Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior Kustecoloog

Rijkswaterstaat Noord-Nederland

 • Stand­plaats Leeuwarden
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 25 oktober Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer NN-162
 • Plaatsingsdatum 20 september 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Voldoende schoon en gezond water in onze rivieren, meren en zeeën is belangrijk voor mensen, dieren en planten. Rijkswaterstaat neemt daarom, samen met andere waterbeheerders, tal van maatregelen om het water-, natuur en ecosysteem te verbeteren. Bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland heb jij met je frisse blik en innovatieve ideeën als kustecoloog een belangrijke, actieve rol in de natuur- en waterdossiers van de Waddenzee en de Eems-Dollard.

Als ervaren professional profileer jij je in het Waddengebied als deskundig kustecoloog. Je draagt stevig bij aan de doorontwikkeling van het werkveld Natuur en waterkwaliteit van Rijkswaterstaat Noord-Nederland, tot relevante natuurbeheerder in het Waddengebied. Je bent bezig met uitdagende en complexe projecten, vooral rondom de Noordzeekust, de Waddenzee en Eems Dollard.

Je richt je op het behalen van de resultaten zoals die ondermeer zijn beschreven in de Kaderichtlijn Water, de Programmatische Aanpak Grote Wateren en Natura2000.

De onderwerpen die je tegenkomt hebben o.a. betrekking op de beheerplannen en maatregelen Natura 2000 en Kaderrichtlijn Water. Maar ook aspecten van het waddengebied als Werelderfgoed, het ‘vergroenen’ van de harde dijken langs de Waddenkust en andere maatregelen die de natuurontwikkeling en –beheer in ons het beheergebied verbeteren.

Op inhoudelijk, bestuurlijk en beleidsmatig niveau koppel je de belangen en ambities van Rijkswaterstaat aan die van andere betrokken partijen. Rijkswaterstaat werkt samen met tal van partijen zoals de terrein beherende organisaties Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, provinciale landschappen en particulieren maar ook met belangenorganisaties, provincies en gemeenten. Verder is met name voor de Eems-Dollard ook de samenwerking met Duitsland van groot belang. Daarnaast werk je veel met beleidsmatige en bestuurlijke partners zoals de beleidsdirectoraten van provincies en waterschappen en van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en dat van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Je valt op binnen het werkveld dankzij je gedegen kennis van en ervaring met de specifieke Wadden-problematiek. Je specialisatie zit vooral in de kustzone: de overgang van water naar land. Je hebt een passie voor strand, duinen en kwelders en hebt goede kennis van de werking van deze systemen en de soorten die er leven.

Je komt in een ambitieus en enthousiast team dat veranderingen niet vreest. Samen met dit team geef je vorm aan de taak van Rijkswaterstaat als natuurbeheerder van de Waddenzee volgens de principes van de ecosysteembenadering. Je bent hierbij een verbindende speler en ziet moeiteloos kansen om projecten/trajecten integraal te benaderen. Je bent gewend om projectmatig te werken en vindt samenwerken in een multidisciplinair team belangrijk en leuk. Je bent een intermediair tussen kennisontwikkeling en de toepassing in het beheer.

Een heldere positionering, goede communicatie en een consistente boodschap; dat is waar jij voor staat. Je kent je gesprekspartners en zet je netwerk adequaat in. Je collega’s en gesprekspartners weten wat ze aan je hebben en er is wederzijds waardering en respect. Samenwerken en verbinden zijn voor jou belangrijke kernwaarden en daar ben je sterk in.

Functie-eisen

 • We vragen een afgeronde wo-opleiding mariene biologie met specialisatie kustecologie.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met KRW, Natura2000 en de natuur- en ecologische karakteristieken van de Waddenzee en de Eems-Dollard.
 • Interesse in het werkveld en de positie van Rijkswaterstaat ligt voor de hand.
 • Je bent conceptueel en analytisch sterk en kunt boven de materie uitstijgen.
 • Daarbij heb je een sterk en relevant netwerk, bent aanjager en inspirator en je kunt visie en koers verbinden met de operationele uitvoering.
 • Je bent open, proactief en zakelijk en hebt de wil om te presteren.
 • Je bent positief ingesteld en in staat om lastige situaties met humor op te lossen.
 • Jouw expertise zet je om in een goed geschreven geschreven en onderbouwd advies aan collega’s en bestuurdersof in onderzoeksvoorstellen in het kader van kennisontwikkeling.
 • Je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen, gevoeligheden en krachtenvelden binnen de organisatie en handelt hiernaar.
 • Je herkent je in onze kernwaarden: resultaatgericht, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Netwerkontwikkeling en Visie ontwikkelt een toekomstvaste ontwikkelkoers voor de netwerken: hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en de hoofdwatersystemen. Ons advies is netwerkoverstijgend, brengt kennis van de netwerken en de omgeving samen en is gebaseerd op een langetermijnvisie en -beleid. We houden ons bezig met tactische en strategische opgaven op het wegennet, vaarwegennet en de grote watersystemen  Eems-Dollard en Waddenzee in ons beheergebied.

Onze afdeling bestaat uit ruim 30 collega’s die op een groot aantal gebieden werkzaam zijn. Samen voeren we onze taken uit op basis van de volgende uitgangspunten:

 • we vertalen landelijke kaders naar regionale kader;
 • we kennen onze regionale en bestuurlijke partners;
 • we kennen de regionale ontwikkelingen;
 • we gaan uit van de operationele doelen bereikbaarheid, beschikbaarheid, veiligheid en duurzame leefomgeving;
 • we weten wat er leeft bij de andere afdelingen binnen Rijkswaterstaat Noord-Nederland.
 • En dit doen we graag en met humor in een plezierige samenwerking met elkaar en anderen.

Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.  

RWS Noord Nederland heeft een groot beheersgebied met een aantal specifieke kenmerken. Zo maakt het Waddengebied, als Werelderfgoed, onderdeel uit van het Noordelijke Areaal. Ook de samenwerking met Duitsland en de economische en ecologische ontwikkelingen en belangen in het gebied van de Eems en de Dollard zijn kenmerkend. Het Noordelijk areaal beslaat drie provincies met bijbehorende bestuurlijke partners. Specifiek voor het Noorden is ook dat RWS een aantal grote projecten samen met de provincie(s) realiseert. Daarnaast wil RWS Noord Nederland een compacte en effectieve organisatie zijn waarin niet wordt gedacht vanuit functies en structuren maar vanuit toegevoegde waarde die je als individuele medewerker, team, afdeling of directie kan leveren. 

De Regionale onderdelen van Rijkswaterstaat zijn integraal verantwoordelijk voor de bij RWS in beheer zijnde netwerken en voor het optimaal beheer, gebruik en de ontwikkeling van deze netwerken. Hier moet ook het spanningsveld gemanaged worden tussen Regionaal maatwerk enerzijds en Landelijke Prestaties en Uniformiteit anderzijds. De processen in de Regionale onderdelen van Rijkswaterstaat zijn vormgegeven vanuit het Assetmanagement en Omgevingsmanagement. Bij omgevingsmanagement staat niet zozeer het managen van de omgeving centraal, maar vooral vanuit goed relatiebeheer en klantencontact samenwerken met onze partners in de regio. Assetmanagement wordt strategisch en risicogestuurd ingevuld op basis van de hele levenscyclus van de assets. Naast Assetmanagement en Omgevingsmanagement wordt vanuit Vergunningverlening & Handhaving de initiatieven gereguleerd op de drie netwerken en houdt RWS integraal toezicht op deze netwerken. 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Rene Breukel

06-53428496

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Klanten Contact Centrum

088-7970788

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat Noord-Nederland nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur scheepvaart- en waterbeheer

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
 • Stand­plaats Tilburg
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur verkeerskunde inclusief clusterleiderrol

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
 • Stand­plaats Geldrop (op korte termijn Eindhoven)
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Service manager / SLA-manager

Rijkswaterstaat Noord-Nederland
 • Stand­plaats Leeuwarden
 • Uren per week 18-24
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 27 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon