Senior organisatie- en HR-adviseur

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 25 oktober Nog 1 dag
 • Vacaturenummer ANVS 2021-277
 • Plaatsingsdatum 7 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Organisatievraagstukken? Veranderprocessen? HRM-dilemma’s? In dit soort zaken ben jij dé collega bij wie het bestuur, het MT en de afdelingshoofden van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming terecht kunnen. Als senior organisatie- en HR-adviseur ben je onze steun en toeverlaat bij de (door)ontwikkeling van onze jonge organisatie. Je werkt vanuit Den Haag en vanuit huis.

Jouw takenpakket is breed. Zo begeleid je het MT bij de verdere ontwikkeling en uitvoering van het strategisch personeelsplan. Je adviseert de leden over de optimale organisatie-inrichting en de bijbehorende veranderingsprocessen. Ook ga je aan de slag met arbeidsmarktvraagstukken, bijvoorbeeld rond de opzet van onze werving en selectie en het vaststellen van de juiste arbeidsmarktbenadering. Je bent lid van de arbocommissie en adviseert het bestuur in de overleggen met de ondernemingsraad. Ook lever je sturingsinformatie en werk je aan de doorontwikkeling hiervan.

Enerzijds pak je operationele ad-hoc-zaken op, zoals een vraag over mobiliteit, loopbaanontwikkeling of Poortwachter. Anderzijds richt je je op strategische langetermijnontwikkelingen, bijvoorbeeld het inbedden van hybride werken. Dat onze organisatie jong is en nog volop in beweging maakt jouw functie extra leuk. Je bouwt mee aan het volwassen worden van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.

Dit alles doe je natuurlijk niet alleen. Je beweegt je door onze hele organisatie en werkt ook veel samen met partijen buiten de ANVS. Intern heb je bijvoorbeeld intensief contact met afdelingshoofden, HRM-adviseur, de controller en collega’s bij kennisontwikkeling. Extern overleg je met specialisten werving en selectie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en met rijksbrede organisatieadviseurs. Om goed aangesloten te blijven bij rijksbrede organisatie- en HRM-ontwikkelingen en om input te kunnen leveren voor ministeriebreed beleid, ben je lid van meerdere departementale werkgroepen. Bijvoorbeeld op het gebied van leiderschap, arbeidsmarkt, diversiteit en inclusie, en vitaliteit.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De stafafdeling Bedrijfsvoering en Informatievoorziening adviseert en ondersteunt het managementteam van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) bij de ontwikkeling en uitvoering van het integraal management. Ook ondersteunen wij het primaire proces. Onze afdeling bestaat uit twee onderdelen: het cluster Bedrijfsvoering en Informatievoorziening dat rechtstreeks wordt aangestuurd door het hoofd van de stafafdeling, en het team Ondersteuning dat wordt aangestuurd door een teamleider.

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Erop toezien dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland aan de hoogste eisen voldoen; dat is wat de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) doet. We stellen regels op en verlenen vergunningen. Daarnaast zorgen we dat de regels worden nageleefd en handhaven we als dat nodig is.

De ANVS staat continu in de schijnwerpers. Ons werk is maatschappelijk relevant en wordt dan ook op de voet gevolgd door publiek, politiek en stakeholders. We richten ons op onderwerpen als radioactief afval, de veiligheid van een kerncentrale en de toepassing van ioniserende straling in bijvoorbeeld ziekenhuizen. In onze dynamische omgeving werken we dagelijks hard aan het waarborgen en verbeteren van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Veiligheid voorop: dat is ons leidende principe.

Om onze taken op een hoog niveau uit te kunnen voeren, bundelen we binnen de ANVS expertise op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. In onze kennisintensieve organisatie kijken we altijd hoe het beter kan. Iedere medewerker heeft daarin een eigen rol en verantwoordelijkheid. Wat we gemeen hebben? We zijn kritisch, onafhankelijk en probleemoplossend. De ANVS is een jonge organisatie die volop in ontwikkeling en beweging is.

Talent als basis, diversiteit als kracht
De ANVS is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteit, talenten en motivatie breng je ook jouw eigen unieke identiteit mee. Je bent van harte welkom!

De ANVS is een onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ilya Wit - Hoornweg, Stafhoofd Bedrijfsvoering & Chief Information Officer

06-21392225

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Karel Citroen, Adviseur Werving en Selectie

06-10534774

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker klimaatadaptatie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 25 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Water Expert - Senior Beleidsmedewerker Water

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 8 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker opdrachtgeverschap instandhouding hoofdwegennet

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon