Senior P&O Adviseur (regisseur)

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 14 december Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20220916_12
 • Plaatsingsdatum 30 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij senior P&O-adviseur en beschik jij in je rol als business partner over ruime ervaring en affiniteit met grote strategie- en verandertrajecten? Wil je in een grote matrix-organisatie strategische ambities samen met collega’s omzetten naar concrete toepassing, actie en beweging? Dan zijn we op zoek naar jou!

Het actueel voorliggende vacante takenpakket betreft het directie-account van de algemeen directeur van RVO (‘account AD’). Dit houdt in dat je business partner bent van zowel de algemeen directeur, als van de afdelingen in dit directie-account AD (nl.: CP&O, IAD-CA, ACVG). Samen met controller en directie-secretaris ondersteun je dit management.
Gekoppeld aan deze rol met betrkking tot dit specifieke account, is ook de adviseursrol op het vlak van de (departementale) medezeggenschap (in samenwerking met collega-adviseurs op dit vlak).

Naast je adviesrol voor AD, vorm je als P&O-regisseur - samen met je collega-regisseurs die gekoppeld zijn aan de andere directieleden – het regisseursteam dat op P&O-vlak de regie voert. Door samen op concernniveau de P&O-expertise en business met elkaar te verbinden, draag je eraan bij RVO optimaal als één organisatie/werkgever te laten werken, nu en straks.

Daarnaast zorg je als regisseur - samen met de P&O-adviseur waarmee je jouw account ondersteunt - voor de juiste toepassing, het juiste advies en goede ondersteuning van jouw account (in dit geval account AD) op P&O-vlak. Je coördineert de P&O-werkzaamheden binnen je account en samen zorg je dat de betreffende directie goed geadviseerd en ondersteund wordt.
In samenwerking met je collega’s implementeer je bestaand beleid en regelgeving binnen je account, waarbij je voortdurend in goede verbinding staat op de verschillende niveaus van lijnorganisatie en staf. Je speelt in op veranderingen in beleidsdoelen en levert samen concrete voorstellen voor nieuwe ideeën/concepten in relatie tot (een deel) van het vakgebied P&O.

Vanuit je centrale stafbasis bij CP&O ben je gericht op het RVO-belang; dit verbind je – samen met je collega-regisseurs - over en weer aan de belangen van afzonderlijke organisatie-doelen.
Je beschikt over goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke sensitiviteit, gevoel voor de organisatie, omgevingsbewustzijn en lef. In al je rollen neem je eigenaarschap en je gaat hierin als van nature pro-actief en doortastend te werk. Het is aan jou om de juiste onderwerpen op de agenda te zetten én vast te houden welke (P&O)-aspecten spelen bij de veranderambitie van de organisatie als geheel en de onderdelen; je gebruikt hierbij de organisatie-strategie "kompas voor een duurzame toekomst" als kapstok.

Als regisseur ben je benaderbaar. Vanuit het zogenoemde T-profiel* denk en werk je mee met het afdelingsmanagement, directie en collega's van P&O op diverse onderwerpen. Je hebt een voorbeeldfunctie en neem je verantwoordelijkheid voor het proactieve oppakken van je rol.

T-profiel: het verbinden van perspectieven van de verschillende organisatieonderdelen om vanuit een integrale blik het DT te adviseren en de doelen te behalen.
In het kader van wendbaarheid en flexibiliteit, zoeken wij een collega die breed inzetbaar is over de volle breedte van de functie van P&O-regisseur; het nu voorliggende pakket betreft het specifieke account AD, echter op termijn is, in goed overleg, inzetbaarheid op een ander pakket of account binnen de regisseursfunctie denkbaar.

Wij zoeken een senior adviseur P&O die tenminste beschikt over een passende HBO opleiding, ruime werkervaring als P&O-adviseur (>5 jaar). Ervaring met matrixorganisaties zijn een pre. Bij voorkeur binnen (complexe) uitvoeringsorganisatie(s) binnen de de (rijks-) overheid. Ook ervaring in het functioneel aansturen en coachen van collega’s zijn gewenst.

 • Je bent uitstekend in staat om met jouw expertise en persoonlijke skills de managers als strategisch businesspartner vanuit P&O-perspectief te bedienen.
 • Je pakt P&O-thema’s integraal en op een proactieve wijze en RVO-breed op met voldoende organisatiebewustzijn en sensitiviteit.
 • Je springt snel in op ontwikkelingen in de organisatie en je zoekt daarin de samenwerking met collega's.
 • Je hebt ervaring als sr. P&O-adviseur met grote organisatie-verandertrajecten.
 • Je hebt aantoonbaar succesvolle coördinerende ervaring, bij voorkeur binnen een (grote) uitvoeringsorganisatie met een complex krachtenveld.
 • Je bent in staat om collega’s de ruimte te geven en beschikt over een open en transparante manier van communiceren. Feedback geven en ontvangen is voor jou een tweede natuur.
 • Je hebt zicht op (maatschappelijke) ontwikkelingen en kunt deze vroegtijdig vertalen naar de RVO-situatie.
 • Je stuurt op resultaat en samenwerking en hebt hier binnen een matrix organisatie ervaring mee opgedaan.
 • Je bent is staat om in je adviesrol te variëren in stijl en aanpak.
 • Je hebt enige ervaring en kennis op het vlak van reorganisatie-vraagstukken en personeels-juridische vraagstukken bij een grote complexe uitvoeringsorganisatie.
 • Je bent integer, kostenbewust en stelt het organisatiebelang boven het deelbelang.
 • RVO heeft vestigingen in het hele land; je bent bereid indien nodig te reizen naar RVO locaties (Assen, Den Haag, Roermond, Utrecht en Zwolle). Afhankelijk van de ontwikkeling van de Corona-situatie vragen we een reisbereidheid van gemiddeld ongeveer 2 dagen per week.

Competenties:

 • Analyseren
 • Samenwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Organisatiesensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Visie
 • Plannen
 • Organiseren
 • Netwerken
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

RVO ondersteunt het ‘hybride werken’. Ons uitgangspunt is, dat je vanaf iedere locatie je werk kunt doen (vanuit huis, op kantoor of elders). Jouw aanwezigheid op de RVO-vestiging in Den Haag kan in de nabije toekomst gewenst en functioneel zijn. Voor deze functie met het actueel voorliggende pakket zal dat naar verwachting gemiddeld 1 a 2 dagen per week zijn.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Vanuit CP&O (Concernstaf, Personeel & Organisatie) helpen we de directie en het management bij het besturen van RVO. Dit doen we pro-actief én interdisciplinair vanuit onze verschillende vakgebieden. Wij leveren overzicht, inzicht, analyses en advies voor de organisatie. Strategisch, tactisch én hands on. Wij verbinden mensen en expertises en begeleiden ontwikkelingen in de organisatie.

 • We zijn een groep vakmensen die RVO helpt in het realiseren van haar missie, visie, strategie en bedrijfsvoering.
 • We doen dat door elkaar vooruit te helpen in de opdrachten die we doen. We handelen daarbij gezamenlijk en doelgericht.
 • We zijn kritisch op onze eigen kwaliteit om zo te kunnen blijven verbeteren; we geven elkaar feedback om ook samen de kwaliteit van onze ondersteuning te verbeteren.
 • We delen daarvoor onze kennis waardoor we bij blijven, leren en onze klanten optimaal kunnen bedienen.
 • We werken vanuit vertrouwen in elkaar en onderhouden actief onze werkrelaties met directe collega's en interne klanten.
 • We werken samen vanuit kracht en talent, waarbij plezier en prestatie hand in hand gaan.

Onze kerntaken zijn:

 1. Advies te geven over de visie, strategie en organisatie van RVO.
 2. Inlichtingen te verzamelen en analyses te maken en op basis daarvan het DT, de organisatie en opdrachtgevers te adviseren.
 3. Optimale invulling te geven aan de netwerkfunctie (relatiebeheer, positionering en communicatie).
 4. Operationele sturing en ondersteuning te bieden voor de Directie van RVO.
 5. Organisatieontwikkeling- en inrichting; (maatschappelijke) ontwikkelingen vertalen naar de RVO-situatie. Koppeling/vertaling van de koers van de RVO-organisatie naar de inrichting van de organisatie (de advisering in de structuur, procesinrichting en organisatiecultuur) en de kwantitatieve en kwalitatieve bemensing van de organisatie.
 6. Vertalen en operationeel maken van (strategisch) P&O-beleid; in samenspraak met EZK onderdelen van het (strategisch) P&O beleid mede ontwikkelen en (begrijpelijk) vertalen naar de situatie bij RVO.
 7. Advisering management; op strategisch, tactisch en operationeel niveau adviseren van directie, MT-leden en teammanagers over het P&O beleid in relatie tot de doelen en ambities van RVO.
 8. Informeren en beheer; het leveren van standaard managementinformatie, expert zijn op het gebied van wet Poortwachter en de makelaarsfunctie tussen P&O, RVO en P-direkt.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Aimée van Lijf (teammanager)

06-25083600

Solliciteren?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

P&O adviseur/ loopbaanadviseur

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond, Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Teammanager CP&O 9 (P&O-advies in accounts & advies op thema’s)

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Pro-actieve, gedreven Klantreismanager

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag , Assen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 14 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon