Senior Keuringsassistent 16 uur per week

 • Amsterdam - Marine Etablissement  -  route
 • MBO - 4
 • 16 uur
 • schaal 7
  €2.890 - €4.005 (bruto)
 • Medisch / verzorging
 • Solliciteer voor 29 juli 2024
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 575937, Plaatsingsdatum: 28 juni 2024

Je werkt in grote mate van zelfstandigheid mee aan het plezierig, efficient en met betrouwbaar testresultaat verloop van medische keuringen voor jonge, ambitieuze kandidaten (nieuw en doorstroom). Je bent zelfstandig in het voorbereiden, verrichten en rapporteren over de medische deelonderzoeken. Bijdragen aan kwaliteitsverbetering van de afdeling Medische Keuringen. Organiseren van praktische zaken voor aanstellingskeuringen op Defensie lokaties buiten Amsterdam en kwalitatief bewaken van het keuringsproces aldaar. Inwerken van collega's en fungeren als vraagbaak.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden verricht binnen de Divisie Personeel & Organisatie Defensie (DPOD) ressorterend onder het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).
De DPOD is één van de divisies van het DOSCO. De DPOD bestaat uit zeven dienstencentra en de MD-groep.

De DPOD ondersteunt de defensieonderdelen met P&O-dienstverlening. Zij biedt daartoe kennis aan over het P&O-functiegebied en verleent diensten aan leidinggevenden, P&O-functionarissen en defensiewerknemers binnen het gehele spectrum van de personele dienstverlening. Hiermee draagt DPOD bij aan de personele gereed stelling van Defensie en het uitvoeren van goed werkgeverschap. De operationele commando’s (OPCO’s) kunnen zich hierdoor maximaal richten op de uitvoering van de primaire taakstelling van Defensie. Je komt te werken binnen het Dienstencentrum Personeelslogistiek (DC PL) van DPOD. Zij verbinden mensen met banen binnen en buiten Defensie en zorgen dat de in-, door- en uitstroom van defensiepersoneel goed verloopt. Zo werken we aan personele gereedstelling, opleiding, trainingen, trajecten voor werkstudenten, maatschappelijke dientijd, en reservistenaangelegenheden. Ook zijn we hét expertisecentrum op het gebied van arbeidsmarktbemiddeling, civiel onderwijs en pre-recruitment. Zij stellen de mens centraal en vormen een brug tussen de burgermaatschappij en Defensie.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het Ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en het Commando Materieel en IT (COMMIT).
Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de COMMIT lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele Defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

De heer J.G.J.A. Voorn, Hoofd Keuringsassistenten

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Mevrouw A.M.J. Buitink, P&O Adviseur 06-82612514

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur risico- en compliance management

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando
 • Utrecht
 • Bachelor - HBO
 • 38
 • schaal 10
  €3.430 - €5.475 (bruto)

Arts aanstellingskeuring

Ministerie van Defensie
 • Amsterdam
 • Bachelor - HBO
 • 32-38
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)

Junior Procesmanager

Ministerie van Defensie
 • Utrecht - Kromhoutkazerne
 • Bachelor - HBO
 • 38
 • schaal 10
  €3.430 - €5.475 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon