• Utrecht  -  route
 • Universitair Master
 • 38 uur
 • schaal 13
  €6.237 - €7.851 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 16 augustus 2024
 • Vaste aanstelling
Kenmerk: 492933, Plaatsingsdatum: 11 juli 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Senior Projectmanager Innovatie bij COMMIT!

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 16.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Wat ga je doen?
Als Senior Projectmanager Innovatie binnen KIXS ben je verantwoordelijk voor de het realiseren van multidisciplinaire trajecten en onderhouden van contacten met stakeholders (waaronder kenniscentra Def Odl’n, kennisinstituten en JIVC afdelingen in het innovatie domein. De multidisciplinaire trajecten hebben betrekking op de vernieuwing binnen IT en MAT zodat Defensie ook toekomstige (be)dreigingen het hoofd kan bieden.

In grote lijnen gaat je werk er als volgt uitzien.
Realiseren van multidisciplinaire trajecten door:

 • Het vertalen van innovatiedoelstellingen, trends en organisatorische en operationele vraagstukken naar concrete, realiseerbare voorstellen en verdedigen van draagvlak daarbij;
 • Het opstellen van innovatievoorstellen;
 • Het besturen van programma’s en/of projecten;
 • Het aansturen van multidisciplinaire teams;
 • Het vastleggen en presenteren van resultaten voor opdrachtgevers en gebruikers;
 • Het overdragen van resultaten aan kennis-en uitvoerings-, productie en beheerorganisaties.

Onderhouden van contacten met stakeholders door:

 • Het volgen van relevante defensiebrede-en markt ontwikkelingen op IT en MAT gebied;
 • Het afstemmen met opdrachtgevers, inkopers, marktpartijen en uitvoerders binnen en buiten defensie over innovatieprogramma’s en/of innovatie projecten.

Het betreft een functie voor bepaalde tijd van 2 jaar met de intentie om dit na 2 jaar om te zetten naar een vaste aanstelling.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Jouw standplaats is in beginsel defensielocatie Kromhout Kazerne (KHK) te Utrecht echter werkzaamheden kunnen ook op andere locaties in Nederland plaatsvinden. Je verricht jouw werkzaamheden binnen de Sectie Kennis & Innovatiemanagement (KIM). KIM bestaat uit ca 15 medewerkers in de rollen van kennismanagers, projectleiders en liasions. Samen met de Secties Innovatie & Onderzoek, Sectie Experiment Ondersteuning, Sectie Simulatie, een lead Innovator manager en Hoofd maakt dat de afdeling KIXS. Binnen de afdeling Kennis, Innovatie, eXperimenten en Simulatie (KIXS) werken ongeveer 90 medewerkers.

Als KIXS innoveren wij naar effect voor heel Defensie. Van kennisopbouw tot aan experimenten, in samenwerking met de gebruikers, biedt KIXS gevraagd en ongevraagd vernieuwende concepten om effect te bereiken waarmee Defensie de uitvoering van haar operationele taken verbetert. Hiermee bouwt KIXS unieke kennis op en deelt deze kennis met alle Defensieonderdelen.

Visie
Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.
Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.
Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie
COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 56.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

LtKol H.W.E. Savelkouls 06-23352942

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Sanne de Wit, Recruitment Adviseur 06-16018139

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon