Senior procesontwerper

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 6 december Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 2021/JUSTIS/1026
 • Plaatsingsdatum 15 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Justis, de screeningsautoriteit van Nederland, zoekt een senior procesontwerper die op het vakgebied van procesontwerp en procesmanagement proactief aan de slag gaat. Je bent verantwoordelijk voor het analyseren, ontwerpen en beschrijven van bedrijfsprocessen. Je participeert in verander- en verbetertrajecten en hebt een drive om te vernieuwen en te verbeteren middels concrete verbetervoorstellen.
Daarnaast participeer je op het gebied van verandertrajecten in de complexe projecten en denk je mee over aanpak, afbakening en de inhoud en lever je procesinformatie op, op basis waarvan keuzes gemaakt kunnen worden en/ of inrichting en implementatie plaatsvinden. Met een klant- en procesoriëntatie lever je input voor een SCOPAFIJTH-brede analyse voor de uit te werken oplossingsrichtingen/ scenario's. Het reviewen van (tussen)producten is een onderdeel hiervan.

Een ander belangrijk deel van je taken is het uitvoeren van adviesgesprekken met managers, (senior)medewerkers, en inhoudsdeskundigen over het optimaliseren van bedrijfsprocessen en het actualiseren van procesbeschrijvingen. Je denkt mee en geeft advies over procesdoelen, stuurinformatie, risico's en beheersmaatregelen.
Je voert analyses uit op het vakgebied (specialistisch en/of procesoverstijgend en bij met elkaar samenhangende processen) geeft advies en draagt oplossingsrichtingen aan en ondersteunt bij implementatie en inhoudelijke coördinatie en afstemming met andere disciplines (buiten het procesontwerp). Brede theoretische kennis van de verschillende aandachtsgebieden (binnen procesontwerp) en inzicht in aanpalende disciplines (buiten procesontwerp, bijvoorbeeld ICT, kwaliteit en control).

Je werkt binnen afdeling CKA nauw samen met de andere senior procesontwerpers, medior procesontwerpers, bedrijfskundig architect, interne auditor en controllers. Buiten de afdeling heb je nauwe afstemming met verschillende inhoudsdeskundigen en werk je veel al in projectverband.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Justis is actief in een sterk veranderende omgeving en is zelf ook sterk in ontwikkeling. Justis is gecertificeerd voor ISO 9001 en wordt getoetst tegen het nieuwe normenkader van ISO 9001:2015. Dat wil zeggen dat de processen goed op orde zijn, maar ook dat alle in- en externe ontwikkelingen om een actieve en gedegen begeleiding vragen om goed in control te blijven. De afdeling Control, Kwaliteit en Auditing (CKA) speelt hierin een belangrijke rol, samen met onder andere de afdeling Juridische Zaken en Uitvoeringsbeleid (JZU), de afdeling Informatievoorziening (IV) en de afdeling Stafbureau, Innovatie en Organisatie (SIO).
De afdeling CKA bestaat uit twee clusters: Control en Kwaliteit. Control heeft twee onderdelen: beleid & advies (B&A) bestaande uit vijf controllers en Financiën en Informatie (F&I), bestaande uit drie financials. Kwaliteit bestaat uit drie onderdelen: Architectuur, Procesontwerp en Auditing bestaande uit zeven specialisten met onderlinge overlap op het gebied van procesmanagement. De afdeling CKA is verantwoordelijk voor actueel inzicht in de prestaties en bedrijfsvoering van Justis.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland, dus ook aan een rechtvaardige en veilige samenleving voor iedereen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en haar onderdelen verdedigen en beschermen de rechtsorde. Het bestuursdepartement heeft de zorg voor de algemene wetboeken (Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en de Algemene wet bestuursrecht) en maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld met veiligheid op straat, rechtsbescherming, de bestrijding van criminaliteit, rampenbestrijding, het intellectueel eigendomsrecht, bescherming van kinderen, kansspelen, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid, migratie en de bescherming van persoonsgegevens.

Justis, de screeningsautoriteit, is een uitvoeringsorganisatie die valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Als screeningsautoriteit beoordeelt Justis de betrouwbaarheid van personen en organisaties en draagt daarmee bij aan de rechtsstaat en een veiliger samenleving.

Justis levert een breed palet aan (screenings)producten: de Verklaring omtrent Gedrag (VOG), het Bibob-advies, de controle op rechtspersonen, naamswijzigingen, gratieverzoeken, vergunningverlening aan particuliere recherchebureaus, bezwaar bij wapenverloven en ontheffingen voor wapenbezit en vergunningverlening voor buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s).

Bij Justis werken ruim 330 medewerkers. Deze zijn verdeeld over negen afdelingen: vier productieafdelingen (COVOG, het Landelijk Bureau Bibob, TRACK en V&T), het Klant Contact Centrum en vier Stafafdelingen (IV, JZU, SIO en CKA).

De wereld van het screenen, en daarmee de inhoud van het vak, verandert in hoog tempo door globalisering, het werken en leven in netwerken en digitalisering. Justis speelt hierop in door als betrouwbare, integere en deskundige uitvoeringsorganisatie de juiste producten te leveren. Dat doet de organisatie in nauwe samenspraak met opdrachtgevers en gericht op de behoefte van de samenleving. Justis ontwikkelt zich naar een zelfbewuste en deskundige uitvoeringsorganisatie die flexibel en wendbaar is – een organisatie die midden in de samenleving staat en betrouwbaar en integer de nodige en afgesproken screeningsproducten levert. Justis weet dus wat er leeft in de samenleving en welke rol screenen daarbij speelt.

Justis investeert veel in het vak screenen en in opleiding en begeleiding van de medewerkers. Speerpunten hierbij zijn de permanente ontwikkeling van medewerkers binnen hun vakgebied en nieuwsgierigheid naar ontwikkelingen in de samenleving. Innovatie en vernieuwing en contact met de samenleving zijn dan ook onderwerpen die voortdurend op de agenda staan.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Nicole Mathijssen

06-50080708

Barbara den Ottolander

06-15236698

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Karla Tesselaar

06-50081098

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Informatieanalist

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 4 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

HRM-coördinator

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinator R&D-Office

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 19 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon