(Senior) Medewerker behandelen en ontwikkelen

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.756 - €4.430
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 11 mei Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 2021/JUSTIS/0419
 • Plaatsingsdatum 27 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als senior medewerker behandelen en ontwikkelen behandel je complexe zaken die betrekking hebben op de Wet wapens en munitie. Bij voorkeur heb je enkele jaren ervaring in het schrijven van complexe beslissingen. Je laat blijken dat je inzicht hebt in juridische samenhangen en op de hoogte bent van de geldende wet- en regelgeving. Je bent in staat om nieuwe wet- en regelgeving in korte tijd tot je te nemen en deze kennis over te dragen aan de medewerkers die je inhoudelijk coacht en begeleid. Je denkt mee over mogelijke oplossingen in een dossier en kan helder tot een juiste toepassing van de wet en het beleid komen.

Als senior medewerker houd je de voortgang in de gaten van eigen acties en van anderen en maak je afspraken met collega's over kwaliteit en voortgang.  Je komt met verbetervoorstellen, oplossingen en nieuwe ideeën en neemt je collega’s hier inhoudelijk in mee.

Je wisselt regelmatig informatie en kennis uit met collega’s en ondersteunt en begeleid collega’s bij hun werkzaamheden.

Je bent flexibel inzetbaar op verschillende werkprocessen binnen de afdeling.

In samenwerking met de adviseur van de afdeling ben je verantwoordelijk voor alle onderwerpen die te maken hebben met kwaliteit, zoals het opstellen en aanpassen van procesbeschrijvingen en het formuleren van verbetervoorstellen. Daarnaast stel je bijvoorbeeld nota’s op over politiek- of publiciteitsgevoelige casuïstiek. Je denkt mee op beleidsniveau en kunt inhoudelijk een verdiepingsslag maken en brengen.

Je legt verantwoording af aan de operationeel manager over de inhoud en de kwantiteit van je werkzaamheden. Wettelijke kaders, geformuleerde beleidslijnen, procesbeschrijvingen en werkinstructies zijn van belang bij het uitvoeren van je werk.

Je adviseert de Operationeel Managers (OM’ers) over aangelegenheden betreffende de diverse werkprocessen. Je hebt een signalerende functie naar de OM’ers en draagt oplossingen aan als er zich problemen voordoen bij de uitvoering van o.a. (nieuwe) regelgeving.

Je hebt bij voorkeur meerdere jaren ervaring in een soortgelijke functie.

Je ondersteunt en begeleidt medewerkers bij hun werkzaamheden, geeft feedback en coacht hen richting tekenbevoegdheid.

Functie-eisen

 • Je beschikt tenminste over HBO werk- en denkniveau en relevante werkervaring;
 • Je hebt gedegen juridische kennis. Dit blijkt bij voorkeur uit een afgeronde academische opleiding Rechten.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het schrijven van complexe beslissingen;
 • Je hebt affiniteit met de werkprocessen van V&T;
 • Je bent in staat om binnen het team inhoudelijke verdieping te brengen, mee te denken over zaaksoverstijgende onderwerpen, collegiale toetsen te beoordelen en feedback te geven;
 • Je signaleert verbeterpunten en neemt initiatief door verbetervoorstellen, oplossingen en nieuwe ideeën aan te dragen;
 • Je bent aanspreekpunt voor de juridische afdeling (JZU) o.a. voor de beroepszaken;
 • Je neemt deel aan projecten;
 • Je kent de belangen van klanten en de organisatie en de politieke en maatschappelijke  gevoeligheden en handelt hiernaar;
 • Je bent zeer vaardig in mondelinge en schriftelijke communicatie.

Daarnaast beschik je over de volgende competenties:

 • Oordeelsvorming
 • Integriteit
 • Klantgerichtheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Leervermogen
 • Besluitvaardig
 • Flexibel

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Salaris­omschrijving

  Een schrijftest maakt deel uit van het selectietraject.

  Afhankelijk van je ervaring kan inschaling plaatsvinden in aanloopschaal 9.

 • Maand­salaris Min €2.756 Max. €4.430 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar een kandidaat uit de doelgroep arbeidsbeperkten. Behoor je tot deze doelgroep? Vermeld dat dan s.v.p. in je sollicitatiebrief en stuur een kopie mee van je inschrijving in het doelgroepregister.

Solliciteren & Corona

De maatregelen rondom de coronacrisis hebben ook invloed op het sollicitatieproces bij de dienst JUSTIS. Normaal gesproken geven we de voorkeur aan een persoonlijk sollicitatiegesprek in de vorm van een fysieke ontmoeting tussen kandidaten en de vacaturehouders. Omdat geadviseerd wordt om het principe van ‘sociale afstand’ toe te passen, bieden we waar mogelijk alternatieve vormen aan voor de sollicitatiegesprekken.

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Verlening en Toetsing (V&T) toetst de betrouwbaarheid van natuurlijke personen die werkzaam willen zijn als buitengewoon opsporingsambtenaar of opsporingsambtenaar in dienst van een bijzondere opsporingsdienst. Daarnaast verleent V&T vergunningen aan particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus en diens leidinggevende(n). Ook verleent V&T ontheffingen aan natuurlijke en/of rechtspersonen in het kader van de Wet wapens en munitie en behandelt zij op basis van deze wet administratief beroepschriften gericht tegen door de politie genomen besluiten. Verder voert V&T de wet- en regelgeving uit op het gebied van gratie, naamswijziging, huwelijk bij volmacht en huwelijksdispensatie.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland, dus ook aan een rechtvaardige en veilige samenleving voor iedereen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en haar onderdelen verdedigen en beschermen de rechtsorde. Het bestuursdepartement heeft de zorg voor de algemene wetboeken (Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en de Algemene wet bestuursrecht) en maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld met veiligheid op straat, rechtsbescherming, de bestrijding van criminaliteit, rampenbestrijding, het intellectueel eigendomsrecht, bescherming van kinderen, kansspelen, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid, migratie en de bescherming van persoonsgegevens.

Justis, de screeningsautoriteit, is een uitvoeringsorganisatie die valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Als screeningsautoriteit beoordeelt Justis de betrouwbaarheid van personen en organisaties en draagt daarmee bij aan de rechtsstaat en een veiliger samenleving.

Justis levert een breed palet aan (screenings)producten: de Verklaring omtrent Gedrag (VOG), het Bibob-advies, de controle op rechtspersonen, naamswijzigingen, gratieverzoeken, vergunningverlening aan particuliere recherchebureaus, bezwaar bij wapenverloven en ontheffingen voor wapenbezit en vergunningverlening voor buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s).

Bij Justis werken ruim 320 medewerkers. Deze zijn verdeeld over negen afdelingen: vier productieafdelingen (COVOG, het Landelijk Bureau Bibob, TRACK en V&T), het Klant Contact Centrum en vier Stafafdelingen (IV, JZU, SIO en CKA).

De wereld van het screenen, en daarmee de inhoud van het vak, verandert in hoog tempo door globalisering, het werken en leven in netwerken en digitalisering. Justis speelt hierop in door als betrouwbare, integere en deskundige uitvoeringsorganisatie de juiste producten te leveren. Dat doet de organisatie in nauwe samenspraak met opdrachtgevers en gericht op de behoefte van de samenleving. Justis ontwikkelt zich naar een zelfbewuste en deskundige uitvoeringsorganisatie die flexibel en wendbaar is – een organisatie die midden in de samenleving staat en betrouwbaar en integer de nodige en afgesproken screeningsproducten levert. Justis weet dus wat er leeft in de samenleving en welke rol screenen daarbij speelt.

Justis investeert veel in het vak screenen en in opleiding en begeleiding van de medewerkers. Speerpunten hierbij zijn de permanente ontwikkeling van medewerkers binnen hun vakgebied en nieuwsgierigheid naar ontwikkelingen in de samenleving. Innovatie en vernieuwing en contact met de samenleving zijn dan ook onderwerpen die voortdurend op de agenda staan.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Sunita Gobardhan

06-11032941

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Karla Tesselaar

06-50081098

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Strategie en Uitvoeringsbeleid

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Managementondersteuner

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 12 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker toezicht Wwft

Belastingdienst
 • Stand­plaats Flexibel, zie bijzonderheden
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 15 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon