Senior onderzoeker energie en emissies gebouwde omgeving

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 21 oktober Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer PBL 2021-293
 • Plaatsingsdatum 7 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ondersteunt de overheid onder andere bij het klimaatbeleid en het overige milieubeleid. Een belangrijk onderdeel van deze beleidsondersteuning is de jaarlijkse Klimaat- en energieverkenning (de KEV). In deze raming worden de toekomstige emissies van CO2 en andere broeikasgassen van de verschillende sectoren in de Nederlandse economie in kaart gebracht. Voor deze raming maken we gebruik van modellen die het energieaanbod en- verbruik van de verschillende sectoren in de Nederlandse economie beschrijven. Daarnaast beschikken we over kennis van de ontwikkeling van - en het beleid gericht op - de sectoren.

We zoeken een senior expert voor de gebouwde omgeving die verantwoordelijk is voor de analyses van het energieverbruik voor deze sector en voor de teksten daarover in de jaarlijkse KEV. In deze functie coördineer je de werkzaamheden rond de gebouwde omgeving voor de KEV en draag je bij aan de bredere beleidsondersteuning voor deze sector, samen met de andere onderzoekers van PBL.

De functie is ondergebracht in de sector Klimaat, Lucht en Energie. Deze sector ondersteunt vooral het nationale en mondiale klimaatbeleid met relevante analyses.

Jouw taken

 • Je bent verantwoordelijk voor de analyses en bijdrage in de KEV over vraag en aanbod van energie en de broeikasgasemissies voor de gebouwde omgeving. Daarnaast coördineert je het werk hiervoor binnen PBL.
 • Je onderhoudt een netwerk van relevante partijen in de gebouwde omgeving en neemt daarin initiatieven om het netwerk verder uit te bouwen.
 • Als medewerker van de sector Klimaat, Lucht en Energie draag je bij aan overig onderzoekswerk binnen de sector.

Meer over de functiegroep Senior Wetenschappelijk Medewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De sector Klimaat, Lucht en Energie (KLE) analyseert de mogelijkheden om klimaatverandering en luchtverontreiniging tegen te gaan en de uitdagingen die dat voor het energiesysteem biedt. Het gaat daarbij om hardnekkige problemen die de maatschappij op ieder schaalniveau - nationaal, Europees en mondiaal - raken. De sector draagt bij aan de onderbouwing van de politieke en maatschappelijke besluitvorming over beperking van klimaatverandering, bestrijding van de luchtverontreiniging en het realiseren van een schone, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. De sector voert evaluaties en toekomstverkenningen uit van beleid en van maatschappelijke ontwikkelingen, duidt de technologische, economische en bestuurlijke achtergronden van die ontwikkelingen en beoordeelt oplossingsrichtingen die worden aangedragen. Rekenmodellen en een systeembenadering spelen hierbij een belangrijke rol.

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en altijd wetenschappelijk gefundeerd.

Het PBL is van mening dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving. Werken in divers samengestelde teams maakt ons werk innovatiever en leuker.

Het Planbureau voor de Leefomgeving is onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer dr. P. Koutstaal

06-12111627

De heer dr. P. Boot

06-46163921

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw E. van Tongeren

06-11499768

Mevrouw drs. A.A. Lamein

06-11715302

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Onderzoeker energie en emissies glastuinbouw/generalist

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Junior onderzoeker energie en emissies industrie

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 21 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Junior onderzoeker energie en emissies industrie

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 21 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon