Senior raadsmedewerker

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.758 - €7.094
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 1 maart Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer 49628
 • Plaatsingsdatum 7 februari 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) is op zoek naar een senior (wetenschappelijke) raadsmedewerker die de adviezen van de raad voorbereidt. Als senior raadsmedewerker ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding van adviezen van de raad. Je werkt hierbij met een projectgroep van enkele raadsleden en collega-raadsmedewerkers. Je zet het adviestraject op en bepaalt in overleg met de raad en de teamleden de aanpak en de planning. Je verricht daarbij ook zelf onderzoek en ontwikkelt analyses en argumentatielijnen. Informatie haal je uit literatuur en interviews met experts en belanghebbenden. Je coördineert de notities en discussieteksten voor de raad, waarbij je zelf belangrijke stukken zult schrijven, en bereidt de discussies in de raad voor. Je organiseert workshops en rondetafelbijeenkomsten of zet externe studies uit en begeleidt deze. Je bent als penvoerder verantwoordelijk voor het schrijven van de uiteindelijke adviestekst en organiseert reflectie en toetsing in de raad en met externen. Je bent nauw betrokken bij de publicatie van adviezen en de communicatie van de raad daarover en je zet je in voor de impact van de adviezen. Je onderhoudt contacten met externen rond adviezen en thema’s waarop de AWTI actief is en weet hier kansen voor de AWTI te signaleren en te benutten. Je hebt een spilfunctie in het team en denkt ook mee over de adviezen waar collega’s aan werken. Naast het werken aan specifieke adviezen zul je ook meewerken aan een of meer andere AWTI-activiteiten zoals de organisatie van het jaarsymposium, het werkprogramma of de e-mailalert.

Je komt te werken in een multidisciplinair team van raadsmedewerkers. Teamwerk is essentieel. Je maakt deel uit van de projectgroep, waarin raads- en stafleden samen werken aan het advies. Het terrein waarop de raad zich begeeft, is breed. Van jou als senior raadsmedewerker wordt dan ook verwacht dat je inzetbaar bent op uiteenlopende adviesonderwerpen op het terrein van wetenschap, technologie en/of innovatie. 

Wij zoeken een collega met kennis van het wetenschaps-, technologie- en innovatiebeleid en liefst met een relevant netwerk op deze terreinen. Je hebt een universitaire opleiding en ervaring met strategische vraagstukken op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie, en een aantal jaren onderzoekservaring en/of advieservaring bij een kennisinstelling of advies-/onderzoeksbureau. Bij voorkeur ben je gepromoveerd. Je hebt ervaring met beleidsgericht onderzoek en beschikt over adviesvaardigheden, bijvoorbeeld opgedaan binnen contractonderzoek of als consultant. Je hebt affiniteit met bestuurlijke en politieke processen. 
Je brengt een goed ontwikkeld analytisch vermogen mee en kunt zowel creatief als strategisch denken. Je bent in staat om inhoudelijk grote lijnen uit te zetten en deze te vertalen in helder geformuleerde adviezen. Je schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is uitstekend. Daarnaast ben je een stevige gesprekspartner die overtuigend en inspirerend een boodschap kan overbrengen. Je bent sociaal vaardig en legt gemakkelijk contact met anderen.
Wij verwachten van jou een proactieve werkhouding. Je bent in staat om zelfstandig en creatief adviestrajecten te organiseren. Je gaat gemakkelijk en zelfverzekerd het gesprek aan met adviesvragers en met experts en belanghebbende partijen in het veld. Ten slotte ben jij een enthousiaste en betrokken collega die graag en soepel met anderen samenwerkt. In het bijzonder weet je de leden van je team goed en inspirerend aan te sturen.

•    je hebt een afgeronde academische opleiding in een voor de AWTI relevante discipline;
•    je beschikt over een uitstekend analyserend vermogen. Een afgerond promotietraject is een pré;
•    je hebt aantoonbare affiniteit en ervaring met strategische vraagstukken op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie;
•    je kunt creatief denken om bestaande denkkaders te doorbreken;
•    je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. Je ziet het proces om tot een advies te komen als een teaminspanning;
•    je beschikt over goede projectleidersvaardigheden, zoals lijnen uitzetten, plannen, organiseren en mensen meenemen in een proces;
•    je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.758 Max. €7.094 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

We bieden je de mogelijkheid om de voor jou belangrijke feestdagen te vieren zonder dat je daar een vrije dag voor hoeft op te nemen. Hemelvaartsdag en/of 2e pinksterdag kun je bijvoorbeeld inruilen voor een andere feestdag. Hierover maak je afspraken met je leidinggevende.

 • De selectiegesprekken zullen in de week van 11 maart 2024 plaatsvinden.
 • We streven naar een zo divers en inclusief mogelijk team zodat we onze inzichten en kennis verder kunnen verbreden en inzetten voor impactvolle adviezen.
 • Als je bij ons in dienst komt, vragen we je om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen.
 • De inschaling voor deze functie vindt plaats op basis van kennis en ervaring. Dit betekent dat er ook sprake kan zijn van een aanloopschaal.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.
 • We streven er naar om binnen twee weken na sluiting van de vacature te reageren op je sollicitatie.
 • Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zet zich actief in om een inclusieve werkomgeving te creëren. Samen werken wij aan een organisatie waar iedere medewerker zich betrokken en gewaardeerd voelt.
 • Als je bent aangewezen als een verplichte van-werk-naar-werk-kandidaat dan verzoeken wij je een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden! Je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.
 • Goed om te weten: deze vacature gaat offline na de sluitingsdatum. Wil je hem later nog eens teruglezen, bijvoorbeeld voor je sollicitatiegesprek? Vergeet dan niet om de tekst te downloaden en op te slaan.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) is de onafhankelijke adviesraad van de regering en het parlement op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie. Met zijn strategische beleidsadviezen wil de AWTI bijdragen aan het versterken van de innovatieve, wetenschappelijke en technologische kracht van mensen, bedrijven en kennisinstellingen in Nederland. En daarmee aan een toekomstbestendige Nederlandse economie en samenleving.   

De leden van de adviesraad zijn afkomstig uit kennisinstellingen en het bedrijfsleven en hebben veel kennis en ervaring op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie. De adviesraad wordt ondersteund door een bureau dat de adviezen inhoudelijk en organisatorisch voorbereidt. De AWTI streeft naar adviezen met maximale impact. Dit vraagt om een stevige kennisbasis, sterke argumenten en gevoel voor politieke kansen en mogelijkheden. Ook is het van belang om goed contact te hebben met departementen, parlement, kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. 

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)

De AWTI is de onafhankelijke adviesraad van de regering en het parlement op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie en valt onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De raad bestaat uit deskundigen uit de wetenschappelijke wereld, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Zij zijn op persoonlijke titel lid van de AWTI en worden door de Koning benoemd. De AWTI gaat onafhankelijk te werk: het vertegenwoordigt geen achterban en kan zijn adviezen gevraagd en ongevraagd uitbrengen. Bij zijn werkzaamheden wordt de raad ondersteund door een staf.

De AWTI brengt ongeveer drie tot vijf keer per jaar advies uit aan de regering en het parlement. De adviezen van de AWTI zijn strategisch en internationaal gericht: ze kijken naar fundamentele vraagstukken met impact voor wetenschap en maatschappij, richten zich op de langere termijn en nemen vergelijkbare ontwikkelingen in andere landen mee. De AWTI gaat hierbij systematisch en ‘evidence-based’ te werk. Aan de hand van de AWTI-adviezen kunnen regering en parlement hun beleid op het terrein van wetenschap, technologie en innovatie verder verbeteren of aanpassen. Op deze manier draagt de AWTI bij aan het versterken van de innovatieve, wetenschappelijke en technologische kracht van mensen, bedrijven en kennisinstellingen in Nederland.

Adviesraad
De Wet Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI-wet) regelt dat de raad uit een voorzitter en ten hoogste negen andere leden bestaat. Momenteel bestaat de raad uit negen leden en komen er drie posities vacant. De raadsleden dienen zowel deskundigheid maar op z’n minst bewezen affiniteit op het terrein van wetenschap, technologie en innovatie te hebben als maatschappelijke kennis en ervaring (artikel 12 Kaderwet adviescolleges). Bij de benoeming van leden van de adviesraad wordt gestreefd naar diversiteit aangezien de adviezen van de raad de volle breedte van de kennisdomeinen (alfa/bèta/gamma) en maatschappij kunnen betreffen. Dit betreft onder meer 1) verschillende entiteiten zoals universiteiten, bedrijven, maatschappelijke organisaties; 2) verschillende ‘werkniveaus’ van bestuurlijk tot praktisch, 3) gender en 4) culturele achtergrond.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Patrick Essers, secretaris-directeur

0621344054

Annelieke van der Giessen, senior raadsmedewerker, plaatsvervangend secretaris-directeur

0618838102

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Werving en Selectie

Solliciteren?

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur in het politiek-bestuurlijke werkveld van cybersecurity

De Cyber Security Raad
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 26 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

CIO Adviseur - Portfolio en ZBO

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 26 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functioneel Beheerder

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 4 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon