Senior participatieadviseur

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 11 oktober Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer IW DP 22-372
 • Plaatsingsdatum 20 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Zit jij boordevol ideeën voor het betrekken van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties? Kun jij jouw ideeën vertalen naar strategische en praktische adviezen? En ben jij in staat om anderen vervolgens te enthousiasmeren ermee aan de slag te gaan? Dan is dit de vacature die je zoekt.
Als senior participatie adviseur werk jij vanuit een collegiaal team van participatieadviseurs aan participatie van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij overheidsplannen en besluiten op het terrein van Infrastructuur en Waterstaat. De standplaats is Den Haag.

Wat ga je doen als senior participatieadviseur?
Je bent een allround, ervaren en deskundige omgevingsmanager en/of participatie-adviseur die diverse participatieve, multi-stakeholder processen heeft ontworpen en georganiseerd, bij voorkeur op rijks, provinciaal of lokaal niveau. Iemand met wie het prettig en professioneel sparren en samenwerken is. Je kunt zowel op strategisch als praktisch niveau meedenken over participatie en op een soepele manier theorie (over bijvoorbeeld strategisch omgevingsmanagement en participatievormen zoals deep democracy of design thinking) en praktijk met elkaar verbinden. Je bent een participatie-adviseur/omgevingsmanager die:

 • interne opdrachtgevers positief kan verrassen met kennis;
 • creatieve ideeën en slimme oplossingen heeft voor het betrekken van de buitenwereld;
 • ervaring heeft met procesontwerp en veranderprocessen in organisaties;
 • projectorganisaties en beleidsmedewerkers met een politiek dossier kan voeden met concrete adviezen;
 • adviezen baseert op gedegen analyses (bijvoorbeeld issue en stakeholder & social media analyses);
 • zich van nature goed kan inleven in en gevoel heeft bij wat er speelt in de samenleving.

Soms moet je je vastbijten in verschillende ingewikkelde, politiek-bestuurlijke vraagstukken tegelijk en daarom is het belangrijk dat je stressbestendig bent. Mensen waarmee je eerder hebt samengewerkt omschrijven jou als iemand wiens hoofd niet snel op hol slaat en waarop anderen kunnen bouwen, ook als het spannend of ingewikkeld wordt.

Netwerken moet jou gemakkelijk afgaan en je kent na verloop van tijd op hoofdlijnen de interne collega’s en relevante stakeholders op jouw primaire werkterrein. Het is ook jouw taak de belangrijkste ontwikkelingen op dit werkterrein te volgen en daarmee een gezaghebbende gesprekspartner te zijn voor stakeholders, beleidsmakers en beslissers. Je bent inzetbaar op de verschillende domeinen van ons ministerie: water, bodem, milieu, maritiem, luchtvaart en mobiliteit. Vanuit deze inhoudelijke werkvelden breng je een relevant netwerk mee zodra je start bij onze directie.

Je geniet ervan in het diepe te springen: nieuwe dingen te doen die je niet eerder deed. Bij het doen van nieuwe dingen vertrouw je op je eigen kunnen: je hebt je eerder prima gered en resultaten geboekt toen je iets nog niet snapte of onder de knie had. Je bent aantoonbaar innovatief, ondernemend en vernieuwend en je hebt een visie op het functioneren van de overheid en hoe het participatievak daar praktisch en strategisch aan kan bijdragen.

Je bent ook in staat te zeggen wat je vindt en voelt, ook als dat leidt tot een droge mond of een ongemakkelijke situatie. Je schuwt het ongemak in moeilijke gesprekken niet en weet de relatie juist dan te verdiepen en uit te bouwen. Daarnaast kun je goed luisteren en kom je snel tot de kern van de materie. Je bent analytisch sterk waardoor jij het juiste advies kunt geven over het gehele participatietraject en over de timing van de acties. Je weet positie te verwerven en je kunt autonoom opereren, maar tegelijk lever je meerwaarde als teamplayer door collega’s vanuit je kennis en ervaring bij te staan of hen te consulteren als je zelf twijfelt over je aanpak.

Kortom: het advies- en projectwerk bij de Directie Participatie is niet vrijblijvend maar moet impact hebben en van betekenis zijn voor een beter Nederland.

Hoe werken wij?
Je komt te werken bij het team Participatieadvies binnen de Directie Participatie (DP). In het team werken zo’n 7 adviseurs van diverse leeftijden en ervaringsniveaus. Het team typeert zich door een collegiale werkhouding en samenwerking. Tijdens het inwerktraject zul je begeleid worden door een medewerker die je verder inhoudelijk en praktisch op weg helpt.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het werk van IenW heeft directe gevolgen voor mensen en bedrijven. Weten wat er speelt in de samenleving is essentieel voor het maken van goed beleid en voor burgers en bedrijven is het goed om daarbij betrokken te worden en waar mogelijk in mee te denken. Daarom wil IenW burgers en bedrijven vroeg bij het beleidsproces betrekken, zeker daar waar het werk van IenW mogelijk leidt tot overlast voor burgers en bedrijven. Het gesprek over de (on) mogelijkheden om deze overlast te beperken is noodzakelijk, en soms ook spannend voor medewerkers van IenW. De directie Participatie helpt om deze gesprekken voor te bereiden, te voeren en om te zorgen voor een waardevolle uitkomst voor beide partijen. Dat gaat niet vanzelf. Het vergt een open en nieuwsgierige houding, respect, kennis en kunde, lef en doorzettingsvermogen van zowel ambtenaren als bewindspersonen. Ook van de medewerkers van de directie wordt deze houding verwacht en zij zetten zich daar vol passie voor in. Daar ligt de opgave van de directie Participatie.

De directie Participatie bevordert vanuit haar centrale positie het strategisch vermogen van IenW. De directie stimuleert, adviseert en daagt de IenW collega’s uit in het van buiten naar binnen werken. Daarnaast biedt de directie Participatie onderdak aan de secretariaten van twee onafhankelijke overlegorganen. Met deze overlegorganen helpt de directie Participatie om burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheid dichter bij elkaar te brengen.

 • allereerst het secretariaat van het onafhankelijk Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL). Beleidsmakers van alle ministeries in het fysieke domein kunnen bij een complex vraagstuk in de fysieke leefomgeving aan het OFL vragen om de samenwerking en de dialoog tussen de rijksoverheid en de samenleving te faciliteren, of om te adviseren;
 • ten tweede het secretariaat van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (LOCOV). Het LOCOV heeft als kerntaken informatie-uitwisseling, overleg en advies tussen zes consumentenorganisaties enerzijds en anderzijds IenW, Nederlandse Spoorwegen en ProRail.

Team Participatieadvies
Het team participatieadvies denkt met projectteams en beleidsmedewerkers mee en biedt daarbij advies op maat. Participatie is immers maatwerk, een participatievorm die in het ene project uitstekend werkt, kan bij een ander project een verkeerde keuze zijn. Participatievormen moeten daarom zorgvuldig gekozen worden, op basis van de overheidssturingsstijl(en), de participatieambitie, de beleidsruimte en inhoud, de doelgroep en de planning.
Het werk van een participatieadviseur kan variëren van een adviesgesprek tot het faciliteren van workshops, van het meewerken en meeschrijven aan (participatie)plannen tot het deelnemen aan teamoverleggen of projectteams. Onze adviezen baseren wij op theoretische kaders en onze praktijkervaring met verschillende participatietrajecten binnen en buiten IenW. We ontwikkelen ook kennis over wat wel en niet werkt. Zo ontstaan inspirerende voorbeelden en handvatten, waarmee steeds meer medewerkers het betrekken van de samenleving goed kunnen vormgeven.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw Liset Verschoore, coördinerend adviseur

06-15369382

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw Mirjam Koolen - den Breejen, adviseur werving en selectie

06-42703284

Solliciteren?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior jurist Europees recht

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 21 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Jurist Europees recht

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 20 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Strategisch financieel adviseur Hoofdwegennet

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 24 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon