Senior organisatieadviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.367 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 25 mei
 • Vacaturenummer BD22/DP&O/220203
 • Plaatsingsdatum 11 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De mens centraal, duurzame inzetbaarheid, eigentijds leiderschap en flexibel organiseren. Onderschrijf jij onze kernwaarden? De directie Personeel en Organisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt aan een wendbare organisatie die invulling geeft aan goed werkgeverschap. Daar draag jij als senior organisatieadviseur substantieel aan bij.

Je ondersteunt en adviseert - zowel inhoudelijk, procesmatig als relationeel - de brede bestuursraad van Justitie en Veiligheid (JenV) in Den Haag en de directies van het bestuursdepartement over uiteenlopende organisatievraagstukken. Deze variëren van het bouwen, vernieuwen of inrichten van organisatieonderdelen en het beter laten functioneren van teams tot aan het bijdragen aan leer- en ontwikkelopgaven.

JenV kent veel organisaties met een uitvoerende taak en regelmatig zijn er organisatievragen en -projecten die betrekking hebben op inrichting en besturing. Daarvoor ben jij het aanspreekpunt. Zo kan bijvoorbeeld expertise gewenst zijn over de vraag wat de juiste juridische grondslag is voor een onderdeel van JenV (dienst, agentschap, zelfstandig bestuursorgaan). Of wat de gewenste inrichting is van de topstructuur van taakorganisaties. Of hoe om te gaan met werving, selectie en benoemingen in het kader van reorganisaties.

Deze vragen raken aan de concernverantwoordelijkheid van de directie Personeel en Organisatie (DP&O) voor het organisatiebeleid, de reglementen en de mandaatregelingen. Wij zijn daarbij enerzijds de linking pin met het rijksbeleid, anderzijds zorgen we voor eenheid in de toepassing van regelgeving binnen het JenV-concern. Regelmatig is sprake van een juridische component. Daarvoor werk je samen met de (DP&O-)collega’s op arbeidsjuridisch terrein.

Jouw taken

 • Je draagt bij aan de ontwikkeling van organisatiebeleid voor het concern JenV.
 • Je vervult een brugfunctie tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en DP&O en de diverse JenV-taakorganisaties.
 • Je werkt mee aan onderzoek en advies over besturing, inrichting en governance.
 • Je adviseert over de aanpak bij organisatie- en formatietrajecten en control op voorgenomen besluiten.
 • Je werkt aan interne opdrachten die kunnen variëren in grootte en doorlooptijd; doorgaans lopen er meer opdrachten tegelijkertijd.
 • Je verzorgt als lid van het organisatieadviesteam de intake en bepaalt in overleg met de opdrachtgever de aanpak.
 • Je treedt met regelmaat op als projectleider, sparringpartner, teambegeleider of onderzoeker.
 • Je trekt vaak op met andere collega’s vanuit JenV of met externe adviseurs (UBR-rijksconsultants) en zoekt die samenwerking actief op.
 • Je werkt voor de verschillende onderdelen en directies in een werkveld waarin politieke, ambtelijke en maatschappelijke factoren en afwegingen meespelen.
 • Je hebt oog voor de meervoudige werkelijkheid waarin de opdracht zich afspeelt en past je aanpak en stijl van advisering daarbij aan.
 • Je hebt een actieve rol bij het begeleiden van de gewenste veranderingen.
 • Je draagt direct bij aan het verbeteren van onze processen en diensten, en helpt de organisatie naar een hoger niveau te tillen.

Meer over de functiegroep Coördinerend Specialistisch Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Personeel en Organisatie (DP&O) helpt het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV0 effectief bij al haar maatschappelijke en politieke opgaven. We beschikken daartoe over een goed toegeruste organisatie in beleid, uitvoering en toezicht, en werken nauw samen met de lijnorganisatie en met andere stafdirecties in het ministerie. Denk daarbij aan Informatisering en Inkoop, Strategie-Kennis-Innovatie, Communicatie, Financiën, Facilitaire Zaken en Huisvesting).

We vertalen rijksbeleid naar de taakorganisaties van JenV en verzorgen het primaire HR-advieswerk voor het Bestuursdepartement. Als DP&O zijn we bovendien een expertiseknooppunt voor JenV.

Onze hoofdtaken:

 • We adviseren de departementsleiding over de ontwikkeling, organisatie en coördinatie van en control op de uitvoering van het JenV-breed organisatie- en personeelsbeleid.
 • We voeren departementale werkgeverstaken uit zoals het (eerstelijns) adviseren van de hoofden van de directoraten en clusters en de daaronder ressorterende dienstonderdelen van het bestuursdepartement. Denk bijvoorbeeld aan organisatie- en personeelsaangelegenheden. De andere JenV-onderdelen hebben hun eigen eerstelijnsadvisering.
 • We ontwikkelen en organiseren opleidings-, trainings- en begeleidingsactiviteiten voor alle ambtenaren van het ministerie, in de vorm van de JenV-Academie.

We werken zoveel mogelijk opgavegericht. Dat betekent dat we de juiste vakmensen inzetten op de specifieke P&O-onderwerpen en dat we het management daaromheen organiseren. Elk onderwerp waaraan we werken heeft een vaste sponsor in het managementteam. Elke manager in de directie heeft de p-verantwoordelijkheid voor vijftien tot twintig medewerkers en trekt een aantal projecten, programma’s en taakgroepen. Het managementteam dient als centraal programmeringspunt van alle opgaven. De opgaven komen voort uit het jaarplan.

Ons team Organisatieadvies bestaat uit vier adviseurs organisatieontwikkeling en werkt nauw samen met andere teams binnen (en buiten) DP&O, waaronder de JenV-academie, HR-advies, P&O-control, Arbeidsjuridische zaken en Beleidsontwikkeling.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Stefan van de Griendt

06-29568476

Raoul Wanrooij

06-25685703

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Eveline Nagelgast

06-11494537

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Vacature: Coördinerend en specialistisch Adviseur ICT bij het CIO-Office JenV

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 28 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Functioneel Beheerder (Oracle) Leonardo

Bestuursdepartement, directie Financieel-Economische Zaken (DFEZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

MT-lid Financieel Advies en Bedrijfsvoering

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon