Senior projectleider bij het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie

  • Den Haag  -  route
  • Master/doctoraal
  • 32 - 36 uur
  • schaal 12
    €4.691 - €6.907 (bruto)
  • Volkshuisvesting, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Techniek / productie, Natuur / milieu, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
  • Solliciteer voor 5 augustus 2024
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Kenmerk: X-1118, Plaatsingsdatum: 2 juli 2024

Wil je gemeenten verder helpen met het isoleren van woningen en de ontwikkeling van warmtenetten? Weet jij wat ervoor nodig is om gemeenten hierbij te ondersteunen? Ben je in staat om een sleutelrol in te nemen in dit brede netwerk en slimme coalities te vormen? Kun je signalen van gemeenten vertalen naar acties? Wil je samen met collega’s en stakeholders tools ontwikkelen en bijeenkomsten organiseren met en voor gemeenten? Dan is deze baan jou op het lijf geschreven!

Wat ga je doen?

In het klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten een regierol vervullen in de lokale warmtetransitie. Vanuit het NPLW ondersteunen we gemeenten hierbij middels een gebiedsgerichte aanpak vanuit de opgaves ‘isolatie & energiearmoede’, ‘warmtenetten’ en ‘warmtepompen’.

Jij werkt aan de opgave ‘isolatie & energiearmoede’ en de opgave ‘warmtenetten’ en trekt uitdagende projecten onder deze bredere actieprogramma’s. Dit doe je samen met collega’s die expertise hebben over financiering, wet- en regelgeving, techniek, beleid en burgerbetrokkenheid en met RVO-experts.

Je vervult de rol van kennismakelaar, waarbij je bestaande en te ontwikkelen kennis(producten) weet te ontsluiten en te matchen met de behoefte van de gemeenten. Je werkt mee aan het maken van handreikingen, kennisproducten, webinars en bijeenkomsten voor gemeenten. Je zorgt ervoor dat er succesvolle en inspirerende voorbeelden in de NPLW-nieuwsbrief en op de website komen te staan.

Daarnaast heb je een signalerende rol. Je vertaalt rijksbeleid voor gemeenten en je zorgt dat knelpunten uit de praktijk worden geagendeerd bij het rijk of andere stakeholders van NPLW.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Vóór 2030 moeten 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen aardgasvrij en/of verduurzaamd zijn. Gemeenten zijn regisseur van deze transitie en hebben een cruciale rol. Om gemeenten hierbij te ondersteunen met één loket, is op 1 januari 2023 het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) gestart. Het NPLW bouwt voort op de kennis en ervaring van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en het Expertise Centrum Warmte (ECW). Beide zijn opgegaan in het NPLW en vormen met hun kennis, de proeftuinen aardgasvrije wijken, leerproducten en communities een belangrijke basis. Het NPLW is een interbestuurlijk programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken, de VNG en het IPO. Zij zijn formeel de opdrachtgevers van het NPLW. RVO is mede-uitvoerder van het programma. NPLW is gehuisvest in het kantoor van de Unie van Waterschappen in Den Haag. Bij NPLW werken circa 30 medewerkers. Het MT bestaat uit een programmadirecteur, twee programmamanagers, de coördinator van het communicatieteam en de coördinator van het ondersteuningsteam die ook programmasecretaris is. Jij maakt deel uit van het team Kennis & Handelingsperspectief, dit team bestaat uit circa 15 medewerkers.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van BZK beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega's die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega's met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Julia Sondermeijer-Bramer +31 615017828

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Julia Sondermeijer-Bramer +31 615017828

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon