• Utrecht
 • Universitair Master
 • 38 uur
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 23 juni 2024 Nog 10 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 572014, Plaatsingsdatum: 2 juni 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Senior Ontwerp Specialist bij de afdeling Materiele, Financiële en Logistieke IT!
Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 48.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 21.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Als Senior ontwerp Specialist vertaal je o.a. beleidsrichtlijnen naar een ontwerpstrategie en realiseer je de integraliteit van het ontwerp.

Wat ga je doen?

Je werkzaamheden bestaan uit:

1. Realiseert de integraliteit van het ontwerp, door:

 • Het afstemmen met architectuur, procesmodelhouders en procesmodeleigenaren over kaders richtlijnen en architectuurprincipes/keuzes.
 • Het vertalen van beleidsrichtlijnen naar een ontwerpstrategie.
 • Het opstellen van een meerjarenplan waarin de ontwerpvisie beschreven wordt (inclusief de ontwerp roadmap).
 • Het opstellen van een plan waarin het ontwerptraject van begin tot eind wordt beschreven, dit resulteert in diverse kwaliteitsnormen.
 • Het borgen van materieel logistieke en financiële processen conform de vigerende ontwerprichtlijnen.
 • Het bewaken dat de gemodelleerde processen in lijn zijn met de werkelijkheid (Productie)
 • Het bewaken van de dekkingsgraad van de regressietest.
 • Het geven van geavanceerde opleidingen en trainingen aan lead ontwerpers.

2. Borgt de kwaliteit van de applicatie-processen in ARIS door:

 • Het vaststellen van kaders, kwaliteitsnormen, werkinstructies en procedures voor het functiegebied.
 • Het adviseren van de bedrijfsvoering en projectleiders over de te maken ontwerpkeuzes en gevolgen.
 • Het volgen van ontwikkelingen, innovaties en vertalen naar kansen en verbetermogelijkheden.

3. Levert een bijdrage aan de organisatieontwikkeling en doelstelling door:

 • Het adviseren van het management M&F IT over de staat van het ontwerp en potentiele risico's.
 • Het toetsen en analyseren van beleidsplannen op uitvoerbaarheid.
 • Het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan beleidsontwikkeling.
 • Het aanleveren van management- en sturingsinformatie en het geven van advies in de initiatie- en definitiefase.
 • Draagvlak te creëren bij de business voor vastlegging van bedrijfsprocessen.

4. Levert een bijdrage aan de effectiviteit van het team door:

 • Het zelfstandig te besluiten over uitzonderingen op de werkinstructies of procedures.
 • Het adviseren over vraagstukken waarbij kaders overschreden worden.
 • Het leiding geven aan specialisme ontwerpen.
 • Het sturen en uitzetten van werkzaamheden aan de hand van de gestelde prioritering.
 • Het bewaken van de voortgang van de uitgezette werkzaamheden.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

JIVC is dé IT-leverancier van Defensie en haar ketenpartners. IT is voor Defensie van levensbelang. Zowel de veiligheid als de flexibiliteit van militairen is hiervan afhankelijk. Zonder goed functionerende communicatiemiddelen is het uitvoeren van een missie of oefening gevaarlijk of zelfs onmogelijk. Het is een absolute randvoorwaarde dus voor optreden in binnen én buitenland. De IT moet altijd werken, overal en 24/7. En niet alleen in missiegebied maar ook op kantoor. Als systemen falen, zijn de gevolgen groot. Voor militairen, burgers en voor Nederland. Van informatieontwerp en informatiearchitectuur tot informatietechnologie, - beheer en management. Van cyberspace tot voertuig-IT, van crypto en big data tot werkplekken in binnen- en buitenland. Voorbeelden hiervan zijn communicatiemiddelen op schepen en in voertuigen, de bediening van wapensystemen en radars. En tegenwoordig ook smartphones en tablets als standaarduitrusting van de militair op missie. Zonder goed functionerende communicatiemiddelen is het uitvoeren van een missie of oefening gevaarlijk of zelfs onmogelijk. JIVC zorgt ervoor dat deze middelen altijd en overal beschikbaar zijn. Daarnaast verzorgt JIVC de ontwikkeling en instandhouding van meer dan 50.000 werkplekken. Denk aan computers, printers, telefonie en datacenters. Bij JIVC werken meer dan 3.500 mensen op diverse locaties.

De afdeling Materieel Logistieke & Financiële IT (M&F IT) is onderdeel van het JIVC en leverancier van complete systemen, applicaties, en oplossingen voor de krijgsmacht in het betreffende (SAP) domein. De afdeling is gericht op de gehele IT-cyclus van het plannen, voortbrengen, in stand houden en afstoten/uitfaseren van IT-toepassingen en -systemen voor de ondersteuning van operationele (SAP) bedrijfsprocessen. Afhankelijk van het aanbod van de werkzaamheden van M&F IT ligt de nadruk op regie-, instandhoudings-, project- of ontwikkelactiviteiten.

De afdeling M&F IT bestaat uit het afdelingshoofd, de secties Plan, Change & Run. De Stafafdeling valt direct onder het Afdelingshoofd en zijn / haar plaatsvervanger. In totaal werken er ruim 200 collega's bij M&F IT.

De sectie projecten en ontwikkeling heeft als taak het voortbrengen van nieuwe systemen, applicaties, (trainers en simulatoren e.d. waar van toepassing), het projectmatig uitvoeren van wijzigingen hierop en het door ontwikkelen van die producten die door de afdeling zelf worden geproduceerd. Tot slot is de sectie
verantwoordelijk voor het Uitfaseren van IT-oplossingen. Realisatie vindt zoveel mogelijk plaats in multidisciplinaire projectteams of scrumteams, waarbij ook resources uit andere secties of uit andere afdelingen kunnen worden betrokken.

De sectie projecten en ontwikkeling bestaat uit een sectiehoofd en een plaatsvervangend hoofd (IT manager). Onder deze functionarissen ressorteren project- en ontwikkelteams. Projectleiders, software testers, UX/UI designers, developers (software ontwikkelaars) en software architecten maken deel uit van deze project- en ontwikkelteams.

Deze functie wordt uitgevoerd binnen de afdeling Systeem logistiek (SLOG) wat bestaat uit twee teams.

Het WSM (Wapen systeem management) team beheert SAP transacties en ontwikkelt aanpassingen aan SAP die te maken hebben met de volgende functionaliteiten:

 • De ondersteuning van het Wapensysteemmanagement door Configuratiemanagement en Integrated Logistic Support.
 • Het orderproces van Preventief, Correctief, Modificatief en Overig onderhoud van complete (wapen)systemen en componenten (intern en extern).

Team SAP D&S (Defence en Sucurity) is de Industry Solution, een branche gerichte oplossing, welke specifiek voor de Defensie branche is ontwikkeld. Deze oplossing bestaat uit specifieke functionaliteiten die gericht zijn op een militaire organisatie.

Visie
Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.
Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.
Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie
COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 64.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Floris-Jan Henzen, Recruitment Adviseur

06-33051490

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Ontwerp Specialist

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Lead Solution Architect

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 23 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Procesdeskundige bij de afdeling Materiele, Financiële en Logistieke IT!

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon