• Utrecht
 • Bachelor - HBO
 • 32 - 36 uur
 • schaal 11
  €3.662 - €5.586 (bruto)
 • Juridisch, Onderzoek / wetenschap, Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 5 juli 2024 Nog 11 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: NLA-648, Plaatsingsdatum: 23 mei 2024

Jouw bijdrage aan de strafrechtelijke aanpak van georganiseerde en grootschalige fraude met zorgsubsidies en zorgdeclaraties? Jij hebt de dagelijkse coördinatie van het onderzoek en de aansturing van het onderzoeksteam.

Criminele netwerken die illegaal verkregen gelden via zorgondernemingen witwassen. Fraudeurs die beroepsmatig en structureel misbruik maken van het zorgstelsel door bijvoorbeeld declaratiefraude en subsidiefraude te plegen. Meer en meer zien we zorgfraude samengaan met zware criminaliteit. Jij bent de meewerkend voorman/-vrouw binnen het onderzoeksteam. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie van het onderzoek en de aansturing van het onderzoeksteam. De opsporingsonderzoeken van de Recherche Zorgfraude zijn veelal complex en projectmatig van aard. Je vertaalt de doelstelling van het onderzoek naar een plan van aanpak en verdeelt de daaruit volgende werkzaamheden onder de teamleden. Je zet tactische, financiële en digitale recherchevaardigheden in en hebt overzicht over de inhoud en voortgang van het onderzoek. Een groot deel van de tijd wordt besteed aan het analyseren van administraties en andere gegevens. De resultaten van dit werkt moeten zorgvuldig op papier komen in een proces verbaal. De complexiteit van de onderzoeken zorgt ervoor dat een zaak niet 1, 2, 3 rond is, vasthoudendheid en doorzettingsvermogen zijn belangrijk. Met de onderzoekscoördinator stem je regelmatig af over de voortgang van het onderzoek; blijven we qua inhoud en doorlooptijden op koers?

Voor het schrijven van een complex dossier en het organiseren van een grootschalige actiedag in jouw onderzoek draai jij je hand niet om. Je stelt je op als coach voor je collega’s en geeft constructieve feedback. Daarnaast zorg je voor kennisdeling en stimuleer je anderen tot het uitwisselen van ideeën. Ook heb je regelmatig contact met het Openbaar Ministerie over de zaak en het op te leveren dossier. Zorgfraude bestrijden doe je niet alleen; je zoekt de samenwerking met onze ketenpartners, zoals de NZa, zorgverzekeraars, IGJ en met andere opsporingsdiensten, waaronder de politie, FIOD en KMar. Ook voor jouw eigen ontwikkeling is er ruimte: je kan in de toekomst mogelijk de rol van hulpofficier van justitie invullen.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen. Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Nederlandse Arbeidsinspectie is toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zodra er bij ons werk een vermoeden ontstaat van strafrechtelijke feiten, komt de Opsporingsdienst in actie. We werken aan de opsporing van georganiseerde, ondermijnende en vaak complexe criminaliteit, zoals illegale tewerkstelling, arbeidsuitbuiting, uitkerings- en subsidiefraude. Ook werken we op het gebied van pgb- en declaratiefraude als opsporingsorganisatie voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Opsporingsdienst bestaat uit vijf afdelingen: Recherche Werk & Inkomen, Recherche Zorgfraude, Recherche Arbeidsuitbuiting, Opsporingsinformatie en Opsporingsondersteuning. Er werken ongeveer 300 mensen.

De Recherche Zorgfraude is onderdeel van de Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Je komt terecht in een hecht en bevlogen team. Samen zetten we de schouders eronder om de onderzoeken tot een goed resultaat te brengen. Kennis en ervaring delen we met elkaar. Er worden kennissessies georganiseerd, je kunt taakaccenten op je nemen en deelnemen aan werkgroepen om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het werk zowel binnen het team als binnen de gehele opsporing van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Naast hard werken, vinden we het belangrijk om successen van en met elkaar te vieren. Er is vrijblijvend een maandelijkse borrel en we staan stil bij de belangrijke gebeurtenissen binnen het team. We hechten waarde aan samenwerken in een onderzoek(steam) en zijn ervan overtuigd dat we elkaar nodig hebben voor het beste resultaat. We verwachten dan ook dat je regelmatig op kantoor bent.

Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie staat voor eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De Arbeidsinspectie is de toezichthouder op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat toezicht is gericht op de naleving van de wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel. Daarnaast onderzoekt ze de werking van het stelsel van sociale zekerheid en signaleert ontwikkelingen en risico’s op de beleidsterreinen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ook werkt de Nederlandse Arbeidsinspectie op het gebied van pgb- en declaratiefraude als opsporingsorganisatie voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In 2012 zijn de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) samengevoegd. Eerst onder de naam Inspectie SZW en sinds 1 januari 2022 onder de naam: Nederlandse Arbeidsinspectie. Zie voor meer informatie www.nlarbeidsinspectie.nl

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Dafne van der Flier

06-21505913

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team P&O / Instroom

Solliciteren?

Nederlandse Arbeidsinspectie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Rechercheur Zorgfraude

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Utrecht
 • HBO bachelor
  Bachelor - HBO
 • 32-36
 • schaal 10
  €3.404 - €5.389 (bruto)

Rechercheur werk en inkomen

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Amsterdam
 • Bachelor - HBO
 • 36
 • schaal 10
  €3.404 - €5.389 (bruto)

Onderzoekscoördinator opsporing arbeidsuitbuiting

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Utrecht
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon