Senior jurist Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.227
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Volkshuisvesting, Natuur / milieu, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 4 december Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer DGVB/B&E/23/07
 • Plaatsingsdatum 16 oktober 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Heb je affiniteit met de warmtetransitie en wil je je inzetten om gemeenten verder te helpen? Heb je brede juridische kennis en een netwerk voor het ontrafelen van de uiteenlopende vraagstukken waar gemeenten en hun stakeholders tegenaan lopen? Dan is de functie van senior jurist bij het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) jou op het lijf geschreven. Wij zoeken een enthousiaste collega die aan de slag wil met deze uitdaging!

In het klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten een regierol vervullen in de lokale warmtetransitie. Vanuit het NPLW werken we hieraan vanuit drie opgaves: ‘isolatie en energiearmoede’, ‘warmtenetten’ en ‘warmtepompen’. Voor deze opgaves ben jij de juridisch expert. Je werkt mee aan het maken van handreikingen waarin wet- en regelgeving wordt vertaald naar de gemeentelijke praktijk. Ook initieer je kennisbijeenkomsten voor gemeenten over komende wet- en regelgeving in samenwerking met o.a. ministeries BZK, EZK, IPO en VNG. Daarnaast vervul je de rol van kennismakelaar, waarbij je bestaande en te ontwikkelen kennis(producten) weet te ontsluiten en te matchen met de behoefte van de gemeenten.
Naast bovenstaande hoofdtaak heb je ook een accounthoudersrol voor een aantal gemeenten verenigd in 1 à 2 NPLW-regio’s. Vanuit deze rol informeer en adviseer je gemeenten bij de uitvoering van hun regierol in de lokale warmtetransitie.

Je werkzaamheden betreffen o.a.:

 • Het initiëren van inhoudelijke kennisbijeenkomsten voor gemeenten over actuele en komende wet- en regelgeving in samenwerking met BZK, EZK, VNG en IPO.
 • Bijdragen aan het opstellen van handreikingen (zoals de handreiking Warmteprogramma), visuals en andere kennisproducten met de vertaling van wet- en regelgeving naar de gemeentelijke praktijk en andere juridische kennisinstrumenten voor gemeenten.
 • (Laten) opstellen van informatie/ kennisproducten over juridische onderwerpen verbonden aan de warmtetransitie, waaronder het verzorgen van juridische items voor de NPLW-nieuwsbrief en website.
 • Bijdragen aan het ophalen, agenderen en wegnemen van juridische knelpunten en belemmeringen in de uitvoeringspraktijk van gemeenten.
 • Het beantwoorden van veelvoorkomende juridische vragen in relatie tot warmtenetten, warmtepompen, isolatie en over de gemeentelijke regierol in lijn met de Wgiw. Je bent eerstelijnsvraagbaak voor (het organiseren van) de beantwoording van kennisvragen op uiteenlopend juridisch terrein, denk aan Omgevingswet in relatie tot de Wgiw en Bgiw, Wcw, staatssteun, AVG en aanbestedingsrecht. Dit doe je in samenwerking met de NPLW-helpdesk. Je coördineer via je netwerk ook de inzet van experts die hun kennis over de afzonderlijke onderwerpen delen, zodat gemeenten de ondersteuning krijgen waar zij behoefte aan hebben.
 • Tevens heb je als medewerker van het NPLW een accounthoudersrol voor een aantal gemeenten in een regio. Je bent het persoonlijke aanspreekpunt en gezicht van het NPLW en je gaat met jouw gemeenten in gesprek over de opgave in het kader van de warmtetransitie. Hier is gemiddeld 8 uur per week voor beschikbaar.

Wat neem jij mee?

 • Collegiaal, conceptueel, nieuwsgierig en communicatief sterk in woord en geschrift.
 • Je hebt het talent om wet- en regelgeving en jurisprudentie te vertalen naar praktische, uitvoerbare juridische kaders. Complexe juridische materie kan je in eenvoudige bewoordingen aan niet-juristen, gemeenteambtenaren, wethouders en raadsleden over brengen.
 • Je bent bestuurlijk en politiek sensitief: als je adviseert, voel je steeds goed de onderliggende belangen, gevoeligheden en krachtenvelden aan.
 • Je kunt met gezag over een onderwerp adviseren; anderen overtuigen van jouw aanpak gaat je dan ook prima af.
 • Je hebt een breed netwerk, die je kunt benutten om antwoorden op juridische vragen te organiseren, die niet direct tot jouw expertise behoren.
 • Daarnaast geef je, met het oog op het opstellen van juridische kennisproducten, probleemloos aan wat de grootste knelpunten zijn voor gemeenten. Ook bij zich nog ontwikkelend, toekomstig beleid.
 • Verder heb je:
 • Een wo-diploma rechten.
 • Minimaal enkele jaren ervaring als jurist.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De vacature is in schaal 12. Je wordt ingeschaald op basis van kennis en ervaring.
 • Bij voorkeur 32 tot 36 uur per week beschikbaar.
 • Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, voorafgaand aan vast. Bij goed functioneren gaat dit na een jaar over naar een vaste arbeidsovereenkomst.
 • Detachering voor een bepaalde tijd vanuit een gemeente of provincie of andere organisatie is ook een mogelijkheid, voorafgaand aan een vaste aanstelling.
 • NPLW werkt voornamelijk hybride waarbij de dinsdag de verplichte kantoordag is in Den Haag. Je bent uiteraard ook op andere dagen op kantoor welkom.

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Vóór 2030 moeten 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen aardgasvrij en/of verduurzaamd zijn. Gemeenten zijn regisseur van deze transitie en hebben een cruciale rol. Om gemeenten hierbij te ondersteunen met één loket, is op 1 januari 2023 het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) gestart. Het NPLW bouwt voort op de kennis en ervaring van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en het Expertise Centrum Warmte (ECW). Beide zijn opgegaan in het NPLW en vormen met hun kennis, de proeftuinen aardgasvrije wijken, leerproducten en communities een belangrijke basis van het nieuwe programma. Het NPLW is een interbestuurlijk programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken, de VNG en het IPO. Zij zijn formeel de opdrachtgevers van het NPLW. Brancheorganisaties Netbeheer Nederland, Aedes en de Unie van Waterschappen hebben een vaste plek aan tafel bij de overleggen, vanwege hun belangrijke rol in de uitvoering van de warmtetransitie. RVO is mede-uitvoerder van het programma. NPLW is gehuisvest in het kantoor van de Unie van Waterschappen in Den Haag. Bij NPLW werken circa 30 medewerkers. Het MT bestaat uit de programmadirecteur Maureen van Eijk, twee programmamanagers, de coördinator van het communicatieteam en de coördinator van het ondersteuningsteam die ook programmasecretaris is. Jij maakt deel uit van het team Kennis & Handelingsperspectief, dit team bestaat uit circa 10 medewerkers.

Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Het ministerie van BZK beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega's die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega's met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Julia Sondermeijer, programmamanager

(06) 15 01 78 28

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectleider warmtenetten en accounthouder bij NPLW

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 11 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior projectleider Isolatie, energiearmoede en accounthouder bij NPLW

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior communicatieadviseur/accounthouder NPLW

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 9 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon