Senior Jurist Stikstof en Transitie Landelijk Gebied

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.688 - €6.989
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 9 juni Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer WJZ_20230524_13
 • Plaatsingsdatum 25 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij een ervaren jurist die bij wil dragen aan de aanpak van de stikstofproblematiek en transitie van het landelijk gebied? Dan hebben wij de ideale vacature voor jou!
Wij zoeken namelijk meerdere senior juristen die zich in willen zetten voor dit actuele, maatschappelijk betekenisvolle dossier.

De stikstofproblematiek, achteruitgang van de biodiversiteit, de kwaliteit van de bodem en van het water die onder druk staat. Een kleine greep uit de flinke uitdagingen in het landelijk gebied waar we voor staan. De inzet is om te komen tot een verantwoorde transitie van het landelijk gebied, het reduceren van de totale hoeveelheid stikstof in Nederland en herstel en de versterking van natuur. Belangrijk daarbij is dat de Natura 2000-gebieden een gunstige staat van instandhouding bereiken. Tegelijkertijd is het van belang dat er ruimte vrijkomt voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen in ons land. Denk hierbij aan infrastructuur, bedrijvigheid, woningbouw, veiligheid, en klimaat- en landsverdediging.

Rondom de transitie van het landelijk gebied en aanpak van de stikstofproblematiek spelen veel (bestuurlijk) juridische vraagstukken. Het gaat om juridisch-inhoudelijk zeer interessante vraagstukken met over het algemeen een hoge complexiteit. Ook komt het voor dat nieuwe regelgeving nodig is of bestaande regelgeving moet worden aangepast. De afdeling Natuur en Stikstof van de directie Wetgeving en Juridische Zaken heeft hierbij een centrale rol. Vanuit deze afdeling wordt veelvuldig juridisch advies uitgebracht en regelgeving tot stand gebracht over allerlei onderwerpen samenhangende met de transitie van het landelijk gebied en aanpak van de stikstofproblematiek. Daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan: juridische advisering over hoe meer ruimte kan ontstaan voor vergunningverlening voor bv. bouwprojecten en infrastructuur, het opstellen van subsidieregelgeving waarmee boeren vrijwillig hun bedrijf kunnen beëindigen en het zorgen voor de staatssteungoedkeuring van de Europese Commissie voor deze regeling en advisering over rechterlijke uitspraken over stikstof zoals de rechtszaak over de bouwvrijstelling.

Deze werkzaamheden worden gedaan door twee clusters enthousiaste juristen waarvoor we via deze vacature versterking willen vinden. In totaal werken momenteel circa tien juristen in deze clusters met wie je collegiaal kan sparren over vraagstukken. Je werkt op verschillende dossiers nauw samen met beleidscollega's en collega's uit uitvoerende diensten die zich bezig houden met de transitie van het landelijk gebied en aanpak van de stikstofproblematiek. Je adviseert vroegtijdig en pro actief in de beleidsprocessen, waardoor je vaak al vanaf de start van beleidstrajecten juridisch adviseert en kaders meegeeft voor de beleidsontwikkeling. Momenteel is de verwachting dat je werkpakket vooral uit juridische advisering zal bestaan, maar wij zoeken wel senior juristen die bereid zijn om ook regelgeving tot stand te brengen en zich zo nodig hierin te bekwamen.

De afdeling Natuur en Stikstof van de directie Wetgeving en Juridische Zaken kent, naast de twee clusters die zich bezig houden met de transitie van het landelijk gebied en de stikstofproblematiek nog twee andere clusters. Het is een afdeling waar veel gebeurt en waarin vanwege de grote politieke en maatschappelijke dynamiek regelmatig om snel handelen wordt gevraagd. Dat vraagt om flexibiliteit en snel schakelen. Een flexibele instelling wordt ook verwacht voor wat betreft de dossiers waarop je wordt ingezet. Het kan daarbij ook aan de orde zijn dat je gevraagd wordt om werkzaamheden in een ander cluster op te pakken.

Collegiaal, conceptueel, scherp en communicatief sterk in woord en geschrift: zo sta jij bekend. Je werkt net zo makkelijk zelfstandig als in teamverband. Zijn er tegenstellingen of problemen? Jij maakt ze op sympathieke wijze bespreekbaar en komt met creatieve oplossingen. Je hebt het talent om abstracte, soms nog wat vage beleidsdoelen, te vertalen naar precieze, uitvoerbare juridische kaders.
Denk aan wet- en regelgeving en juridische advisering daarover.

Daarnaast geef je, met het oog op het opstellen van duurzame wet- en regelgeving, probleemloos aan wat de juridische randvoorwaarden zijn. Ook bij zich nog ontwikkelend, toekomstig beleid. Je kunt met gezag over een onderwerp adviseren; anderen overtuigen van jouw aanpak gaat jou dan ook prima af. Het lukt je hierbij complexe juridische materie in eenvoudige bewoordingen aan niet-juristen over te brengen. Als je adviseert, voel je steeds goed de onderliggende belangen, gevoeligheden en krachtenvelden aan en ben je tegelijkertijd niet bang om tegen de stroom in te adviseren.

Verder heb je:

 • Een wo-diploma rechten. Kennis van het omgevingsrecht en/of natuurbeschermingsrecht is een pré.
 • Ruime ervaring met juridische advisering en/of het tot stand brengen van wetgeving op complexe dossiers.
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.688 Max. €6.989 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Heb je wel relevante werkervaring, maar voldoe je nog niet (helemaal) aan de functie-eisen? Ook dan nodigen we je uit om te solliciteren. In dat geval kan tijdelijk een lagere salarisschaal worden toegepast.
 • Herplaatsingskandidaten en verplichte van werk naar werk kandidaten niet zijnde van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dienen een aanwijzingsbesluit van het bevoegd gezag toe te voegen aan de sollicitatie.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans bestaat tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Wetgeving en Juridische Zaken is een stafdirectie die de bewindslieden en de beleidsonderdelen van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondersteunt op juridisch-bestuurlijk gebied. Onze taken bestaan vooral uit het tot stand brengen van wet- en regelgeving, het verstrekken van juridische adviezen en het behandelen van bezwaar- en beroepszaken. Samen met de beleidsdirecties kijken we naar beleidsvraagstukken en adviseren we over allerlei concrete beleidsvragen. Maar we geven ook advies over meer individuele zaken met een juridische inslag, los van wetgeving. Binnen de directie gaan we opgavegericht aan de slag met de grote maatschappelijke thema’s door samen te werken in clusters. Bij onze directie werken ongeveer 160 mensen.

Onze directie bestaat uit zes afdelingen:

 • De afdelingen Klimaat en Energie, en Economische Zaken. Deze afdelingen richten zich op de opgaven op het terrein van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Denk aan de klimaat- en energietransitie, gasleveringszekerheid, mededinging, regulering en toezicht op markten, economische veiligheid, digitalisering en cybersecurity.
 • De afdelingen Landbouw en Voedselkwaliteit, en Natuur en Stikstof. Deze afdelingen focussen op de opgaven op het terrein van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hier spelen thema’s als landbouwbeleid en -kwaliteit, dierenwelzijn, gewasbescherming, stikstof- en mestproblematiek, versterken van natuur, pacht, en toepassing van het omgevingsrecht.
 • De afdelingen Juridisch Advies en Bezwaar en Beroep, en Bestuur en Kwaliteit. Deze afdelingen richten zich op beide ministeries en omvatten de meer specialistische expertises, zoals bestuurlijke transitie, transparant bestuur en governance.

Onze directie is dus erg divers, zowel in takenpakket als in samenstelling. De sfeer is heel goed en kenmerkt zich door collegialiteit en professionaliteit. De hoge kwaliteit van ons werk combineren we dan ook met een fijne werkomgeving.

Afdeling Natuur en Stikstof
De afdeling Natuur en Stikstof kent een viertal clusters: Natura 2000 en stikstof, Gebiedsgerichte aanpak, Mest en Natuur & Omgevingsrecht. In de afdeling werken ca 20 medewerkers, een mooie mix van jonge en oudere medewerkers, ervaren en nog wat minder ervaren collega's. We werken met grote toewijding en weten tegelijkertijd te relativeren, waarbij humor belangrijk is.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat voor een eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. We versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers, en stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werkt het ministerie aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. LNV wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, met een nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee dragen we bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Samen streven we ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Janne de Bruijne, afdelingshoofd Natuur en Stikstof

06 11 37 70 24

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Jurist Stikstof en Transitie Landelijk Gebied

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 9 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Jurist Mestwetgeving

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 9 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Jurist Mestwetgeving

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 9 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon