(Senior) Medewerker veiligheid energiemarkten bij Bureau Toetsing Investeringen

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 3
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.662 - €6.320
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 28 februari Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer DGBI_20240206_11/12
 • Plaatsingsdatum 7 februari 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Leveringszekerheid van energie en nationale veiligheid, in een internationale context. Zonder kan onze maatschappij niet functioneren. Daarvan ben jij je als medewerker veiligheid energiemarkten bij Bureau Toetsing Investeringen (BTI) bij het Ministerie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) iedere dag bewust! Wil jij werken op het snijvlak van internationale overnames, economische veiligheid, energiemarkten en geopolitieke belangen? Hou je van complexe en uitdagende onderzoeken waarin iets nooit zwart of wit is?

Het Directoraat-Generaal Bedrijfsleven & Innovatie zoekt een enthousiaste medewerker voor het team energiemarkten van het Bureau Toetsing Investeringen (BTI).

Wat ga je doen?
Je komt te werken bij het Bureau Toetsing Investeringen. Je werkt hier mee aan het signaleren, onderzoeken, voorkomen en oplossen van bedreigingen van de nationale veiligheid door investeringen in vitale infrastructuur of overnames van bedrijven die hoogwaardige technologie ontwikkelen. Hiervoor duik je diep in de wereld van fusies en overnames, vitale processen, technologie en nationale veiligheid. Je focust je op de bescherming van de energiesector in Nederland.

Binnen dit team ga jij aan de slag met het thema Economische Veiligheid. Een gevoelig dossier, waar jij met zorg mee om gaat. Jij leert jij alles over strategische afhankelijkheden en geopolitieke belangen, en je ontwikkelt je tot een expert in de energiemarkt. Wisselt een windmolenpark, elektriciteits- of gascentrale van zeggenschap? Dan ben jij onderdeel van het team wat toetst op nationale veiligheid, leveringszekerheid en voorzieningszekerheid

Je bent verantwoordelijk voor de behandeling van aangemelde screeningsdossiers in het kader van de veiligheid van energiemarkten. Daarnaast kan je ook ingezet worden voor de dossiers die binnen komen op grond van de Wet Veiligheidstoets Investeringen, Fusies en Overnames (VIFO) en andere sectorale screeningstoetsen. Je houdt je verder bezig met het onderhouden van contacten met andere Europese lidstaten (binnen het zgn. EU-contactpoint op grond van de Europese Verordening Screening buitenlandse directe investeringen), het speuren naar niet-gemelde transacties, en het bijhouden en werkbaar maken van economische en geopolitieke data. Ook geef je voorlichting aan bedrijven en hun adviseurs over investeringsscreening en de betekenis daarvan voor deze bedrijven.
In je functie toets je voorgenomen investeringen in vitale delen van de Nederlandse economie aan de achtergrond en motieven van de overnemende partij. Je bent verantwoordelijk voor het uitvragen, verzamelen en verwerken van gevoelige of staatsgeheime informatie. Deze informatie kan afkomstig zijn van veiligheidsdiensten, politie en andere toezichthouders. Uiteindelijk adviseur je de minister omtrent de mogelijke risico's voor de economische veiligheid van Nederland.

Taken:

 • Meebepalen van een heldere strategie voor BTI
 • Behandeling van Europese meldingen vanuit het EU-contactpoint
 • Behandeling van screeningsdossiers op grond van het stelsel van investering screening
 • Voor jouw dossiers ben je verantwoordelijk voor de interdepartementale coördinatie
 • Verantwoordelijk voor het accountmanagement van de energiesector en aanspreekpunt daarvoor binnen BTI
 • Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de relevante economische sectoren en hebt overzicht over de internationale overnamepraktijk en van de meest relevante geopolitieke ontwikkelingen
 • Ondersteunen en adviseren van de politieke en ambtelijke top zodat zij gedegen en onderbouwde besluiten kunnen nemen in (inter)nationale screeningsdossiers.
 • WO werk- en denkniveau.
 • Een sterk analytisch vermogen en een creatief denker.
 • Affiniteit met de (internationale) overnamepraktijk, geopolitieke verhoudingen en economische veiligheid.
 • Een verbinder, gericht op samenwerking en het opereren in netwerken binnen en buiten de overheid.
 • Inzicht in bestuurlijke, politieke en bedrijfseconomische processen.
 • Resultaatgericht en daadkrachtig, gericht op het snel realiseren van concrete impact.
 • Uitstekende uitdrukkingsvaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Een stevige gesprekspartner zowel met het (internationale) bedrijfsleven als binnen de overheid.

Competenties:

 • Oordeelsvorming
 • Organisatiesensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Stressbestendigheid
 • Plannen en organiseren.
 • Accuraat werken
 • Creativiteit
 • Zelfontwikkeling
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.662 Max. €6.320 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Gelet op het feit dat de medewerker BTI in aanraking komt met zeer gevoelige en/of staatsgeheime informatie, gaat het hier om een vertrouwensfunctie. Een veiligheidsonderzoek categorie B behoort derhalve tot de voorwaarden. Daarnaast wordt je aangewezen als een ambtenaar die werkzaamheden verricht waaraan in het bijzonder het risico van financiële belangenverstrengeling of het risico van oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie verbonden is. Dit betekent dat je te maken krijgen met de plicht om financiële belangen en effectenbezit en -transacties te melden die de belangen van de dienst, voor zover ze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De verwevenheid van de internationale economie biedt Nederland kansen, maar ook bedreigingen. Door overnames en investeringen in onze vitale infrastructuur of in bedrijven die hoogwaardige technologie ontwikkelen, kan een ongewenste afhankelijkheid van andere staten ontstaan met risico’s voor het functioneren van de Nederlandse samenleving.
Het verdienvermogen van Nederlandse bedrijven kan door dergelijke overnames en investeringen worden ondermijnd, wat op termijn kan leiden tot economische en politieke afhankelijkheden. De continuïteit van onze vitale processen komt dan in het geding en vertrouwelijke of gevoelige informatie kan weglekken. BTI is de plek waar dergelijke overnames en investeringen onderzocht worden en de verantwoordelijke ministers adviseert over het al dan niet toestaan hiervan.
BTI speelt ook een belangrijke rol bij het waarborgen van de veiligheid en de openbare orde in Europa in relatie tot buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie. BTI is namelijk het contactpunt voor samenwerking tussen de lidstaten en de Europese Commissie. Middels dit contactpunt kunnen lidstaten informatie uit wisselen over transacties op hun grondgebied die aan een screening worden onderworpen. Het sancties team is ook onderdeel vanm BTI. Dit team houdt toezicht op de naleving van de sanctieregelingen tegen de Russische Federatie en Belarus.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker graag wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Wat werken bij EZK betekent? Je elke dag afvragen of Nederland klaar is voor de toekomst. Wat vraagt de economie van morgen vandaag van ons? Dat vraagt om een brede blik.

Het Directoraat-Generaal Bedrijfsleven & Innovatie (DG B&I) werkt aan wat Nederlanders belangrijk vinden in de economie: werk, inkomen, goede collectieve voorzieningen, en een duurzame en veilige leefomgeving. Dat noemen we brede welvaart en een rechtvaardige en inclusieve economie. Dit resulteert in een hoge kwaliteit van leven in ons land en daarmee houden we Nederland internationaal aantrekkelijk. De 400 medewerkers van het Directoraat-Generaal Bedrijfsleven & Innovatie zetten zich hier dagelijks volop voor in. Hoe we dat doen? Door ons te richten op vooruitgang door economische vernieuwing. Op innovaties, nieuwe technologieën en nieuwe manieren van (samen)werken bijvoorbeeld digitaal. Daarmee zijn we het kloppend hart van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Ivo Nobel, hoofd BTI

070-3796457

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Barbara Schmitz, Senior adviseur recruitment

06-50018780

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Beleidsmedewerker Economische Veiligheid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 28 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend beleidsmedewerker Directie Regio & Ruimte, Team Noord

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur concurrentiepositie defensie- en veiligheidsindustrie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon