Senior medewerker behandelen en ontwikkelen

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 28 september Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer 2021/JUSTIS/0907
 • Plaatsingsdatum 14 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij die inhoudelijke Bibob-expert die zich makkelijk beweegt tussen uitvoering en beleid? Ben je inhoudelijk, gedreven, doortastend en draai je je hand niet om voor het geven van presentaties of trainingen? Dan ben jij de degene die wij als LBB zoeken.

De SBO-er valt direct onder de afdelingsmanager en heeft een adviserende functie richting zowel de afdelingsmanager, operationeel managers als de medewerkers binnen desbetreffende afdeling. De SBO-er is de inhoudelijke expert en vertegenwoordigt de afdeling ook naar de buitenwereld als het om die expertise gaat.

De SBO-er adviseert de afdelingsmanager, operationeel managers en de medewerkers inhoudelijk over zaaksoverstijgende aangelegenheden en draagt daarmee bij aan beleidsontwikkeling. Specifiek bestaat dit uit:

 • Het leveren van inhoudelijke bijdragen aan de beantwoording van complexe politieke en bestuurlijke vraagstukken en het doen van inhoudelijke voorstellen voor aanpassingen in het beleid en de regelgeving;
 • Het vertalen van politieke en beleidsmatige ontwikkelingen naar (aanpassingen in) product en proces;
 • Ontwikkelen en opstellen van richtlijnen en processen over toepassing van de wettelijke kaders en het verrichten van inhoudelijke/organisatorische neventaken in het kader van wetswijzigingen;
 • Het adviseren over de behandeling van politiek gevoelige aanvragen met een hoog afbreukrisico;
 • Het (mede) uitvoeren van projecten en waar nodig – binnen de eigen afdeling - voeren van projectmanagement;
 • Coördinatie en begeleiding van besluitvorming door managers bij complexe vraagstukken.

De SBO-er is tevens verantwoordelijk voor het bewaken, borgen en bevorderen van de kwaliteit binnen de afdeling. Specifiek bestaat dit uit:

 • De verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van werkinstructies, beoordelingskaders, richtlijnen en procedures en het doen van voorstellen hierover;
 • Het delen van inhoudelijke kennis over wetten en kaders. Onderdeel hiervan is ook het analyseren van jurisprudentie en de kennisoverdracht daarover richting de medewerkers;
 • Het analyseren van ontwikkelingen, innovaties en verbetermogelijkheden en het vertalen naar nieuwe vakinhoudelijke producten en diensten;
 • Het beoordelen op kwaliteit en bruikbaarheid van ontwikkelde producten en diensten, waaronder hun afstemming op het primaire proces en de wensen van afnemers;
 • Coördineert de besluitvorming in concrete zaken en ontsluit eerdere besluiten met precedentwerking;
 • Adviseert over complexe beoordelingen en de beantwoording van verzoeken om aanvullend advies;
 • Geeft intern en extern cursussen;
 • Adviseert intern en extern in beleidsmatige aangelegenheden (Justis en beleidsdepartement);
 • Adviseert het openbaar ministerie en (potentiële) adviesaanvragers over de inzet van het Bibob-instrument in concrete gevallen;
 • Onderhoudt het contact en coördineert de samenwerking met:
 • - de Justis-afdeling Juridische Zaken en Uitvoeringsbeleid.
 • - de Kwaliteitscommissie Bibob.
 • - het Openbaar Ministerie.
 • Geeft leiding aan projecten/voert projecten uit.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Landelijk Bureau Bibob voert op verzoek van bestuursorganen integriteitscreeningen uit aan de hand van de Wet Bibob. Het LBB is door de jarenlange onderzoekservaring uitgegroeid tot het expertisecentrum op het gebied van de Wet Bibob. Deze wet moet voorkomen dat overheden door het verlenen van vergunningen, het verstrekken van subsidies of het gunnen van overheidsopdrachten, onbedoeld criminele activiteiten faciliteren. Bestuursorganen, zoals gemeenten, kunnen een adviesverzoek indienen bij het LBB als ze niet in staat zijn om op basis van eigen bronnenonderzoek eventueel misbruik uit te sluiten. Het LBB heeft toegang tot gesloten bronnen en levert gedegen adviezen af over het gevaar dat de vergunning, subsidie, vastgoedtransactie of aanbesteding zal worden gebruikt voor criminele doeleinden.

Een tweede taak van het LBB is het begeleiden van bestuursorganen bij de implementatie en toepassing van de wet en het geven van voorlichting hierover.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland, dus ook aan een rechtvaardige en veilige samenleving voor iedereen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en haar onderdelen verdedigen en beschermen de rechtsorde. Het bestuursdepartement heeft de zorg voor de algemene wetboeken (Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en de Algemene wet bestuursrecht) en maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld met veiligheid op straat, rechtsbescherming, de bestrijding van criminaliteit, rampenbestrijding, het intellectueel eigendomsrecht, bescherming van kinderen, kansspelen, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid, migratie en de bescherming van persoonsgegevens.

Justis, de screeningsautoriteit, is een uitvoeringsorganisatie die valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Als screeningsautoriteit beoordeelt Justis de betrouwbaarheid van personen en organisaties en draagt daarmee bij aan de rechtsstaat en een veiliger samenleving.

Justis levert een breed palet aan (screenings)producten: de Verklaring omtrent Gedrag (VOG), het Bibob-advies, de controle op rechtspersonen, naamswijzigingen, gratieverzoeken, vergunningverlening aan particuliere recherchebureaus, bezwaar bij wapenverloven en ontheffingen voor wapenbezit en vergunningverlening voor buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s).

Bij Justis werken ruim 320 medewerkers. Deze zijn verdeeld over negen afdelingen: vier productieafdelingen (COVOG, het Landelijk Bureau Bibob, TRACK en V&T), het Klant Contact Centrum en vier Stafafdelingen (IV, JZU, SIO en CKA).

De wereld van het screenen, en daarmee de inhoud van het vak, verandert in hoog tempo door globalisering, het werken en leven in netwerken en digitalisering. Justis speelt hierop in door als betrouwbare, integere en deskundige uitvoeringsorganisatie de juiste producten te leveren. Dat doet de organisatie in nauwe samenspraak met opdrachtgevers en gericht op de behoefte van de samenleving. Justis ontwikkelt zich naar een zelfbewuste en deskundige uitvoeringsorganisatie die flexibel en wendbaar is – een organisatie die midden in de samenleving staat en betrouwbaar en integer de nodige en afgesproken screeningsproducten levert. Justis weet dus wat er leeft in de samenleving en welke rol screenen daarbij speelt.

Justis investeert veel in het vak screenen en in opleiding en begeleiding van de medewerkers. Speerpunten hierbij zijn de permanente ontwikkeling van medewerkers binnen hun vakgebied en nieuwsgierigheid naar ontwikkelingen in de samenleving. Innovatie en vernieuwing en contact met de samenleving zijn dan ook onderwerpen die voortdurend op de agenda staan.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Selma van den Berg

06-25682182

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Karla Tesselaar

06-50081098

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker Garantstellingsregeling curatoren (Med. Behandelen en Ontwikkelen)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 18 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Adviseur Strategie & Uitvoeringsbeleid

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Interne Auditor

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon