• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 12
  €4.278 - €6.320 (bruto)
 • Onderzoek / wetenschap, Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 1 juni 2024 Nog 10 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: NLA-636, Plaatsingsdatum: 15 mei 2024

Eerlijk, gezond en veilig werk. En bestaanszekerheid voor iedereen. Dat is waar de Arbeidsinspectie zich sterk voor maakt. De Arbeidsinspectie ontwikkelt zich naar een informatie gestuurde toezichthouder. De afdeling Analyse & Onderzoek levert daarvoor informatieproducten aan de toezicht programma’s, de directie Meldingen en Verzoeken en de directie Opsporing van de Arbeidsinspectie. Als onderzoeker bij onze afdeling Analyse & Onderzoek lever jij een belangrijke bijdrage aan de realisatie van deze informatieproducten.

Bij ons team van meer dan 50 gedreven onderzoekers, geleid door 3 teamleiders en inhoudelijk ondersteund door 3 onderzoekspecialisten, staan concrete resultaten centraal. Je werkt op het snijvlak van onderzoek, uitvoering en signalering. Je onderzoek helpt bijvoorbeeld de inspecteurs om risico gestuurd toezicht te houden. Andersom leveren inspecteurs informatie voor nieuw onderzoek, bijvoorbeeld om het resultaat van inspecties en andere interventies te meten. Je voert onderzoek uit voor verschillende programma’s, zoals Arbeidsuitbuiting & Ernstige benadeling, Uitzendbureaus, Psychosociale en fysieke arbeidsbelasting, Werken met gevaarlijke stoffen, Toezicht Sociaal Domein en nog veel meer. Dus, als je gedreven wordt door nieuwsgierigheid én interesse hebt in eerlijk, gezond en veilig werk, dan ben je bij ons onderzoeksteam op je juiste plek.

Jij bent een ervaren onderzoeker met brede kennis van het domein van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Je vertaalt de – soms complexe - informatiebehoefte van programma’s naar concrete informatieproducten. Je bent in staat om zelfstandig een onderzoeksplan op te stellen, waaraan je vervolgens samen met andere onderzoekers uitvoering geeft. Ook stuur je op de voortgang van het onderzoek. De informatieproducten waaraan je werkt, zijn van hoge kwaliteit. Je bent een goede sparringpartner zowel voor de programmamanager in zijn of haar rol als opdrachtgever, als voor de onderzoekspecialist en teamleider van de afdeling Analyse & Onderzoek.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen. Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Nederlandse Arbeidsinspectie is de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wij houden onder ander toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel. Ook onderzoeken we de werking van het stelsel van sociale zekerheid en signaleren ontwikkelingen en risico’s op de beleidsterreinen van het ministerie van SZW. We sporen fraude, uitbuiting en georganiseerde criminaliteit op binnen de keten van werk en inkomen.

De Nederlandse Arbeidsinspectie ontwikkelt zich steeds meer naar een informatiegestuurde toezichthouder. De directie informatievoorziening waar de afdeling Analyse en Onderzoek onderdeel van uitmaakt, is verantwoordelijk voor een goed functionerende en samenhangende informatiehuishouding en informatievoorziening. De directie is verantwoordelijk voor het vertalen van ontwikkelingen in de informatiebehoeften vanuit de verschillende inspectie-onderdelen naar een passend aanbod.

De afdeling Analyse en Onderzoek is verantwoordelijk voor het leveren van informatieproducten en diensten die de Nederlandse Arbeidsinspectie in staat stellen om informatie gestuurd te werken. Hierbij gaat het enerzijds om advies, kennis, analyse en dataproducten en anderzijds om het bouwen van innovatieve tools waarmee informatie en intelligence kan worden gegenereerd. Deze producten zijn nodig om efficiënt en doelgericht te inspecteren en rechercheren daar waar de hardnekkigste problemen zitten en het effect het grootst is.

De afdeling draagt bij aan inzicht in het effect van programma’s door het toetsen van de effectiviteit van interventies die de Inspectie toepast, het onderzoeken van de samenhang met andere interventies en het vaststellen van de condities waaronder deze interventies optimaal effectief zijn. Daarbij zijn het ontwikkelen van meetmethoden en prestatie-indicatoren die de effectiviteit van interventies zichtbaar maken van belang. De afdeling onderhoudt de daarvoor noodzakelijke interne en externe contacten met kennisinstituten, wetenschap en informatieleveranciers. Daarnaast levert de afdeling Analyse & Onderzoek deskundigheid onder meer op het terrein van methoden en technieken ten behoeve van andere Inspectie onderdelen.

Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie staat voor eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De Arbeidsinspectie is de toezichthouder op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat toezicht is gericht op de naleving van de wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel. Daarnaast onderzoekt ze de werking van het stelsel van sociale zekerheid en signaleert ontwikkelingen en risico’s op de beleidsterreinen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ook werkt de Nederlandse Arbeidsinspectie op het gebied van pgb- en declaratiefraude als opsporingsorganisatie voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In 2012 zijn de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) samengevoegd. Eerst onder de naam Inspectie SZW en sinds 1 januari 2022 onder de naam: Nederlandse Arbeidsinspectie. Zie voor meer informatie www.nlarbeidsinspectie.nl.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team P&O/Instroom

06-11493650

Team Recruitment SZW

070-3336680

Solliciteren?

Nederlandse Arbeidsinspectie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Rechercheur digitaal specialist

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Arbeidsinspecteur Arbeidsmarktfraude regio Flevo-Midden

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats Woonplaats is standplaats
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teamleider Opsporingsdeskundigheid

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon