Senior Jurist

Werkgeverschap (Caribisch Nederland)

 • Stand­plaats Bonaire-Kralendijk
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.367 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 12 december Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer RCN/2021/30
 • Plaatsingsdatum 25 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als senior jurist word je primair ingezet voor juridisch advies en ondersteuning van het bevoegd gezag op het gebied van de meer complexe personele aangelegenheden. Je werkt zowel zelfstandig als in teamverband. Tevens speel je een belangrijke rol bij de totstandkoming van arbeidsvoorwaardenakkoorden.

Hoofdtaken

 • Het in algemene zin op juridisch gebied ondersteunen en adviseren van het team Werkgeverschap met het oog op beleidsontwikkeling, integriteitskwesties en algemene aangelegenheden van de directeur RCN;
 • Het ontwikkelen en implementeren van personeelsbeleid en wet- en regelgeving. Denk hierbij aan onderhandelingen met vakbonden, het geven van voorlichting aan leidinggevenden, HR-adviseurs en participatieraden;
 • Het adviseren van het bevoegd gezag bij disciplinaire trajecten, het schrijven van besluiten, het voorbereiden van zittingen bij de rechtbank, het schrijven van contramemories en de afhandeling ter zitting (woordvoering namens de minister bij personele rechtszittingen);
 • Het afhandelen van bezwaar- en beroepsprocedures;
 • Het volgen en verkennen van relevante ontwikkelingen binnen het aandachtsgebied; het bezien van eventuele juridische consequenties en het adviseren ter zake;
 • Het in samenspraak met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in kaart brengen en ontwerpen van gewenst wetgevingsbeleid ten aanzien van ontwikkelingen in de arbeidsvoorwaarden voor het overheidspersoneel in Caribisch Nederland;
 • Het fungeren als secretaris van de Sectorale Overlegcommissie BES (het Sectoroverleg).

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Werkgeverschap (Caribisch Nederland)

De Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) is de schakel tussen de ministeries die aanwezig zijn op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Ieder ministerie is zelf inhoudelijk verantwoordelijk voor het invoeren en het uitvoeren van beleid van het betreffende ministerie. Voor de uitvoering en ondersteuning doen ze daarbij een beroep op de centrale dienstverlening van RCN. Het werkgeverschap van alle ambtenaren in dienst van RCN is formeel belegd bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Je werkt formeel voor het dienstonderdeel Werkgeverschap, maar bent inzetbaar bij alle dienstonderdelen van RCN. De directeur van RCN voert namens de Minister van BZK de werkgeversrol uit voor alle medewerkers van RCN. Vanuit die rol is hij verantwoordelijk voor het opstellen van arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid, het waarborgen van integriteit en het (verder) ontwikkelen van medezeggenschap.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jan Helmond, directeur

+599 715 8304

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jan Helmond, directeur

+599 715 8304

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker Risicobeheersing B

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
 • Stand­plaats Dordrecht
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Preventiemedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Assen
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 14 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Trainee financial audit (WO/HBO) bij de Auditdienst Rijk

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 10
 • Reageren voor 3 december
 • Dienst­verband Trainee
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon