Senior programmamedewerker neonatale hielprikscreening

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • Stand­plaats Bilthoven
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 23 april Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer V&Z-CVB-058
 • Plaatsingsdatum 9 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Door ontwikkelingen binnen het programma neonatale hielprikscreening zoeken wij een enthousiaste senior programmamedewerker.

Toelichting
De neonatale hielprikscreening heeft als doel om pasgeborenen met ernstige aandoeningen vroegtijdig op te sporen en te verwijzen naar de zorg voor tijdige diagnostiek en behandeling. De neonatale hielprikscreening is in de afgelopen periode flink uitgebreid met aandoeningen en dit proces staat niet stil. Inmiddels wordt met de hielprikscreening op 25 verschillende aandoeningen gescreend, waaronder stofwisselingsziekten, taaislijmziekte, ernstige bloedaandoeningen, endocriene ziekten en een ernstige immuundeficiëntie.

Er zijn allerlei organisaties en experts betrokken bij het programma en dit brengt veel dynamiek met zich mee. In de hielprikscreening vinden grote optimalisatieprojecten plaats gericht op de verbetering van testmethodes, kwaliteitsborging, deskundigheidsbevordering, wetenschappelijk onderzoek, logistieke processen, gegevensuitwisseling, monitoring, informatiemanagement en aansluiting op de zorg. Zie voor meer informatie www.rivm.nl/hielprik

Vanwege verschuivingen in de takenpakketten van onze huidige collega’s zoeken we tijdelijk een extra collega. die eventueel breder inzetbaar is, voor in ieder geval een jaar.

Werkzaamheden:
Als senior programmamedewerker neonatale hielprikscreening voer je werkzaamheden uit die betrekking hebben op verschillende onderdelen van het programma. Je draagt bijvoorbeeld zorg voor het jaarlijkse proces om tot de monitoring rapportages te komen voor het ministerie van VWS. Een externe partij verzorgt de uitvoering hiervan. Je zorgt ervoor dat de informatie uit de monitor goed wordt opgenomen in materialen voor deskundigheidsbevordering en dat de jaarlijkse factsheet op deze onderdelen actueel is. Je actualiseert protocollen bijvoorbeeld rond de gegevensuitwisseling en AVG/privacy.

Ook ga je aan de slag met het begeleiden van de registraties in en de gegevensaanvragen rond de database Neorah (Neonatale registratie afwijkende hielprikscreening) met diagnose-informatie uit de zorg. Je bent verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en begeleiding van alle processen rond deze database. Ideeën om deze processen te verbeteren worden altijd op prijs gesteld.

Als senior programmamedewerker schrijf je inhoudelijke notities en adviezen. Je bereidt inhoudelijk vergaderingen van landelijke werk- en projectgroepen voor en volgt de daaruit voortkomende acties op. Je houdt presentaties over verschillende onderwerpen en voelt je thuis bij het toepassen van verschillende werkvormen, zeker nu er veel digitaal wordt vergaderd.

Samenwerking
Als lid van het hielprikteam ben je mede verantwoordelijk voor het halen van de projectdoelen. Je rapporteert functioneel aan de programmamanager en werkt nauw samen met collega’s en interne en externe partijen en relaties. Termen als zelfstandigheid, pro activiteit en samenwerken zijn begrippen die erg bij ons team passen.

Functie-eisen

Voor deze uitdagende functie zoeken we iemand die

 • Een academisch werk- en denkniveau heeft;
 • Minimaal 5 jaar ervaring heeft, bij voorkeur in het werkveld publieke gezondheid of gezondheidszorg; ervaring met epidemiologie is een pré;
 • Ervaring heeft met projectmatig werken en goed kan plannen, organiseren en prioriteren;
 • Analytisch sterk is en in staat veel informatie snel te verwerken. Snel onderlinge verbanden tussen verschillende processen legt;
 • Kan presteren onder druk en verschillende ballen in de lucht houdt;
 • Overtuigingskracht heeft en goed een standpunt kan toelichten en verdedigen met aandacht voor de relatie;
 • Creatief is en (nieuwe) oplossingen bedenkt voor vraagstukken of knelpunten;
 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden heeft, een teamspeler is en zowel schriftelijk als mondeling effectief communiceert;
 • Organisatie- en omgevingssensitief is en in staat om op inhoud een multidisciplinair netwerk te onderhouden, partijen te verbinden en in te zetten.

Pas jij binnen ons profiel, dan gaan we graag met je in gesprek!

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 12 maanden
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Gezien de huidige maatregelen kunnen deze gesprekken plaatsvinden via video-bellen.

Het RIVM zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Bij het RIVM ben je welkom zoals je bent. Wij zijn ervan overtuigd dat diversiteit in een team de samenwerking en uitkomst sterker maken.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand bestand via het digitale sollicitatieformulier, waarbij je je sollicitatie kan richten aan Erika Buitenhuis, Afdelingshoofd Pre- en Neonatale screenings. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

We zijn benieuwd naar jouw motivatie voor deze functie, en zien een toelichting daarvan dan ook graag terug in je sollicitatiebrief. Daarnaast vragen we om in jouw CV uitvoerig jouw werkzaamheden te omschrijven, zodat we een juiste inschatting kunnen maken van jouw ervaring.

Na sluitingsdatum is de vacaturetekst online niet meer zichtbaar. We raden je dan ook aan om de tekst te downloaden en op te slaan, nadat je hebt gesolliciteerd.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) is een van de 4 centra in het domein Volksgezondheid en Zorg van het RIVM. Het CvB van het RIVM regisseert namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 9 landelijke preventieprogramma’s: de prenatale screening op infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (PSIE), de prenatale screening op down- edwards- en patausyndroom, het Structureel Echoscopisch Onderzoek (20-wekenecho), de neonatale hielprikscreening, de neonatale gehoorscreening, de bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker, en het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG). Zie voor meer informatie: ww.rivm.nl/bevolkingsonderzoeken.

Als landelijk regisseur richt het CvB samen met VWS de wettelijke, beleidsmatige en financiële kaders voor de uitvoering en de programmaorganisatie in, en stelt de uitvoeringskaders vast. Het CvB faciliteert, monitort en evalueert de uitvoering en zorgt voor de benodigde uitvoeringskennis. Het CvB adviseert over innovaties en voert deze zo nodig door. Dit alles gebeurt in nauw overleg met de betrokken organisaties. Daarbij zorgt het CvB voor de samenhang in taken, verantwoordelijkheden en werkzaamheden van alle bij een bevolkingsonderzoek betrokken partijen, om optimaal recht te doen aan de algemene uitgangspunten voor bevolkingsonderzoeken. Ieder bevolkingsonderzoek wordt geleid door een programmamanager die daarbij wordt ondersteund door een team van adviseurs en medewerkers

Het CvB kent 2 afdelingen. In de afdeling Pre- en Neonatale screenings (PNS) zijn de werkzaamheden t.b.v. de 5 screenings rond zwangerschap en geboorte ondergebracht. Je zult je werkzaamheden uitvoeren vanuit deze afdeling. In de afdeling Bevolkingsonderzoeken naar kanker en het NPG (K&G) zijn de werkzaamheden t.b.v. deze 4 programma’s ondergebracht. Daarnaast is er een klein cluster aangestuurd door het Centrumhoofd. In dit cluster worden de projecten en trajecten ondersteund die relevant zijn voor alle programma’s en het CvB, de zogenaamde CvB-brede trajecten.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk

Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We bewaken gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu. Daarvoor doen we onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen. Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We onderzoeken wat er nodig is voor goede zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises.

Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en vanaf 2021 vanuit een prachtig nieuw gebouw op het Utrecht Science Park, werken we met ongeveer 1800 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat!

RIVM – De zorg voor morgen begint vandaag

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Eugenie Dekkers, Programmamanager (uitbreiding) neonatale hielprikscreening

06-46727335

Erika Buitenhuis, Afdelingshoofd pre- en neonatale screeningen

06-11305106

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Frank Alders

Vacaturebeheer

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Contractmanager en Contractmanager-ICT

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 26 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Epidemioloog/modelleur COVID-19 en luchtkwaliteit

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 7 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior SOC analist

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 26 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon