• Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €2.767 - €4.387
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau HBO oude stijl
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 26 augustus Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer 568457
 • Plaatsingsdatum 19 juli 2022
 • Dienst­verband Vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Als senior milieuadviseur ben je een belangrijke steun en toeverlaat bij de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid Defensie, bij het verankeren van milieu- en risicomanagement en bij het verhogen van milieuzorg. Je komt te werken voor marinebasis Den Helder bij de afdeling Maritieme Ondersteuning van de directie Materiele Instandhouding, onderdeel van het Commando Zeestrijdkrachten.

Jouw taken vallen uiteen in enkele substantiële onderdelen. Eerst en vooral ondersteun je het lijnmanagement van walinrichtingen en overige stafafdelingen als het gaat om duurzaamheid en milieu- en risicomanagement. Je komt met (preventieve) maatregelen om tot een aanvaardbaar niveau van duurzaamheid te komen. Daarnaast informeer je het lijnmanagement van walinrichtingen over de kwaliteit van milieumanagement en het niveau van milieuzorg, en adviseer je over aanpassing van beleid, kaders, procedures en uitvoeringsplannen.

Jouw taken

 • Je vertaalt milieubeleid en -wet- en regelgeving vanuit de Bestuursstaf naar kaders en werkwijzen voor marinebasis Den Helder en onderliggende eenheden en subeenheden.
 • Je formuleert voorstellen voor (meerjaren) doelstellingen en uitvoeringsprogramma's voor bedrijfsplannen en begrotingen.
 • Je ondersteunt het lijnmanagement bij het vaststellen van het gewenste niveau van milieuzorg.
 • Je draagt bij aan het verhogen van het duurzaamheidsbewustzijn en stimuleert het toepassen van risicomanagement.
 • Je anticipeert op vigerende en toekomstige wet- en regelgeving en doet een aanzet tot voorwaarden om de wet- en regelgeving zo goed mogelijk na te leven.
 • Je initieert en coördineert risicoanalyses en risicomanagement om tijdig bedreigingen te signaleren, bijvoorbeeld het risico op letsel of schade aan personeel, materieel en omgeving.
 • Je adviseert over beheersmaatregelen en ondersteunt de implementatie daarvan binnen de reguliere bedrijfsvoering.
 • Je bewaakt namens de plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten (de objectvergunninghouder) de voortgang en borging en het evalueren van de effectiviteit.
 • Je beoordeelt voorgestelde milieumaatregelen op haalbaarheid en financiële consequenties en bewaakt het daarvoor beschikbare budget.
 • Je treedt op als adviseur in het proces 'beheren en verkrijgen vergunningen'.
 • Je zorgt voor relevante informatie voor overleg en communicatie.
 • Je levert milieurelevante documentatie voor de toepassing en borging van het veiligheids- en milieumanagementsysteem.
 • Je geeft ondersteuning, advies, voorlichting en scholing aan lijnmanagement, overige stafafdelingen en aan deskundigen van eenheden en subeenheden.
 • Je onderzoekt trends, werkwijzen en situaties om (achterliggende) oorzaken en afwijkingen te achterhalen.
 • Je formuleert voorstellen om geconstateerde afwijkingen en/of trends te verbeteren.
 • Je rapporteert aan de decentrale objectvergunninghouder.
 • Je formuleert managementcontrolvoorstellen voor het lijnmanagement voor rapportages en verantwoordingsdocumenten.
 • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies over aanpassing en/of bijsturing van het beleid rondom milieu- en risicomanagement.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Marinebasis Den Helder heeft twee doelstellingen. Allereerst leveren we voorzieningen en diensten als catering, huisvesting, personele, administratieve, nautische en materiële dienstverlening aan personeel, eenheden, bedrijven en betrokken organisaties. Ten tweede ondersteunen we de (operationele) eenheden van de krijgsmacht en organisaties van regionaal en lokaal openbaar bestuur en gezag in het kader van crisisbeheersing, rampenbestrijding, calamiteiten en maatschappelijke dienstverlening.

De dagelijkse leiding is in handen van de Commandant Marinebasis Den Helder (C-MBDH). Hij geeft leiding aan zowel het hoofd Algemene Dienst als het hoofd Logistieke Dienst en de relevante locatiehoofden. De C-MBDH is tevens de decentraal objectvergunninghouder, waaronder alle milieuverplichtingen worden uitgevoerd.

Het hoofd bureau Veiligheid, Milieu en Bedrijfshulpverlening ondersteunt de C-MBDH op het gebied van veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu. Wij zijn aanspreekpunt en sparringpartner voor het managementteam. Ons doel is het gewenste niveau van veiligheid en milieuzorg te bereiken en behouden. Dat doen we onder meer door veiligheids- en milieumanagement in te richten en in stand te houden als regulier onderdeel van de managementfunctie.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 68.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer C.R. de Graaf, Hoofd Bureau Veiligheid, Milieu & Bedrijfshulpverlening

06-12926237

Mevrouw B. Jacobsen, Sr Adviseur Mileu MBDH

06-41043839

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer J.N.J. Laan, personeelsadviseur

06-30534975

Mevrouw M.T. Beemsterboer

06-23566415

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker kernploeg / chauffeur

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 3
 • Reageren voor 25 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Werkvoorbereider Elektrotechnische componenten

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 26 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Hoofd gebouwenbeheer

Ministerie van Defensie, Commando Zeestrijdkrachten
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 26 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon