Senior Omgevingsmanager defensievastgoed (Belangenbehartiger)

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 1 Jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau WO bachelor, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Juridisch, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 30 september Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer RVB/2021/229
 • Plaatsingsdatum 26 augustus 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Kazernes, vliegbases, oefenterreinen, marinehavens. Vanuit talloze locaties verspreid over het land zet Defensie zich in voor de welvaart en vrijheid van Nederland. Als omgevingsmanager bij het Rijksvastgoedbedrijf behartig je daarbij het belang van Defensie, zodat zij haar werk onbelemmerd en veilig kan doen. Dat gebeurt landelijk en in een specifieke regio.
Alle activiteiten zijn gericht op het verkennen en betrekken van alle omgevingspartijen, met als doel de eigen en gezamenlijke doelen en belangen te onderkennen, te overbruggen, te realiseren en de regie te behouden op het gehele proces op tactisch en operationeel niveau.

In jouw functie spreek je met betrokken partijen uit de omgeving over de ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening binnen het gebied dat je monitort. Alle openbaarmakingen van ruimtelijke plannen heb je snel op het netvlies en je bent in staat die te beoordelen en waar nodig op te anticiperen. Je weet wat er speelt aan beide zijden van de hekken rond een locatie. Veiligheidsbewaking speelt daarbij een belangrijke rol. Zo is bij de uitbreiding van een munitiecomplex de afstand tot de directe omgeving van belang. De aanleg van een waterplas naast een vliegbasis trekt vogels aan. En hoogbouw kan de radarsystemen verstoren. Je hebt vrijwel dagelijks contact met de omgevingsmanagers van aangrenzende gebieden. Met hen stem je af over gebied overschrijdende zaken. Neem een laagvliegzone, die kan zich over twee gebieden uitstrekken. Regelmatig zijn er cluster- en teamoverleg waarin we onder meer werkwijzen afstemmen en werkprocessen verbeteren.

Belangrijk bij jouw werk zijn een tiental zoneringen voor onder meer geluid, munitie en absolute bouwhoogte beperkingen. Deze zoneringen liggen als een lappendeken over Nederland en worden planologisch geborgd. Elk hebben ze specifieke randvoorwaarden en een eigen dynamiek. Daarvoor creëer je draagvlak in gesprekken met bijvoorbeeld gemeenten en provincies tijdens planologische procedures. Of in overleggen met gemeenten en bijvoorbeeld een projectontwikkelaar die een windmolenpark wil bouwen in de buurt van een Luchtmachtbasis.

Je adviseert gevraagd en ongevraagd verschillende klanten en collega's uit de eigen organisatie over lopende of op handen zijnde projecten en initiatieven. Je werkt samen met collega's uit jouw team aan het inzichtelijk maken daarvan. Waar nodig coördineer en begeleid je onderzoeken die inzicht geven in ruimtelijke-ordeningsvraagstukken zoals bij geluid of straling. Je ondersteunt bij het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures. Je vervult het secretariaat voor Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne (COVM). Je ondersteunt projectleiders bij verkrijgen van complexe vergunningen. Voor je werkzaamheden onderhoud je continu jouw netwerk binnen de regio. Jij bent binnen die regio het aanspreekpunt voor initiatiefnemers en lokale organisaties. Denk daarbij aan de heemkundekring betrokken bij cultuurhistorisch erfgoed. Zo zorg je ervoor dat Defensie en alle partijen in de omgeving goede buren blijven.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Vastgoed en Infrastructuur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Vastgoedbeheer bestaat uit de afdelingen Assetmanagement, Technische expertise, Vastgoedinformatiemanagement, Technisch beheer, Realisatie Landelijk, Realisatie West, Realisatie Oost en Realisatie Advies en Buitenruimte. De directie Vastgoedbeheer beheert de gebouwen, gebouwgebonden (technische) installaties, terreinen en gronden van het Rijksvastgoedbedrijf, zowel in de fase van (tijdelijk) gebruik als leegstand.

Sectie Omgevingsmanagement
De sectie Omgevingsmanagement is onderdeel van de afdeling Assetmanagement. We zorgen voor het afstoten en gereedmaken van Defensievastgoed en leveren specialistisch onderzoek en advies. Onder andere op het vlak van zakelijke rechten, jacht, huur en medegebruik. Ook verkrijgen en beheren we projectgerelateerde toestemmingen op het gebied van bouwen, reclame, inrit, sloop, kap en natuur. Daarnaast werken we aan belangenbehartiging, planologie, inrichting, structuur- en ontwikkelingsplannen en huisvestings- en beleggingsadviezen.

Onze sectie bestaat uit vijf clusters:

 • Ondergrond
 • Ruimte
 • Omgevingsrecht en Private Zaken
 • Vergunningen Brandveiligheid, Milieu en Water
 • Milieubeheer en Advies

Cluster Ruimte
Het cluster Ruimte bestaat uit twee teams. Team Planologie richt zich met het programma Structuur- en Ontwikkelingsplannen en op stedenbouwkundige toekomstplannen voor defensielocaties.
Jij gaat aan de slag in team Belangenbehartiging dat met het oog op ruimtelijke ordening de belangen behartigt van alle defensielocaties in Nederland en het Caribisch gebied. Met tien andere collega's vorm je een hecht team. We gaan zoveel mogelijk voor een eenduidige aanpak van de werkzaamheden. Ook nu we allemaal vanuit huis werken. We begrijpen wat er nodig is om de belangen van Defensie in het eigen gebied te vertegenwoordigen.

www.rijksvastgoedbedrijf.nl

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Zie www.rijksvastgoedbedrijf.nl/over-ons voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

ing. I. van der Wardt, Manager

06-10346359

J. de Gier MSc., Expert Vastgoed en Infrastructuur

06-51226840

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice Werving en Selectie BZK

06-50738020

Mireille Bottenbley, Backoffice Werving en Selectie BZK

06-52357973

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksvastgoedbedrijf (RVB) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinator omgevingsvergunningen milieu

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Tilburg en Arnhem
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 30 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectleider servicecontracten

Rijksvastgoedbedrijf
 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 20 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker vastgoedbeheer en –onderhoud

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Tilburg
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 27 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon