende in- en externe signalen worden gecategoriseerd en geprioriteerd. Signalen over een mogelijke afwijking in de rechtmatigheid van een toeslag, vormen het onderwerp van een rechtmatigheidsonderzoek. Jij initieert de juridische validatie en draagt bij aan de kwaliteitsborging van deze processen. Verder zorg je dat de rechtmatigheidsonderzoeken van hoog niveau zijn en dat eventuele problemen en zorgen vroegtijdig worden gesignaleerd. Bovendien werk je aan een goede aansluiting met de processen binnen het team waar de verwijtbaarheidsbeoordeling en sanctiebepaling plaatsvindt. 

Verwijtbaarheidsbeoordeling en sanctiebepaling 
Dit team richt zich op de verwijtbaarheidsbeoordeling en het opleggen van eventuele sancties. Het team houdt toezicht op de naleving van de aanmeldingsrichtlijnen voor overdracht aan de FIOD en bewaakt de eventuele overgang van de controle- naar de opsporingsfase. Als senior juridisch medewerker zorg jij voor de juridische validatie van het proces. Je hebt een inhoudelijk adviserende rol binnen het team en werkt aan het verder verbeteren van het proces. Ook ben je het aanspreekpunt in verbeterprojecten. Hierbij werk je nauw samen met de coördinatoren intensief toezicht, de contactambtenaar, de vaktechnische lijn en collega’s binnen intensief toezicht.

Een bijzondere baan, omdat …

 • De menselijke maat centraal staat en jij altijd oog hebt voor de persoonlijke omstandigheden van de burger.
 • Je de rol van senior juridisch medewerker combineert met die van vaktechnisch adviseur (VTA) op het gebied van formeel recht. Dat houdt onder andere in dat je intensief contact hebt met andere VTA’s met jouw procesoverstijgende blik collega’s helpt in complexe, risicovolle en gevoelige casuïstiek.
 • Juist omdat we nog midden in een transitie zitten is het zeer leerzaam en waardevol om invulling te geven aan de nieuwe manier van werken binnen Intensief Toezicht, dit maakt geen dag hetzelfde.
 • Je een veelzijdige functie krijgt. Zo draag je bij aan kwalitatief hoogwaardige stukken voor onze bestuurders en bewindspersonen. Daarnaast ontwikkel je oplossingen op politiek-bestuurlijk, financieel-economisch en sociaal-maatschappelijk terrein. En houd je je bezig met de interne beheersing van het team en zorg je dat de processen juridisch goed en zorgvuldig doorlopen worden.
 • Je alle ruimte krijgt om kennis over te dragen en anderen te stimuleren. Jij neemt je collega’s proactief mee in relevante, vakinhoudelijke ontwikkelingen. Dit doe je onder meer door vaktechnische overleggen te organiseren.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving
“Ik help collega’s en andere VTA’s bij vragen over toeslagfraude en ben de schakel tussen andere afdelingen. Casuïstiek bekijk ik vanuit ons proces én in samenhang met andere processen, wat het werk extra uitdagend maakt. Daarnaast werk ik mee aan bij procesverbeteringen en maatwerkoplossingen.” Lotte, senior juridisch medewerker intensief toezicht.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bij het directoraat-generaal Toeslagen werken 1350 mensen - verspreid over het hele land - voor meerdere opdrachtgevers. Voor het ministerie van SZW voert Toeslagen de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget uit. Voor het ministerie van VWS betaalt Toeslagen de zorgtoeslag uit. Voor het ministerie van BZK keert Toeslagen de huurtoeslag uit. Met deze financiële bijdragen maakt Toeslagen vitale voorzieningen voor iedereen betaalbaar.

De opdrachtgevende ministeries bepalen het beleid en de wetgeving, de staatssecretaris van Financiën voor Toeslagen is verantwoordelijk voor de uitvoering. Jaarlijks worden aan zo’n vijf miljoen huishoudens toeslagen uitgekeerd voor een bedrag van in totaal twaalf miljard euro.

Zowel de taakopdracht als de taakinvulling van het directoraat-generaal Toeslagen staat volop in de aandacht. Een hersteloperatie op het gebied van de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget wordt nu uitgevoerd. Ook wordt gekeken naar verbeteringen die op korte termijn binnen het huidige stelsel gerealiseerd kunnen worden.

Directoraat-generaal Toeslagen

De Directie Toeslagen gerechtigden van het directoraat-generaal Toeslagen zorgt voor de uitbetaling van de huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. De werkzaamheden zijn innovatief en resultaatgericht; de cultuur is gericht op ontwikkelen, van zowel werkprocessen als medewerkers. De burger staat hierbij centraal. We behandelen uitbetaling van toeslagen met de ‘menselijke’ maat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Richard Spies, Vaktechnisch Coordinator

06 - 29 63 41 58

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Siham Jaadar, adviseur Werving & Selectie

06 - 25 34 47 70

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Directoraat-generaal Toeslagen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Data Analist

Directie Toeslagen
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 25 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Behandelfunctionaris Toeslagen Team Objectadministratie Apeldoorn

Directoraat-generaal Toeslagen
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7,schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 6 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Behandelfunctionaris Toeslagen Team Toezicht Den Haag

Directoraat-generaal Toeslagen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7,schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 6 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon