Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior medewerker werktuigbouwkunde (gebouwgebonden installaties)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksvastgoedbedrijf

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.192 - €4.905
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Techniek / productie
 • Reageren voor 23 september Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer RVB/2019/142
 • Plaatsingsdatum 5 september 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Hier is de afdeling Realisatie West, samen met de afdeling Realisatie Oost, integraal verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de panden die het Rijksvastgoedbedrijf in eigendom heeft of huurt. Bij ons ben jij de ervaren senior binnen het vakgebied werktuigbouwkunde.

Doordat je als senior technisch medewerker werktuigbouwkunde over de volle breedte van de discipline deskundig bent, door je sociale vaardigheden én toegankelijke houding ben je de vraagbaak voor medewerkers binnen jouw vakgebied. En je draagt bij aan de ontwikkeling van werktuigbouwkunde als geheel. Ook voor het clusterhoofd ben jij het eerste aanspreekpunt en je vervangt deze incidenteel bij diverse overleggen. Ook ondersteun je het clusterhoofd in het beleggen van het werk en het bewaken van de kwaliteit van de geleverde producten. Daarnaast ben je voorzitter van het maandelijkse disciplineoverleg.

Jouw taken draaien in de regel om werkzaamheden die voortkomen uit het instandhoudingsprogramma en hebben een relatie met alle disciplines. En er is sprake van coördinatie met andere diensten, zowel binnen als buiten het Rijksvastgoedbedrijf. Voorafgaand aan de voorbereiding van werkzaamheden wordt een afweging gemaakt: ‘make or buy’. Dat betekent dat je in staat bent om de voorbereiding van de werkzaamheden zelf uit te voeren (make), of dat deze via een door jou opgestelde uitvraag aan marktpartijen wordt uitgevraagd (buy).

Je bent dan ook in staat om voor vervangings- en onderhoudsprojecten advies te leveren. Dat doe je door het verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens en programma's van eisen, het adviseren over technische randvoorwaarden voor ontwerpen, het maken van ontwerpen voor (delen van) onderhoudsprojecten, het opstellen van uitvragen voor advieswerkzaamheden door derden, en het adviseren over het standaardiseren van ontwerpen.

Je kunt bestekken, tekeningen, ramingen en begrotingen opstellen. Dit betekent onder meer dat je schetsontwerpen uitwerkt, uitbestede werkzaamheden begeleidt, inlichtingen over aanbestedingen verstrekt en adviseert bij het tot stand komen van programma's van eisen. Daarnaast stel je uitvragen op om de hiervoor genoemde producten door derden te laten vervaardigen.

Ook coördineer je activiteiten tijdens de voorbereiding van de onderhoudsprojecten. Daarbij draait het om de technische afstemming van de ontwerpbijdragen van de betrokken disciplines, het bewaken van de voorbereiding binnen de randvoorwaarden tijd en geld en het signaleren van afwijkingen bij de projectleider. In de uitvoeringsfase van projecten houd je toezicht en doe je voorstellen om tot verbetering van het toezicht te komen. En als de adviesproducten zijn geleverd door derden toets je deze aan de daarvoor opgestelde eisen.

Als senior adviseur werktuigbouwkunde signaleer je consequenties van ontwikkelingen in het vakgebied op het vastgoedbeleid en adviseer je over de wijze waarop met deze consequenties kan worden omgegaan. Daarnaast kom je met adviezen over de kwaliteitsborging binnen jouw specialisatie en de borging van de veiligheid voor het gebruik en het beheer van werktuigbouwkundige installaties.

Verder geef je adviezen en aanwijzingen rondom kwaliteitsborging van producten en productiemiddelen door het aangeven van de te hanteren technische normen en uitgangspunten en het analyseren, adviseren en verstrekken van informatie over veiligheids- en gezondheidsrisico's bij de voorbereiding en realisatie van projecten. En je geeft functionele aanwijzingen om deze risico’s te beperken. Daarnaast toets je opdrachten en daaruit volgende producten en adviezen op de naleving van de uit te voeren richtlijnen.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde opleiding (gebouwgebonden) installatietechniek op ten minste hbo-niveau.
 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring in een soortgelijke functie of minimaal vijf jaar ervaring als senior technicus.
 • Je bent integer en je beschikt over een goed aanpassingsvermogen.
 • Je bezit actuele kennis in de volle breedte van jouw eigen specialisme en de raakvlakken met aanpalende specialismen, zodat je integrale oplossingen kunt ontwikkelen en tot stand brengen.
 • Je takenpakket is gevarieerd en je kunt dan ook een gevarieerde werkportefeuille aan met grote en kleine projecten, zowel complexe als eenvoudigere.
 • Je bent voor je vakgebied alert op (mogelijke) wijzigingen in wetgeving, normering of beleid en je kunt dat ook adequaat vertalen in je werk.
 • Je kunt bijdragen aan de verdere ontwikkeling van jouw discipline doordat je het overzicht hebt van het werk én door jouw rol als vraagbaak voor je collega’s.
 • Je bent resultaatgericht en goed in staat om samen te werken.
 • Je werkt accuraat en houdt goed de voortgangscontrole op het werk.
 • Je beschikt over goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheden en hebt oog voor je eigen ontwikkeling in het werk.
 • Je schrijft heldere adviezen en hebt een goede beheersing van het Nederlands in woord en geschrift.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.192 Max. €4.905 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

Mogelijk is voor uitoefening van je werkzaamheden bij het Rijksvastgoedbedrijf in de toekomst een veiligheidsonderzoek aan de orde. Ook daaraan word je dan geacht mee te werken.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Vastgoed en Infrastructuur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Realisatie West is (samen met de afdeling Realisatie Oost) integraal verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de panden die het Rijksvastgoedbedrijf in eigendom heeft of huurt. De functie van de voorraad panden is zeer divers: van paleizen tot musea, kantoren, gevangenissen, rechtbanken, militaire terreinen en leegstand. Afdeling Realisatie West bestaat uit: sectie Noord/West (provincies Noord-Holland en Utrecht), sectie Zuid/West (provincies Zuid-Holland en Zeeland) en sectie CARIB (het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk).

De secties van de afdelingen Realisatie West en Oost zijn verantwoordelijk voor de volgende kerntaken:

 • Het inplannen van onderhoudsactiviteiten door leveranciers bij de gebruikers van de gebouwen en het bewaken van de planning en uitvoering.
 • Het afroepen van leveranciersdiensten op basis van planmatig of dagelijks onderhoud.
 • Het signaleren van knelpunten in de storingsopvolging en het signaleren van risico's voor wet- en regelgeving.
 • Het onderhouden van contacten met gebruikers van de gebouwen. We zijn het eerste aanspreekpunt voor de gebruiker op pandniveau.
 • Het leveren van prestatieverklaringen op uitgevoerd werk.
 • Het uitvoeren van vervangings- en investeringsprojecten tot € 1 miljoen.
 • Het initiëren van acties naar gebruikers en installateurs (extern) en naar afdelingen en directies (intern) op het gebied van aspectprogramma’s.
 • Het aangaan en uitvoeren van serviceovereenkomsten.

Cluster Bouw- en Installatietechniek
Het cluster Bouw- en Installatietechniek zorgt voor de technische expertise en de uitvoering van het vastgoedbeheer in de sectie Zuidwest. Het cluster is onderverdeeld in de vakgebieden Electrotechniek, Bouwkunde en Werktuigbouwkunde. 

Directie Vastgoedbeheer, afdeling Realisatie West

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Zie www.rijksvastgoedbedrijf.nl/over-ons/organisatie voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksvastgoedbedrijf

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jeroen Arts, Clusterhoofd Bouw- en Installatietechniek Regio ZuidWest

06-55336743

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Violette van den Berg, Backoffice werving & selectie

06-46859463

Marilyn Antonia, Backoffice werving & selectie

06-50738020

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksvastgoedbedrijf nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur wettelijke keuringen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksvastgoedbedrijf
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 23 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Toezichthouder/directievoerder Civiele Infrastructuur

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Tilburg
 • Uren per week 36-40
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 18 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Coördinator omgevingsvergunningen milieu

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Utrecht, Arnhem, Tilburg, Den Haag, Assen
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon