• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 12, schaal 13
  €4.278 - €7.094 (bruto)
 • Juridisch
 • Solliciteer voor 6 juni 2024 Nog 14 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • 2 werkplekken
Kenmerk: WJZ_20240515_12/13, Plaatsingsdatum: 16 mei 2024

Ben jij een jurist die bij wil dragen aan herstel van de natuur en verbetering van de waterkwaliteit? Lees dan snel verder, want wij zoeken twee juristen die zich in willen zetten voor deze belangrijke, actuele en maatschappelijk betekenisvolle thema's!

De stikstofproblematiek, achteruitgang van de biodiversiteit, de kwaliteit van de bodem en van het water die onder druk staat. Een kleine greep uit de flinke uitdagingen in het landelijk gebied waar we voor staan. De inzet is om te komen tot een verantwoorde transitie van het landelijk gebied, het reduceren van de totale hoeveelheid stikstof in Nederland en herstel en de versterking van natuur en verbetering van de waterkwaliteit. Belangrijk daarbij is dat de Natura 2000-gebieden een gunstige staat van instandhouding bereiken. Tegelijkertijd is het van belang dat er ruimte is voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen in ons land. Denk hierbij aan infrastructuur, bedrijvigheid, landbouw, woningbouw, veiligheid, en klimaat- en landsverdediging.

Rondom de thema's natuur, stikstof en waterkwaliteit spelen veel juridische vraagstukken. Het gaat om juridisch-inhoudelijk zeer interessante vraagstukken met over het algemeen een hoge complexiteit. Ook komt het voor dat nieuwe regelgeving nodig is of bestaande regelgeving moet worden aangepast. De afdeling Natuur en Stikstof van de directie Wetgeving en Juridische Zaken heeft hierbij een centrale rol. Vanuit deze afdeling wordt veelvuldig juridisch advies gegeven en regelgeving tot stand gebracht over allerlei onderwerpen samenhangende met de themas natuur, stikstof en waterkwaliteit. Eén van deze onderwerpen is bijvoorbeeld de landelijke aanpak piekbelasting. Met deze aanpak wil het kabinet de stikstofneerslag in natuurgebieden snel terugdringen. Juristen uit de afdeling zijn nauw betrokken bij de aanpak, denken actief mee over juridische aspecten, stellen regelingen op voor agrarische ondernemers zodat zij kunnen kiezen voor bijvoorbeeld extensiveren, omschakelen, innoveren, verplaatsen en stoppen en begeleiden staatssteunprocedures bij de Europese Commissie.

Als jurist in de afdeling werk je op verschillende dossiers nauw samen met beleidscollega's en collega's uit uitvoerende diensten die zich bezig houden met natuur, stikstof en waterkwaliteit. Je houdt van dynamiek en snel schakelen in je werk, stelt je flexibel op en bent bereid om veel verschillende werkzaamheden in de afdeling op te pakken. Je adviseert vroegtijdig en pro actief bij beleidsvorming, waardoor je vaak al vanaf de start van beleidstrajecten aan tafel zit en juridische kaders meegeeft voor de beleidsontwikkeling. Daarnaast maak je wet- en regelgeving en begeleid je de wetgevingsprocedures voor totstandkoming van regelgeving. Het verschilt hoeveel van je werktijd je bezig bent met juridische advisering en hoeveel met het opstellen van wet- en regelgeving. Op sommige thema's is er een grotere wetgevingsopgave dan op andere thema's. Het kan ook zijn dat je, al dan niet tijdelijk, al je werktijd bezig bent met juridische advisering.

Wij willen de afdeling graag versterken met twee juristen: een senior jurist S12 en een senior jurist S13. Senior juristen (S12) werken zelfstandig op dossiers met een gemiddeld complexiteitsniveau. Senior juristen (S13) houden zich bezig met de meest complexe dossiers in de afdeling en opereren zelfstandig.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Wetgeving en Juridische Zaken is een stafdirectie die de bewindslieden en de beleidsonderdelen van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondersteunt op juridisch-bestuurlijk gebied. Onze taken bestaan vooral uit het tot stand brengen van wet- en regelgeving, het verstrekken van juridische adviezen en het behandelen van bezwaar- en beroepszaken. Samen met de beleidsdirecties kijken we naar beleidsvraagstukken en adviseren we over allerlei concrete beleidsvragen. Maar we geven ook advies over meer individuele zaken met een juridische inslag, los van wetgeving. Binnen de directie gaan we opgavegericht aan de slag met de grote maatschappelijke thema’s door samen te werken in clusters. Bij onze directie werken ongeveer 200 mensen.

Onze directie bestaat uit zeven afdelingen:

 • De afdelingen Klimaat en Energie, Groningen en Mijnbouw en Economische Zaken. Deze afdelingen richten zich op de opgaven op het terrein van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Denk aan de klimaat- en energietransitie, gasleveringszekerheid, mededinging, regulering en toezicht op markten, economische veiligheid, digitalisering en cybersecurity.
 • De afdelingen Landbouw en Voedselkwaliteit, en Natuur en Stikstof. Deze afdelingen focussen op de opgaven op het terrein van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hier spelen thema’s als landbouwbeleid en -kwaliteit, dierenwelzijn, gewasbescherming, stikstof- en mestproblematiek, versterken van natuur, pacht, en toepassing van het omgevingsrecht.
 • De afdelingen Juridisch Advies en Bezwaar en Beroep, en Bestuur en Kwaliteit. Deze afdelingen richten zich op beide ministeries en omvatten de meer specialistische expertises, zoals bestuurlijke transitie, transparant bestuur en governance.

Onze directie is dus erg divers, zowel in takenpakket als in samenstelling. De sfeer is heel goed en kenmerkt zich door collegialiteit en professionaliteit. De hoge kwaliteit van ons werk combineren we dan ook met een fijne werkomgeving.

* Afdeling Natuur en Stikstof
In de afdeling Natuur en Stikstof werken 22 medewerkers, een mooie mix van jonge en oudere medewerkers, ervaren en nog wat minder ervaren collega's. We werken met grote toewijding en weten tegelijkertijd te relativeren, waarbij humor belangrijk is.

Binnen de afdeling Natuur en Stikstof zijn drie clusters ingericht: cluster Natuur en stikstof, cluster Gebiedsgerichte aanpak en cluster Mest. Daarnaast is er een programmacluster Transitie landelijk gebied en landbouw waarin juridische werkzaamheden op deze twee thema's integraal en in nauwe samenhang met elkaar worden opgepakt. In elk cluster zijn 5 à 10 juristen actief. Veel juristen werken in twee clusters, wat bijdraagt aan de onderlinge verbinding tussen de clusters.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren. Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Janne de Bruijne, afdelingshoofd Natuur en Stikstof

06-11377024

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Barbara Schmitz, Senior Adviseur Recruitment

06-50018780

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) juristen natuur, waterkwaliteit en landbouw

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) jurist energietransitie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat & Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) jurist energietransitie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat & Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon