Senior medewerker Intensief Toezicht met expertise kwaliteit- en procesbewaking

Belastingdienst

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch
 • Reageren voor 12 april Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 1141579
 • Plaatsingsdatum 26 maart 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Ik help collega's bij vragen over toeslagfraude en ben de schakel tussen mijn collega's, andere afdelingen van Belastingdienst/Toeslagen, en instanties als de FIOD. Daarnaast ben ik actief betrokken bij procesverbeteringen en maatwerkoplossingen. Voor mij is dan ook geen dag hetzelfde.” Denise, coördinator Intensief Toezicht bij Belastingdienst/Toeslagen.

Miljoenen mensen in Nederland krijgen een of meerdere toeslagen. Denk aan huur-, zorg-, of kinderopvangtoeslag of het kindgebonden budget. Belastingdienst/Toeslagen streeft ernaar om die juist, tijdig en rechtmatig toe te kennen en uit te betalen. En om de inspanning van burgers daarin minimaal te laten zijn. Het toepassen van de menselijke maat is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Zodat individuele feiten en omstandigheden van burgers meer meegenomen kunnen worden in de besluitvorming én in de professionele ruimte van de medewerkers.

Binnen Toeslagen is de afdeling Intensief Toezicht actief. Binnen Intensief Toezicht werken twee teams. Het ene team richt zich op opzetbepaling en eventuele sancties. Dit team houdt toezicht op de naleving van de aanmeldingsrichtlijnen en bewaakt de eventuele overgang van de controle- naar de opsporingsfase. Het andere team focust op het registratieproces en het rechtmatigheidsproces. Binnenkomende in- en externe signalen worden gecategoriseerd en geprioriteerd. Signalen die een mogelijke afwijking laten zien, leiden tot een rechtmatigheidsonderzoek.

In jouw rol van senior medewerker Intensief Toezicht ben je voor je collega’s dé inhoudelijke vraagbaak. Ook informeer en adviseer je het management over werkzaamheden en draag je bij aan kwalitatief hoogwaardige stukken voor onze bestuurders en bewindspersonen. Je ontwikkelt oplossingen op politiek-bestuurlijk, financieel-economisch en sociaal-maatschappelijk terrein. Daarnaast houd je je bezig met de interne beheersing van het team en zorg je dat de processen goed en zorgvuldig doorlopen worden. Ondersteund door juridische collega’s richt je je op vraagstukken en problemen waarbij wet- en regelgeving lastig interpretabel of niet eenduidig is en waarvoor diepgaand onderzoek noodzakelijk is. Je neemt deel aan inhoudelijke en procesoverstijgende overleggen en vormt het aanspreekpunt voor de teamleider. Richting de teamleider heb je ook een signalerende en adviserende functie. Daarnaast spelen jij en je collega’s een belangrijke rol bij de veranderopgave van Toeslagen. Zo initieer je de geplande wijzigingen en stimuleer je anderen deze wijzingen ook goed op te pakken. Uiteraard heb je tijdens al je werkzaamheden oog voor de persoonlijke omstandigheden van de burger.

Als senior medewerker Intensief Toezicht ben je actief binnen de beide teams van Intensief Toezicht. Zo zorg je binnen het team dat zich richt op opzetbepaling en eventuele sancties voor de juridische validatie van het proces. Vanuit je inhoudelijk adviserende rol werk je aan procesoptimalisatie. Je pakt verbeterprojecten op samen met coördinatoren, de contactambtenaar, en andere collega’s binnen Intensief Toezicht. Binnen het andere team, dat zich bezighoudt met het registratieproces en het rechtmatigheidsproces, initieer je en draag je bij aan de juridische validatie en de kwaliteitsborging van deze processen. Dankzij jou zijn de rechtmatigheidsverslagen van hoog niveau en signaleren we eventuele problemen en zorgen vroegtijdig. Ook zorg je voor een goede aansluiting op de werkprocessen van het eerste team.

Naast senior medewerker Intensief Toezicht ben je 50% van je werktijd vaktechnisch adviseur Toezicht. Je ondersteunt de vaktechnisch coördinator (VaCo) Toezicht bij het vertalen van onze visie op responsief handhaven naar de praktijk. Hierbij richt je je op procesoverstijgende vraagstukken, zoals dossiervorming, kwaliteitsmeting, proportioneel toezicht, samenwerking met externe partijen en de inzet van controlemiddelen zoals steekproeven. Je hakt efficiënt en effectief knopen door en neemt de VaCo Toezicht daarin mee. Uiteraard doe je dit op basis van inhoudelijke argumenten en analyses, en in nauwe afstemming met collega’s en andere specialisten binnen Toeslagen. Je speelt een belangrijke rol bij het signaleren van en inspelen op in- externe ontwikkelingen die (vergaande) gevolgen kunnen hebben voor ons toezicht. Omdat kennis overdragen en anderen stimuleren in je bloed zit, neem je collega’s proactief mee in relevante, vakinhoudelijke ontwikkelingen. Dit doe je onder meer door vaktechnische overleggen te organiseren. Binnen je team bewaak je de eenheid van beleid en uitvoering. Ook sta jij je collega’s bij tijdens allerhande vraagstukken binnen het spectrum van formeel recht, materieel recht en toezicht.

Word jij de nieuwe collega van Denise? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met ons.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma in een aan bedrijfseconomie of accountancy gerelateerde richting.
 • Je hebt minimaal drie jaar relevante werkervaring op seniorniveau in een toezichthoudende rol.
 • Je hebt ervaring met klantgerichte dienstverlening.
 • Je hebt ervaring met statistische steekproeven, data-analyse, het risicoanalyseproces en procesoptimalisatie.
 • Je bent in staat casuïstiek niet alleen te bekijken vanuit het eigen proces, maar ook in samenhang met andere processen (integraal).

Jouw competenties

 • Bestuurssensitiviteit
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Initiatief
 • Ontwikkelen medewerkers
 • Analyseren

Herken jij jezelf ook hierin?
Gemotiveerd en nieuwsgierig; dat ben jij. Je toont initiatief en eigenaarschap, en vindt steeds de juiste balans tussen vasthoudendheid en servicegerichtheid. Natuurlijk ga je integer om met de gevoelige informatie die je onder ogen krijgt. De krachtenvelden binnen grote politiek-bestuurlijke organisaties ? Die voel jij goed aan. Zo heb je begrip voor de verschillende belangen die er spelen, en leg je (gemaakte) keuzes helder uit. Feilloos kies je steeds de juiste aanpak, en draag je verschillende oplossingen aan voor actuele vraagstukken. Dankzij je flexibele houding is het voor jou geen probleem op verschillende locaties te werken en vlot te schakelen tussen uiteenlopende onderwerpen en niveaus. Uiteraard verlies je hierbij de prioriteiten niet uit het oog. Daarnaast zorg je steeds voor aansluiting bij de actualiteiten rondom formele recht, denk je mee en handel je oplossingsgericht. En hoeveel dossiers je ook hebt liggen; jij houdt overzicht. Mede dankzij je goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigden ben je onder alle omstandigheden een stevige gesprekspartner. Ook bij weerstand. Je bent, kortom, echt een fijne collega.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12, schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
Van
19 tot en met 23 april vinden de selectiegesprekken plaats. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Toeslagen zorgt voor de uitbetaling van de huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Het is de missie van Toeslagen om toeslagen juist, tijdig en rechtmatig toe te kennen en uit te betalen op een efficiënte manier, met minimale inspanning voor de burger.
De verantwoordelijkheid voor beleid en budget van deze toeslagen ligt bij drie ministers: die van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en die van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bijzonder is dat het Ministerie van Financiën (als verantwoordelijke voor de inrichting en organisatie van de Belastingdienst) zorgt dat het werk gedaan kan worden, maar dat wet- en regelgeving dus ook van andere ministeries komt.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ben Oldenhof, Teamleider

06-11754422

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Karen van Lohuizen, Adviseur Werving & Selectie

06-21310821

Inge Morssinkhof, Adviseur Werving & Selectie

06-11796427

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior jurist Intensief Toezicht met expertise Formeel recht

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 12 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior coördinator Klacht met expertise Formeel Recht

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 12 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior jurist Bezwaar met expertise Formeel Recht

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht, Apeldoorn, Leeuwarden, Heerlen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 12 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon