Senior Procesdeskundige bij de afdeling Materiele, Financiële en Logistieke IT!

 • Utrecht
 • Universitair Master
 • 38 uur
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 23 juni 2024 Nog 9 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 572018, Plaatsingsdatum: 2 juni 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Senior Procesdeskundige bij de afdeling Materiele, Financiële en Logistieke IT!
Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 48.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 21.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Als Senior Procesdeskundige ontwerpt en implementeert, aan de hand van de mogelijkheden van ERP en de gevolgen voor de bestaande organisatie, nieuwe (gestandaardiseerde) processen, deelprocessen en functionaliteiten. Daarnaast draag je bij aan de ontwikkeling en ontwerp van de processen, functionaliteiten en werkwijzen met betrekking tot het toegewezen functionele gebied, inclusief bijbehorende ondersteunende informatiesystemen, knelpunten en standaardisatie- en verbetermogelijkheden.

Wat ga je doen?

Je werkzaamheden bestaan uit:

1. Ontwerpt en implementeert, aan de hand van de mogelijkheden van ERP en de gevolgen voor de bestaande organisatie, nieuwe (gestandaardiseerde) processen, deelprocessen en functionaliteiten, door:

 • Het analyseren van context en probleem en het vormen van een visie op de situatie;
 • Het geven van richting door het (mede) ontwikkelen van het Soll-ontwerp en het implementeerbaar ontwerp;
 • Het leveren van een bijdrage aan het ontwerp van migratiescenario's;
 • Het op hoofdlijnen beschrijven van het systeem, daarin voorkomende nieuwe processen, interfaces en werkwijzen;
 • Het onderzoeken en analyseren van de impact van de nieuwe werkwijze op het huidige systeem, de huidige processen en organisaties;
 • Het leveren van een bijdrage aan de implementatie van de processen en werkwijze;
 • Het (laten) uitwerken van de werkwijze naar werkinstructies, opleiding(consequenties) en AO IC.

2. Draagt bij aan de ontwikkeling en ontwerp van de processen, functionaliteiten en werkwijzen met betrekking tot het toegewezen functionele gebied, inclusief bijbehorende ondersteunende informatiesystemen, knelpunten en standaardisatie- en verbetermogelijkheden, door:

 • Het volgen van de maatschappelijke, vaktechnische en inhoudelijke ontwikkelingen op het functionele gebied en het vertalen van deze ontwikkelingen naar consequenties voor het ontwerp en de ontwikkeling van systemen, processen en werkwijzen;
 • Het evalueren van de huidige functionaliteiten, processen en werkwijze op functioneren en behaalde resultaten;
 • Het inbrengen van kennis en ervaring ten behoeve van ontwerp en ontwikkeling
 • Het implementeren van lessons learned;
 • Het adviseren van het management over mogelijke wijze van standaardiseren inclusief gevolgen voor ERP pakket en organisatie.

3. Treedt op als teamleider en zorgt voor de algehele afstemming binnen het functionele gebied, door

 • Het opstellen en actualiseren van (project)plannen;
 • Het verdelen van taken en aansturen en begeleiden van (junior)procesdeskundigen;
 • Het bewaken van de voortgang op basis van het projectplan;
 • Het rapporteren van voortgang, knelpunten en afwijkingen aan de teamleider dan wel het clusterhoofd;
 • Het bewaken de toepassing van afgesproken projectprocedures;
 • Het identificeren van de integratiepunten, en proactief organiseren van afstemming hierover, in eerste instantie bilateraal, waar nodig met ondersteuning van de integratiemanager;
 • Het verschaffen van informatie over belangrijke ontwerpbeslissingen, waar nodig in samenwerking met de integratiemanager en het desgewenst initiëren dat het beleid wordt aangepast.

4. Onderhoud een netwerk en creëert draagvlak en COMMITment voor de nieuwe ontwerpen en werkwijze bij de eigen organisatie:

 • Het organiseren van klankbordsessies met één of meer klankbordgroepen. Hierin worden conceptontwerpen gepresenteerd zodat 'het veld' kennis kan nemen van de richting van de ontwikkelingen, adviezen hierover kan geven en eventuele zorgen kan uiten;
 • Het voeren van gesprekken (dialoog) met medewerkers en management van de eigen organisatie;
 • Het verstrekken van informatie van en naar alle stakeholders;
 • Het bijdragen aan de realisatie van de bereidheid en vermogen om met de nieuwe systemen en werkwijze te (gaan) werken;
 • Het creëren van draagvlak en sponsorschap;
 • Het in stand houden van het specifieke relatienetwerk.

5. Draagt de eindverantwoordelijkheid voor het beheren van nieuwe ERP M&F-functionaliteiten (=instandhoudingsbeheerwijzigingenbeheer) door het beoordelen en realiseren van wijzigingsverzoeken, conform de werkwijzen die bij de taken 1 t/m 3 beschreven zijn.

6. Draagt zorg voor kennisoverdracht, door:

 • Het trainen en coachen van het lijnmanagement, de migratieteams en de medewerkers van M&F ten aanzien van specifieke aspecten van het implementatietraject en methoden en technieken;
 • Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van trainingsmodules en opleidingen;
 • Het (laten) verzorgen van trainingen en (delen) van opleidingen;
 • Het (laten) voorbereiden, begeleiden en uitvoeren van workshops en bijeenkomsten.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

De werkzaamheden worden verricht binnen de afdeling Materiele, Logistieke en Financiële IT van het JIVC van COMMIT.

COMMIT ondersteunt 24/7 missies en operaties. COMMIT voorziet de Krijgsmacht van het best mogelijke materieel en de informatievoorziening die zij nodig heeft. Er werken burgermedewerkers en militairen van de Koninklijke Marine, -Landmacht, -Luchtmacht en Marechaussee. De bundeling van expertises zorgt ervoor dat COMMIT modern, veilig en kwalitatief hoogwaardig materieel levert. De operationele eenheden kunnen zich zo concentreren op het uitoefenen van hun taken. Dit doet COMMIT samen met de andere Defensieonderdelen, nationale en internationale partners. Het Joint IV Commando(JIVC) is onderdeel van COMMIT.
JIVC is dé IT-leverancier van Defensie en haar ketenpartners. IT is voor Defensie van levensbelang. Zowel de veiligheid als de flexibiliteit van militairen is hiervan afhankelijk. Zonder goed functionerende communicatiemiddelen is het uitvoeren van een missie of oefening gevaarlijk of zelfs onmogelijk. Het is een absolute randvoorwaarde dus voor optreden in binnen én buitenland. De IT moet altijd werken, overal en 24/7. En niet alleen in missiegebied maar ook op kantoor. Als systemen falen, zijn de gevolgen groot. Voor militairen, burgers en voor Nederland. Van informatieontwerp en informatiearchitectuur tot informatietechnologie, - beheer en management. Van cyberspace tot voertuig-IT, van crypto en big data tot werkplekken in binnen- en buitenland. Voorbeelden hiervan zijn communicatiemiddelen op schepen en in voertuigen, de bediening van wapensystemen en radars. En tegenwoordig ook smartphones en tablets als standaarduitrusting van de militair op missie. Zonder goed functionerende communicatiemiddelen is het uitvoeren van een missie of oefening gevaarlijk of zelfs onmogelijk. JIVC zorgt ervoor dat deze middelen altijd en overal beschikbaar zijn. Daarnaast verzorgt JIVC de ontwikkeling en instandhouding van meer dan 50.000 werkplekken. Denk aan computers, printers, telefonie en datacenters. Bij JIVC werken meer dan 3.500 mensen op diverse locaties.
De afdeling Materieel Logistieke & Financiële IT (M&F IT) is onderdeel van het JIVC en leverancier van complete systemen, applicaties, en oplossingen voor de krijgsmacht in het betreffende (SAP) domein. De afdeling is gericht op de gehele IT-cyclus van het plannen, voortbrengen, in stand houden en afstoten/uitfaseren van IT-toepassingen en -systemen voor de ondersteuning van operationele (SAP) bedrijfsprocessen. Afhankelijk van het aanbod van de werkzaamheden van M&F IT ligt de nadruk op regie-, instandhoudings-, project- of ontwikkelactiviteiten.

De afdeling M&F IT bestaat uit het afdelingshoofd, de secties Plan, Change & Run. De Stafafdeling valt direct onder het Afdelingshoofd en zijn / haar plaatsvervanger. In totaal werken er ruim 200 collega's bij M&F IT.

De sectie projecten en ontwikkeling heeft als taak het voortbrengen van nieuwe systemen, applicaties, (trainers en simulatoren e.d. waar van toepassing), het projectmatig uitvoeren van wijzigingen hierop en het door ontwikkelen van die producten die door de afdeling zelf worden geproduceerd. Tot slot is de sectie
verantwoordelijk voor het Uitfaseren van IT-oplossingen. Realisatie vindt zoveel mogelijk plaats in multidisciplinaire projectteams of scrumteams, waarbij ook resources uit andere secties of uit andere afdelingen kunnen worden betrokken.

De sectie projecten en ontwikkeling bestaat uit een sectiehoofd en een plaatsvervangend hoofd (IT manager). Onder deze functionarissen ressorteren project- en ontwikkelteams. Projectleiders, software testers, UX/UI designers, developers (software ontwikkelaars) en software architecten maken deel uit van deze project- en ontwikkelteams.

Deze functie wordt uitgevoerd binnen de afdeling Systeem logistiek (SLOG) wat bestaat uit twee teams.

Het WSM (Wapen systeem management) team beheert SAP transacties en ontwikkelt aanpassingen aan SAP die te maken hebben met de volgende functionaliteiten:

 • De ondersteuning van het Wapensysteemmanagement door Configuratiemanagement en Integrated Logistic Support.
 • Het orderproces van Preventief, Correctief, Modificatief en Overig onderhoud van complete (wapen)systemen en componenten (intern en extern).

Team SAP D&S (Defence en Sucurity) is de Industry Solution, een branche gerichte oplossing, welke specifiek voor de Defensie branche is ontwikkeld. Deze oplossing bestaat uit specifieke functionaliteiten die gericht zijn op een militaire organisatie

Visie
Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.
Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.
Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie
COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 64.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Floris-Jan Henzen, Recruitment Adviseur

06-33051490

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Procesdeskundige

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Procesdeskundige

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Ontwerp Specialist

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon