Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior product owner

Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

 • Stand­plaats Groningen
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.252 - €6.374
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 30 november Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer IMG_20200724_13a
 • Plaatsingsdatum 14 november 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als senior product owner ben je verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling en beheer van één of meerdere schadeprocessen van het IMG, het interpreteren van structurele, complexe gebruikerswensen en -problemen en deze te vertalen in een visie en uitwerking van de informatievoorziening van IMG.

Je bent verantwoordelijk voor:

 • De prioritering van de werkzaamheden op basis van urgentie, belang, capaciteit en budget (backlog).
 • Het afstemmen van de prioritering met de interne stakeholders en (externe) ICT-leveranciers en zorgen voor de uitvoering van oplossingen.
 • Het coördineren van de uitvoering van de werkzaamheden van de ICT-leveranciers.
 • Het coördineren van de acceptatie en implementatie van wijzigingen in informatiesystemen.
 • Het coördineren van de advisering en ondersteuning van gebruikers van informatiesystemen.
 • Het adviseren van het management bij complexe vraagstukken m.b.t. de informatiesystemen.
 • De doorontwikkeling van het product ownership en agile werken binnen IMG.

Je werkt samen met collega’s vanuit verschillende disciplines in een ketenregieteam dat functioneel wordt aangestuurd door een productieregisseur.

Samen met de productieregisseurs en je collega senior product owner vorm je het cluster Productie- en procesregie. Je bent daarmee directe sparringpartner voor de afdelingsmanager Regiebureau op het gebied van de (door)ontwikkeling van de informatievoorziening binnen het IMG. Daarmee heb je fundamentele invloed op de ontwikkeling en realisatie van het strategisch informatiebeleid van het IMG. Daarbij ben je goed op de hoogte van ontwikkelingen in jouw werkveld en in het bijzonder departementaal en rijksbreed. Je bent samen met de productieregisseurs en je collega senior product owner mede verantwoordelijk voor de IMG-specifieke, zeer specialistische implementatie- en uitvoeringsprocessen en bijbehorende besluitvorming. Je creëert daarbij op diverse niveaus draagvlak voor je voorstellen en de uitvoering daarvan. Je bestrijkt de hele keten en bent daarmee organisatie breed actief en betrokken.

Functie-eisen

 • WO werk- en denkniveau, bij voorkeur Informatica, Bedrijfs-/Bestuurskunde.
 • Ruime ervaring als product owner in een productieorganisatie.
 • Ruime ervaring met Agile technieken zoals Scrum en SAFe.
 • Kennis en ervaring met zaakgericht werken en regelgestuurde systemen.
 • Ervaring met het functioneel aansturen en coachen van medewerkers.

Competenties:

 • Organisatiesensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Oordeelsvorming
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Motiveren
 • Creativiteit

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.252 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep Coördinerend Specialistisch Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen de afdeling Regiebureau vindt de coördinatie en regie over zowel de productie als de ontwikkeling en beheer van de schadeprocessen Waardedaling, Fysieke schade en Immateriële schade plaats. Er is gekozen voor centrale regie om vanuit één punt te kunnen sturen op de processen en vanuit een keten gedachte te regisseren. Er bevinden zich binnen de afdeling drie teams, namelijk team Productie, Advies en Gegevens (PAG), team Ontwikkeling en Beheer en team Projectbureau, in deze teams zijn diverse experts en expertises ondergebracht. Tevens voert het Regiebureau de ICT-taak uit. Binnen de afdeling Regiebureau zijn 45 medewerkers werkzaam.

Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

Na een halve eeuw gaswinning in Groningen, resulterend in een omvangrijk aantal aardbevingen, is er schade ontstaan aan de huizen en gebouwen van de bewoners, instellingen, organisaties en ondernemers in het gebied.

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG; voorheen Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) is het zelfstandig bestuursorgaan dat schade als gevolg van gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag Norg afhandelt.

Te denken valt aan de fysieke schade aan woningen en infrastructurele of waterbouwkundige werken, immateriële schade en waardedaling van woningen.
Verder is het IMG verantwoordelijk voor het herstel van acuut onveilige situaties ten gevolge van de gaswinning in Groningen of de gasopslag in Norg. Het IMG is gevestigd in Groningen en heeft ruim 400 medewerkers.

Het bestuur van het IMG is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van het IMG en de IMG-organisatie. Het bestuur wordt daarbij ondersteund door het bureau (de uitvoeringsorganisatie). De directie is door het bestuur belast met de dagelijkse leiding van het bureau. Het bestuur wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

De directie vormt samen met de afdelingsmanagers het MT.
Het MT bestaat thans uit één directeur en 4 afdelingsmanagers. De afdelingsmanager Bestuurlijke en Juridische Zaken en Schadeafhandeling is tevens plaatsvervangend directeur.

Het managementteam bestaat verder uit de afdelingsmanagers Klantcommunicatie en -dienstverlening, Schade expertise en herstel en Regiebureau. Daarnaast is er een afdeling Corporate Communicatie en een afdeling Bedrijfsvoering. Dit managementteam draagt zorg voor de uitvoering van de schadeafhandeling, zodat het IMG in de gelegenheid wordt gesteld om te besluiten over de schadeafhandeling.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuk.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Gert Dijksterhuis

06-2124 3367

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Teammanager Productie, Advies en Gegevens

Instituut Mijnbouwschade Groningen
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 30 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Functioneel beheerder

Dienst ICT Uitvoering (DICTU)
 • Stand­plaats Assen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior communicatie adviseur

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon