Senior projectleider Regie en Organisatie en accounthouder bij NPLW

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract na jaarcontract (bij voldoende functioneren)
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.227
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Natuur / milieu, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 11 december Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer DGVB/B&E/23/11
 • Plaatsingsdatum 16 november 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Gemeenten hebben de regie in de warmtetransitie. Alle gemeenten hebben inmiddels een Transitievisie warmte opgesteld en een aantal gemeenten is bezig met het opstellen van (wijk)uitvoeringsplannen. Heb jij een visie op wat de regierol inhoudt en wat nodig is om gemeenten te ondersteunen? Ben jij strategisch denker en doener, weet jij welke stappen gemeenten nu al kunnen zetten? Wil je samen met gemeenten, het Rijk en andere partijen hieraan werken?
Voor deze functie ben je bekend met de Klimaatakkoord om in 2030 een aanzienlijk deel van bestaande woningen aardgasvrij te maken. Je weet de vertaling te maken naar wat deze ambitie de komende jaren aan inzet vraagt van gemeenten en stakeholders, zoals bijvoorbeeld netbeheerders. Het gemeentelijk werkveld is je bekend en je maakt inzichtelijk hoe gemeenten hun regierol kunnen pakken, bijvoorbeeld via instrumenten zoals het Warmteprogramma (Transitievisie warmte) en het (wijk)uitvoeringsplan. Daarnaast weet je hoe de gemeentelijke organisatie werkt en wil je het ondersteuningaanbod versterken voor ambtenaren, managers, gemeentesecretarissen, wethouders, raadsleden en griffiers.

Wat ga je doen?
In het klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten een regierol vervullen in de warmtetransitie. In het akkoord is ook een planproces opgenomen: in het Warmteprogramma (Transitievisie warmte) benoemen gemeenten wanneer wijken aardgasvrij worden en in het (wijk)uitvoeringsplan werken ze dit verder uit.

Als senior projectleider ben jij verantwoordelijk voor het inzichtelijk maken van hoe gemeenten hun regierol het beste kunnen vervullen en organiseer je dat handreikingen worden opgesteld voor planproducten die helpen invulling te geven aan die regierol. Je gaat o.a. aan de slag met:

 • het doorontwikkelen van de ‘handreiking uitvoeringsplan’; het organiseren van bijeenkomsten om gemeenten te ondersteunen bij het toepassen van de ‘handreiking uitvoeringsplan’; inzichtelijk maken welke stappen gemeenten samen met stakeholders moeten zetten om een uitvoeringsplan op te stellen;
 • het doorontwikkelen van de ‘handreiking Warmteprogramma’; inzichtelijk maken welke stappen gemeenten samen met stakeholders moeten zetten om een warmteprogramma op te stellen;

Daarbij hou je rekening met verschillen in de gemeentelijke praktijk, zoals het landelijk gebied of de inzet op ‘aardgasvrij ready’ als tussenstap. Ook verdiep je je op hoofdlijnen in hoe de processen juridisch worden geborgd in de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) en Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw). Je doet dit samen met collega’s die expertise hebben over wet- en regelgeving, burgerbetrokkenheid, financiering, techniek, met de opgavetrekkers ‘isolatie en energiearmoede’, ‘warmtenetten’ en ‘warmtepompen’ en met experts van RVO. Heb je bredere inzet nodig om je doelen te bereiken, dan organiseer je zelf een projectaanpak en een aanbesteding.

Met betrekking tot ‘de gemeentelijke organisatie’ werk je samen met stakeholders, zoals o.a. de VNG en Platform31. Je vervult de rol van kennismakelaar, waarbij je bestaande en te ontwikkelen kennis(producten) weet te ontsluiten en te matchen met de behoefte van de gemeenten. Je draagt bij aan het (laten) maken van kennisproducten en het organiseren van bijeenkomsten en webinars voor doelgroepen: ambtenaren, managers, gemeentesecretarissen, raadsleden, griffiers en wethouders. Hierdoor wordt gewerkt aan de structurele opbouw van de kennisontwikkeling binnen de gemeentelijke organisatie, zodat deze doelgroepen hun eigen taken en verantwoordelijkheden kennen en gerichter kunnen uitvoeren.

Wat deze baan nóg afwisselender maakt, is dat je ook een accounthoudersrol hebt voor een aantal gemeenten verenigd in 1 à 2 NPLW-regio’s. Je bent het persoonlijke aanspreekpunt en gezicht van het NPLW. Vanuit deze rol informeer en adviseer je gemeenten en regio bij de uitvoering van de lokale warmtetransitie. Hier is circa 8-12 uur per week voor beschikbaar.

Wat neem jij mee?

 • Relevante werkervaring op dit gebied
 • Een relevante HBO- of universitaire studie
 • Een teamplayer met humor en een collegiale houding
 • Projectmatig en resultaatgericht werken
 • Bestuurlijke en politiek sensitiviteit: als je adviseert, voel je de onderliggende belangen, politieke gevoeligheden en krachtenvelden aan
 • Netwerker en verbinder

Zie competenties S12 projectleider op www?.functiegebouwrijk.nl

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract na jaarcontract (bij voldoende functioneren)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De vacature is in schaal 12. Je wordt ingeschaald op basis van kennis en ervaring.
 • Bij voorkeur 32 tot 36 uur per week beschikbaar.
 • Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, voorafgaand aan vast. Bij goed functioneren gaat dit na een jaar over naar een vaste arbeidsovereenkomst.
 • Detachering voor een bepaalde tijd vanuit een gemeente of provincie of andere organisatie is ook een mogelijkheid, voorafgaand aan een vaste aanstelling.
 • NPLW werkt voornamelijk hybride waarbij de dinsdag onze kantoordag is in Den Haag. Je bent uiteraard ook op andere dagen op kantoor welkom.
 • De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 13 december en/of op vrijdag 15 december op ons kantoor bij de Unie van Waterschappen in Den Haag.

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Het ministerie van BZK beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega’s die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega’s met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Julia Sondermeijer, programmamanager

(06) 15 01 78 28

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior projectleider Isolatie, energiearmoede en accounthouder bij NPLW

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectleider warmtenetten en accounthouder bij NPLW

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 11 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior jurist Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon