Senior Onderzoeker Watersystemen en Klimaatimpacts

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Natuur / milieu
 • Reageren voor 16 augustus Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer PBL 2021-175
 • Plaatsingsdatum 8 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Water en waterhuishouding zijn in Nederland en wereldwijd belangrijk voor veel maatschappelijke behoeften en activiteiten. Zo spelen de kwantiteit en kwaliteit van water en waterveiligheid een belangrijke rol bij onder andere voedselproductie, natuur, wonen en transport. Vaak is het water te vies, te zout, of er is te veel of juist te weinig water. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) buigt zich vanuit dit perspectief over de gevolgen van klimaatverandering, de kwaliteit en beschikbaarheid van water, en de leefbaarheid en veiligheid van delta’s zowel op het nationale als mondiale schaalniveau om duurzaam beheer van watersystemen mogelijk te maken.

Om de strategische oriëntatie van PBL-projecten binnen het thema ‘water’ uit te stippelen, de beleidscontext scherp in het vizier te houden en om projecten te initiëren en al dan niet als projectleider uit te voeren zoeken wij een Senior Onderzoeker Watersystemen en Klimaatimpacts. Vanuit jouw brede visie op het thema inspireer en motiveer je een betrokken groep onderzoekers. Samen met hen werk je aan een meerjarig onderzoeksprogramma naar de waargenomen en mogelijke toekomstige gevolgen van klimaatverandering in Nederland. Dit project levert bouwstenen om de uitvoering van het klimaatadaptatiebeleid op kortere en langere termijn te sturen en te monitoren. Ook volg je de nationale beleidsontwikkeling rond de kwaliteit van het oppervlaktewater op de voet en vertaal je deze naar kennisvragen en eventueel projecten. Daarnaast geef je leiding aan het project Future Water Challenges, dat zich richt zich op duurzaam watermanagement in ontwikkelende landen wereldwijd, in relatie tot de effecten van klimaatverandering. Deze studie bouwt voort op eerder onderzoek waarin vier typen hotspotgebieden zijn geïdentificeerd rond mondiale water- en klimaatopgaven: steden, droge gebieden, delta’s en kusten en ten slotte rivierenstroomgebieden. Het vervolgtraject staat in het teken van de verkenning van oplossingsrichtingen op verschillende ambitieniveaus voor de wateruitdagingen van de toekomst.

Je bent een systeemdenker. Je bent conceptueel sterk en in staat complexe inhoudelijke vraagstukken te vertalen in beleidsrelevante analyses, rapporten en boodschappen. Als trekker heb je een sterk netwerk binnen het beleid, de kennisinstituten en uitvoeringsorganisaties en je houdt daarbij de positie van het PBL scherp in het oog. Je zoekt actief samenwerking met collega’s die zich over samenhangende vraagstukken in de leefomgeving buigen. Je weet collega’s te inspireren en te verbinden en je creëert draagvlak voor jouw aanpak. Je bent een zeer goede schrijver en je presentaties zijn helder en to the point. Op deze wijze lever je een belangrijke bijdrage aan de strategische doelstellingen van het PBL.

Functie-eisen

 • Je hebt een opleiding op academisch niveau, op het gebied van water, milieu en klimaat en je bent bij voorkeur gepromoveerd.
 • Je hebt veel ervaring met de interactie wetenschap/beleid en je hebt gevoel voor beleidsprocessen en de rol van het PBL.
 • Je bent zeer goed thuis in de watersysteem- en waterkwaliteitvraagstukken en adaptatieproblematiek op nationale, Europese en mondiale schaal en je doorziet de samenhang met andere kennis/beleidsdomeinen.
 • Je hebt een uitstekend gevoel voor de rol van modellen in kwantitatieve analyses en je kunt deze verbinden met het sociaal-economische en bestuurlijke domein.
 • Je hebt omvangrijke en aantoonbare ervaring met het werken in complexe projecten in een beleidsomgeving.
 • Je werkt visievormend en je bent initiatiefrijk. Je hebt ruime ervaring met het inhoudelijk en budgettair opbouwen en organiseren van een werkprogramma en het aansturen en uitvoeren van projecten.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.281 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Wij hanteren de wettelijke proeftijd van 2 maanden bij een contract voor onbepaalde tijd.
 • Na sluitingsdatum is de vacaturetekst online niet meer zichtbaar. Daarom verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep Senior Wetenschappelijk Medewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De sector Water, Landbouw en Voedsel (WLV) verbindt de beleids- en onderzoeksthema’s water, landbouw en voedsel, zowel op nationale, Europese als mondiale schaal. De sector legt daarbij verbanden met aanpalende thema’s zoals natuur, verstedelijking, klimaatverandering, klimaatadaptatie en circulaire economie. We verzorgen verkenningen, analyses en evaluaties, waarbij een integrale en beleidsgerichte benadering altijd voorop staat. De verduurzaming van de landbouw en het voedselsysteem is een belangrijk onderzoeksthema van de sector. Zo onderzoeken we onder welke condities de landbouw duurzamer kan opereren en welke systeemveranderingen daarvoor nodig zijn. Ook speelt het voedselsysteem in onze projecten een centrale rol omdat dit een grote invloed heeft op omvang en aard van de voedselproductie en -consumptie en de neveneffecten daarvan. Op het terrein van water kijken we naar de interactie tussen waterbeheer, watergebruik en ruimtelijke ontwikkelingen onder andere in het licht van klimaatverandering. Relevante dossiers bij dat onderzoek zijn waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid, waterkwaliteit en aquatische biodiversiteit. Met onze onderzoeksmethodieken leggen we het biofysieke en sociaal-economische systeem onder de loep en brengen daarmee grenzen en afruilrelaties in kaart. Daarnaast buigen we ons over sturingsvragen: welke rol hebben overheden en (markt)partijen? Ten slotte dragen we bij aan de ontwikkeling en toepassing van integrale systeemmodellen. De sector werkt samen met andere sectoren binnen het PBL. Ook werken we in een netwerk van nationale en internationale partnerinstellingen en hebben we beleidscontacten met LNV, IenW en BZ/DGIS.

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en altijd wetenschappelijk gefundeerd.

Het PBL is van mening dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving. Werken in divers samengestelde teams maakt ons werk innovatiever en leuker.

Het Planbureau voor de Leefomgeving is onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw ir. J.P. Beck

06-50613961

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw E. van Tongeren

06-11499768

Mevrouw drs. A.A. Lamein

06-11715302

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Onderzoeker energie-infrastructuur

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Onderzoeker energie- en klimaatbeleid Europese Unie

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker waterkwaliteit

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 9 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon