• Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 29 juni Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer KIESRAAD/2022/13
 • Plaatsingsdatum 7 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Verkiezingen en kiesrecht zijn belangrijke pijlers van onze democratie. De Kiesraad maakt zich sterk voor betrouwbare verkiezingsuitslagen. We stellen de uitslagen vast van de verkiezingen voor de Eerste en Tweede Kamer en het Europees Parlement. Als onafhankelijk adviesorgaan van regering en parlement geeft de Kiesraad adviezen op het terrein van verkiezingen en kiesrecht. Ook zijn we kenniscentrum voor bijvoorbeeld gemeenten, provincies, waterschappen en politieke partijen, maar ook voor alle Nederlanders die meer willen weten over verkiezingen en kiesrecht.
De Kiesraad bestaat uit zeven leden. De leden van de Kiesraad worden ondersteund door een bureau van ongeveer 25 vaste medewerkers.

De Kiesraad krijgt extra taken en bevoegdheden om dé verkiezingsautoriteit in Nederland te worden. Zo kunnen we samen met gemeenten werken aan de kwaliteit van het verkiezingsproces. Ook krijgen we een grotere rol bij de inzet van digitale middelen. Bijvoorbeeld om uitslagen op te tellen en de zetelverdeling te bepalen.

Voor het team Juridische Zaken, Kennis en Advies zijn we op zoek naar een senior onderzoeker die de kennisfunctie binnen de Kiesraad en het kennisnetwerk van de Kiesraad op de thema’s democratie, kiesrecht en verkiezingen verder uitbouwt en die ook als eigenaar optreedt van onze databank verkiezingsuitslagen.

De opgave

Met de groei van verantwoordelijkheden en taken van de Kiesraad wordt de (ontwikkeling van) kennis op het gebied van democratie en verkiezingen steeds belangrijker. Enerzijds ter onderbouwing van de adviezen die de Kiesraad geeft. Anderzijds om – met samenwerkingspartijen ontwikkelingen op het gebied van verkiezingen te kunnen duiden en hierop ook het maatschappelijke debat mee-invulling te kunnen geven. Het opbouwen, ontwikkelen en delen van kennis doet de Kiesraad niet alleen. Het is belangrijk om dit met andere (kennis-)partijen te (blijven) doen. Logische samenwerkingspartners in dit kennisnetwerk zijn universiteiten, publieke en maatschappelijke organisaties.

De senior onderzoeker draagt zorg voor de ontwikkeling en realisatie van een stevige onderzoeks- en kennisagenda van de Kiesraad. Op basis van deze onderzoeks- en kennisagenda begeleidt, initieert en regisseert de onderzoeker de onderzoeken die de Kiesraad uitzet en stimuleert de senior onderzoeker dat anderen hier zelf ook aan bijdragen en onderdeel van zijn. Hiertoe bouwt en onderhoudt de senior onderzoeker een stimulerend en inspirerend netwerk van samenwerkingspartners op. Naast het uitzetten van onderzoek kan de senior onderzoeker ook zelf participeren in onderzoek en is de senior onderzoeker betrokken bij (voorbereiding van) adviezen van de Kiesraad. Uitkomsten van onderzoeken worden benut in de advisering van de Kiesraad en in de uitvoering van de kennisagenda door het delen in publicaties en bij bijeenkomsten om zo actief bij te dragen aan het maatschappelijke debat rondom de voor de Kiesraad relevante thema’s en aan de ontwikkeling van de Kiesraad als kennisinstituut. Tot slot deel en ontwikkel je eigen kennis en initieer en stimuleer je het delen en ontwikkelen van kennis binnen de Kiesraad en ben je eerste aanspreekpunt als het gaat om onze databank verkiezingsuitslagen. Je bewaakt de inhoudelijke kwaliteit en stelt wensen en eisen op als het gaat over de doorontwikkeling.

In deze functie krijg je de kans om een belangrijke bijdrage te leveren aan ons democratisch bestel, in het bijzonder aan onderzoek en kennisdeling op de thema’s kiesrecht en verkiezingen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het team Juridische Zaken, Kennis & Advies (7 fte) verzorgt alle juridische werkzaamheden van de Kiesraad, zoals de voorbereiding en uitvoering van de taken van de Kiesraad als centraal stembureau en als (juridische) kenniscentrum. In het team worden daarnaast de adviezen voorbereid die de Kiesraad in het kader van zijn wettelijke adviestaak uitbrengt en wordt ook het onderzoek geïnitieerd en uitgevoerd.

Kiesraad

De Kiesraad is een onafhankelijk adviesorgaan van de regering en de Staten-Generaal op het terrein van kiesrecht en verkiezingen. De Kiesraad treedt op basis van de huidige wetgeving op als centraal stembureau en stelt de uitslag vast van de verkiezingen voor de Eerste en Tweede Kamer en voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Verder is de Kiesraad kenniscentrum voor burgers, gemeenten, provincies en waterschappen, politieke partijen en media. De Kiesraad bestaat uit zeven leden en wordt ondersteund door een bureau (25 fte). De Kiesraad is momenteel in transitie tot verkiezingsautoriteit, zodat het beter in staat is te sturen op de kwaliteit van het verkiezingsproces. Met het oog daarop krijgt de Kiesraad nieuwe richtinggevende en beoordelende taken en bevoegdheden in de verkiezingsketen. De Kiesraad is gehuisvest in Den Haag (Zurichtoren, Muzenstraat 85).

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Audrie Spelmink

06-38825595

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

070-4266161

Mireille Bottenbley, backoffice werving & selectie

070-4266161

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Kiesraad nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Juridisch Adviseur

Kiesraad
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 29 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Businessconsultant identiteitsvaststelling (Leeuwarden/Almelo/thuis)

Justitiële Informatiedienst
 • Stand­plaats Leeuwarden/Almelo/thuis
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Projectleider verduurzamen maatschappelijk vastgoed (36 uur)

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon