• Stand­plaats Maastricht of Den Bosch
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 24
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 10 maart Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer ZN-271
 • Plaatsingsdatum 17 februari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De provincies Noord-Brabant en Limburg en zelfs een stukje Gelderland vormen het decor voor veel initiatieven; de intensivering van gebruik van verzorgingsplaatsen langs wegen, de hoogwaterveiligheid langs onze rivieren, natuurontwikkeling door het verondiepen van diepe plassen en verduurzaming van de binnenvaart. Deze ontwikkelingen vragen om goede juridische oplossingen vanuit Rijkswaterstaat. Jouw werk als senior juridisch adviseur vergunningverlening is belangrijk voor de maatschappij en heeft volop de aandacht van media en politiek.

Op de afdeling Vergunningverlening werk je nauw samen met de beheerder en deskundigen van andere afdelingen of waterschappen. Je werk richt zich op het reguleren van het medegebruik van de netwerken. Zo zijn bepaalde activiteiten in het rivierbed of langs de autosnelweg niet toegestaan zonder voorafgaande vergunning. Hierbij is het van belang of een activiteit de functie van het netwerk aantast, deze voldoet aan de (wettelijke) kaders en of er belangen van derden in het geding zijn. De afweging en de beschermende maatregelen, die worden opgelegd via voorschriften, vinden plaats door inhoudelijke deskundigen of vergunningverleners.

Constante ontwikkelingen leiden tot uitdagende veranderingen binnen het vergunningverleningsproces op het gebied van inhoud en cultuur. Een verschuiving van klassieke, enigszins reactieve vergunningverlening naar een meer proactieve en omgevingsgerichte vergunningverlening. Daarbij staat een nauwe samenwerking met handhaving, gebruikers, bedrijfsleven, initiatiefnemers, overheden en overige belanghebbenden centraal. De komst van de Omgevingswet geeft hier duidelijke handvaten voor. Of het nu gaat om recente wetgeving of initiatieven die (nog) niet in de regelgeving zijn opgenomen, jij zet je vaardigheden en kennis effectief in.

In jouw rol spendeer jij je kostbare tijd vooral aan:

 • Het beoordelen van de vergunbaarheid van complexe initiatieven op grond van de Waterwet en overige waterstaatswetgeving;
 • Bijdragen aan ontwikkelingen inzake de wet- en regelgeving;
 • Het adviseren in complexe legalisatievraagstukken;
 • Juridsche vraagbaak voor je collega’s;
 • Het bijwonen van interne en landelijke overleggen;
 • Het volgen van relevante ontwikkelingen m.b.t. het vakgebied.

Geef je carrière een boost!

Wil jij je carrière in beweging houden? En ben je toe aan nieuwe inspiratie? Solliciteer dan naar deze functie. Je doet nieuwe kennis op, ontmoet andere mensen en ontwikkelt je competenties. Dat maakt interessante carrièrestappen mogelijk. Een interne sollicitatie is jouw kans om je ambitie en persoonlijk leiderschap te laten zien!

Ben je benieuwd wat werken bij Rijkswaterstaat uitdagend en boeiend maakt? Onze collega Vincent de Jong, jurist geluid en Awb/Wob, vertelt je daar graag meer over. Wij stelden hem zeven vragen over het werk en zijn ontwikkeling binnen onze organisatie. Het interview lees je hier.

In verband met de ontwikkelingen rondom het corona virus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure. De meest actuele informatie vind je via deze link.

Functie-eisen

 • Wo-niveau, in bezit van afgeronde juridische opleiding gevolgd op het gebied van Waterstaatswetgeving en de Algemene wet Bestuursrecht;
 • Je bent in bezit van een afgeronde juridische opleiding, gevolgd op het gebied van Waterstaatswetgeving en de Algemene wet Bestuursrecht;
 • Je hebt ruime kennis en ervaring met complexe vergunningverlening;
 • Je houdt rekening met politiek-bestuurlijke verhoudingen, je kent het krachtenveld en bent op de hoogte van relevante politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en hebt ervaring hoe hierop te acteren;
 • Je hebt lef en durft buiten je comfortzone te treden bij het zoeken naar juridisch deugdelijke oplossingen;
 • Je bent een verbinder, flexibel, kunt goed plannen, organiseren en samenwerken, je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en beschikt over overtuigingskracht;
 • Kennis van de Omgevingswet is een pré, evenals juridische kennis op het gebied van (water)bodem vraagstukken (Bbk/Ow).

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Maximaal aantal uren per week 24

Overige arbeids­voorwaarden

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. Daarvoor kun je bovenop het salaris rekenen op een individueel keuzebudget van 16,37% van je salaris. Tot slot hecht de Rijksoverheid sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor ook tal van mogelijkheden.

Bijzonderheden

Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

RWS Zuid-Nederland is een samenvoeging van de diensten Noord-Brabant en Limburg. De ambitie van RWS geldt ook voor RWS Zuid-Nederland. We willen zo optimaal mogelijk bij dragen aan de ambitie en de doelen van RWS. Wel hebben we een organisatorische ambitie die we aan de RWS ambitie toe voegen: We willen als RWS Zuid-Nederland als één eenheid, met één werkwijze, RWS elke dag beter maken.

De Regionale onderdelen van Rijkswaterstaat zijn integraal verantwoordelijk voor de bij RWS in beheer zijnde netwerken en voor het optimaal beheer, gebruik en de ontwikkeling van deze netwerken. Hier moet ook het spanningsveld gemanaged worden tussen Regionaal maatwerk enerzijds en Landelijke Prestaties en Uniformiteit anderzijds. De processen in de Regionale onderdelen van Rijkswaterstaat zijn vormgegeven vanuit het Assetmanagement en Omgevingsmanagement. Bij omgevingsmanagement staat niet zozeer het managen van de omgeving centraal, maar vooral vanuit goed relatiebeheer en klantencontact samenwerken met onze partners in de regio. Assetmanagement wordt strategisch en risicogestuurd ingevuld op basis van de hele levenscyclus van de assets. Naast Assetmanagement en Omgevingsmanagement wordt vanuit Vergunningverlening & Handhaving de initiatieven gereguleerd op de drie netwerken en houdt RWS integraal toezicht op de deze netwerken.

Vergunningverlening
Tot de kerntaken van de afdeling behoren het verlenen van vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen, het beoordelen van meldingen en het bijdragen aan het opstellen van projectplannen.

Verder draagt de afdeling zorg voor het adviseren van andere bevoegde gezagen, coördineren en afstemmen met andere waterbeheerders bij de vergunningverlening in samenloopgevallen.
De afdeling levert capaciteit, kennis en expertise met betrekking tot het adviseren van initiatiefnemers in voortrajecten en vroegtijdig en proactief betrokken zijn bij omgevingsstrategie en ruimtelijke ordeningsplannen van externe partijen, bij aanleg- en onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat en derden.
De afdeling draagt bij aan crisismanagement door het beschikbaar stellen van expertise respectievelijk aan handhavingsprogramma’s vanuit regio-specifieke kennis. De afdeling telt momenteel 25 medewerkers.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Peter Smeets, Afdelingshoofd

06–51584163

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Agnes de Weerd, Adviseur Werving en Selectie

06-19286650

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Jurist privaatrecht

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur vergunningen

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 18 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker juridisch beheer

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Goes
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 2 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon