Senior onderzoeker Beleid en Gedrag

Sociaal en Cultureel Planbureau

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.367 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 29 mei Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer SCP220008-510
 • Plaatsingsdatum 11 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in Den Haag is op zoek naar een senior onderzoeker. Als senior onderzoeker draag je bij aan de ontwikkeling en uitvoering van complexe onderzoeksprojecten die de overheid en de maatschappij gedragswetenschappelijke inzichten bieden voor beter geïnformeerd beleid.
Je wordt onderdeel van het onderzoeksprogramma’s ‘Beleidsvisies, burgervisies en gedragingen’. Dit programma ligt op het grensvlak van de sociale wetenschap (in het bijzonder de gedragswetenschap) en bestuurskunde en onderzoekt de mate van overeenkomst tussen de visies van burgers enerzijds en de overheid anderzijds op het belang, de verantwoordelijkheidsverdeling en het beoogde gedrag van burgers op een aantal maatschappelijke opgaven. Ook onderzoeken we in hoeverre aannames van overheden over het gedrag van burgers vanuit gedragswetenschappelijk oogpunt realistisch zijn. Met deze kennis proberen we te verklaren waarom beleid al dan niet succesvol is om op die manier bij te dragen aan het signaleren van knelpunten en kansen voor effectief, legitiem en toekomstbestendig beleid. Bij de uitwerking hiervan richten we ons op een aantal maatschappelijke opgaven, waaronder een leven lang ontwikkelen, bestaanszekerheid en duurzaamheid.

Deze functie omvat de ontwikkeling van en het leiding geven aan grote en complexe mixed-methods projecten. Inhoudelijk breng je recente gedragswetenschappelijke kennis mee die je kan toepassen in onderzoeksprojecten en de bredere ontwikkeling van het programma. Ook bewaak je de kwaliteitsnormen van het SCP, zorg je ervoor dat onderzoek aansluit bij beleidsopgaven en landt in beleid, vertegenwoordig je de organisatie en onderhoud je goede contacten met betrokken partijen in beleid, maatschappij en wetenschap.

In aanvulling op deze taken krijg je de rol van plaatsvervangend programmaleider. Je bent een belangrijke sparringspartner voor de programmaleider bij strategische vraagstukken en neemt een aantal taken over bij haar afwezigheid. De precieze invulling van deze rol wordt in overleg bepaald, op basis van de behoeften van het programma en je eigen interesses en expertise.

Meer over de functiegroep Senior Wetenschappelijk Medewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Samen met ongeveer dertien collega’s maak je deel uit van het nieuwe programmateam Beleidsvisies, burgervisies en gedragingen (BB&G). Het programma heeft als doel het vergroten van kennis over (het gebrek aan) overeenkomst tussen de visies van burgers en overheid op het belang, de verantwoordelijkheidsverdeling en het beoogde gedrag van burgers op een aantal maatschappelijke opgaven en de mate waarin de aannames van overheden over het gedrag van burgers vanuit gedragswetenschappelijk oogpunt realistisch zijn. Met deze kennis proberen we te verklaren waarom beleid al dan niet succesvol is om op die manier bij te dragen aan het signaleren van knelpunten en kansen voor effectief, legitiem en toekomstbestendig beleid. In principe is dit toepasbaar op elke maatschappelijke opgave. De opgaven waar we ons voornamelijk op richten, zijn gezond leven, duurzaamheid, een leven lang ontwikkelen, bestaanszekerheid, innovatie en ondernemershap en zorg voor dierbaren.

Sociaal en Cultureel Planbureau

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) volgt, verklaart en verkent hoe het met de inwoners van Nederland gaat op sociaal en cultureel gebied. We monitoren onder meer de leefsituatie en kwaliteit van leven, evalueren overheidsbeleid op deze terreinen en voeren verkenningen uit voor toekomstig beleid. Wij zijn een professionele kennisinstelling die op onafhankelijke wijze beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek doet. Het SCP valt formeel onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het SCP werkt voor de hele samenleving. Om dat zo effectief mogelijk te doen, streven wij naar een diversiteit aan kwaliteiten, perspectieven en achtergronden in onze teams. Ook werken we actief aan een organisatiecultuur waarin iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn. Dit doen we onder meer door je veel vrijheid te bieden in waar en wanneer je werkt en hoe je jouw functie invult.

Het SCP heeft het onderzoek georganiseerd in programma’s. Elke 5 jaar, en zo nodig vaker, wordt het onderzoek en de programma’s herijkt. In 2021 start het nieuwe Meerjarenplan dat loopt tot en met 2025. De 7 onderzoeksprogramma’s die in dit Meerjarenplan staan beschreven, kunnen niet los van elkaar gezien worden: tezamen vormen ze de samenhangende, integrale onderzoeksagenda van het SCP. De samenhang tussen de programma’s in het nieuwe meerjarenprogramma is sterk gericht op de domein overstijgende maatschappelijke vraagstukken van de komende jaren. Met de wetenschappelijke kennis die dat oplevert draagt het SCP via beter overheidsbeleid bij aan een betere samenleving.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Anne Roeters, programmaleider Beleidsvisies, burgervisies en gedragingen

06-33049356

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jenny Lekahena, HR-ondersteuner (ma/di/do)

06-11697065

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Sociaal en Cultureel Planbureau nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Financieel adviseur bedrijfsvoering

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 10 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior juridisch adviseur

Nationaal Archief
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Redacteur / Eindredacteur Duurzaamheid

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon