Senior Regievoerder OVT Groningen-Drenthe

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)

 • Stand­plaats Assen, Delfzijl, Hoogeveen, Zweeloo
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 10 maart Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer DT&V/P&O/2021/008
 • Plaatsingsdatum 24 februari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als Senior Regievoerder coördineer jij de werkzaamheden van het team en coach je ongeveer zes (taakvolwassen) medewerkers die nauw samenwerken met verschillende ketenpartners, zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de vreemdelingenpolitie en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Als senior regievoerder begeleid je de regievoerders, die zelf sturen op j de in-, door- en uitstroom van hun eigen caseload Daarbij geef je feedback op gedrag, houding en kennisontwikkeling, én op de kwaliteit en kwantiteit van de werkzaamheden. Ook behandel of monitor je complexe zaken en stuur je op kwaliteit binnen het team. Je levert input voor functionerings- en beoordelingsgesprekken en neemt hier soms aan deel. Verder voer je voortgangsgesprekken en je draagt bij aan een adequate informatie-uitwisseling binnen het team. Regelmatig voer je overleg met de ketenpartners waarmee de Dienst Terugkeer en Vertrek samenwerkt. Je adviseert de afdelingsmanager over beoordelingsbesluiten. Jij hebt oog voor verbetering. Signaleer je vanuit de dagelijkse praktijk de noodzaak voor het aanpassen van instructies, werkprocessen of uitvoeringsbeleid? Dan zorg jij dat dit gebeurt. Samen met je collega’s en de afdelingsmanager zie je toe op de uniformiteit van toepassing en de interpretatie van wet- en regelgeving en beleid. Daarnaast lever je vanuit je eigen expertise een bijdrage aan de ontwikkeling, invulling en uitvoering van (vakinhoudelijke) leerprogramma’s.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau en minimaal een hbo-diploma
 • Je hebt kennis van de Vreemdelingenwet 2000, of je bent in staat om je deze kennis snel eigen te maken
 • Je bent bekend met het geldende terugkeerbeleid, of je bent in staat om je dit snel eigen te maken
 • Je hebt ervaring in coaching en begeleiding van medewerkers
 • Je hebt ervaring in het coördineren van een team
 • Je hebt ervaring met verschillende gesprekstechnieken, bij voorkeur in een gedwongen kader
 • Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk
 • Je kunt scherp analyseren en goed plannen en organiseren
 • Je hebt een bovengemiddeld leervermogen
 • Je bent klant- en resultaatgericht
 • Je bent integer en kunt je goed een oordeel vormen
 • Je kunt goed samenwerken en weet anderen te motiveren
 • Je hebt een rijbewijs en eigen vervoer.

Competentieprofiel

 • Mensgericht
 • Emotioneel stabiel
 • Open minded
 • Creatief
 • Lef

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Inschaling is onder meer afhankelijk van de mate van relevante werkervaring, kennis en competenties.

 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Als DT&V willen we een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving. En we zijn dus altijd op zoek naar (toekomstig) medewerkers die het verschil willen maken voor Nederland. We zijn er als onderdeel van de rijksoverheid van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.
 • In de selectieprocedure hebben herplaatsing kandidaten en verplichte VWNW-kandidaten binnen de Rijksoverheid een voorrangspositie. Mocht je tot één van deze doelgroepen behoren, wordt verzocht de aanwijzingsbrief bij de sollicitatiebrief te voegen.
 • Detachering vanuit een Rijksoverheidsorganisatie behoort tevens tot de mogelijkheden
 • Een functiegericht assessment (op basis van competenties) kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Voor deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag vereist.

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie en afdeling

De directie OVT is georganiseerd in zeven regionale afdelingen en een landelijk opererende afdeling. De omvang van de directie is ongeveer 170 fte.

Medewerkers van deze directie starten hun werkzaamheden nadat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een negatieve beschikking heeft uitgebracht op het asielverzoek van de migrant. Met behulp van de informatie uit het overdrachtsdossier van de IND, gaan de regievoerders in gesprek met de migrant. De DT&V, het Centraal Orgaan opvang asielzoeker (COA) en de Afdeling vreemdelingen Identificatie en Mensenhandel (AVIM) werken op de COA locaties gezamenlijk aan het voorbereiden en realiseren van daadwerkelijk vertrek. Hierbij worden relevante (keten)partners zoals de IND, de gemeenten, de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en in voorkomende gevallen de voogdijinstelling Stichting NIDOS betrokken.

Medewerkers van de directie nemen ook deel aan lokale overleggen in het kader van de lokale samenwerking. In deze lokale overleggen wordt getracht in (keten)gezamenlijkheid een oplossing te vinden voor vreemdelingenaangelegenheden.

De afdeling werkt vanuit de (COA) locaties Groningen, Assen, Hoogeveen, Delfzijl en Zweeloo en bestaat uit ongeveer 25 medewerkers

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Als uitvoerder van het terugkeerbeleid van de regering is het onze uitdaging om zorg te dragen voor een zorgvuldig, respectvolle, rechtmatige en tijdige terugkeer naar hun land van herkomst. Onze insteek is dat iemand zelfstandig terugkeert, met of zonder onze hulp. Als iemand niet zelf terugkeert dan kunnen wij gedwongen vertrek organiseren. Onze specifieke kennis en ervaring op de vertrekprocessen (zelfstandig en gedwongen vertrek) en onze netwerken (van lokaal tot internationaal), zijn daarbij onontbeerlijk en worden door ons breed ingezet.

De DT&V volgt in de uitvoering van zijn taken het vreemdelingenbeleid zoals dat is vastgesteld. Wij doen dit als onderdeel van de migratieketen in nauwe samenwerking met onze collega-overheidsdiensten zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZ) en Nederlandse gemeentes. Daarnaast werken wij intensief samen met maatschappelijke organisaties, en met verschillende Europese en internationale partners. Met onze aanpak maken wij het verschil in de uitvoering van het terugkeerbeleid en zijn wij van betekenis voor de maatschappij. Als organisatie zijn wij flexibel en werken wij vraaggericht voor de maatschappij samen met de partners. Wij voeren ons werk professioneel uit en stellen de vreemdeling in het vertrekproces centraal. Wij zijn een verbindende, vindingrijke en lerende organisatie met bekwame medewerkers. Hierbij werken we vanuit onze waarden Professionaliteit, Eigenaarschap en Samenwerken.

Het Directieteam van de Dienst Terugkeer & Vertrek bestaat uit een algemeen directeur, drie directeuren, een hoofd Bedrijfsvoering en een hoofd Strategisch Advies. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de resultaatgebieden van het primaire proces: voorbereiden zelfstandig vertrek, voorbereiden en effectueren van het gedwongen vertrek, de internationale samenwerking en de ondersteuning daarvan.

Meer informatie over onze organisatie vind je op onze website https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/.

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Regievoerder

Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Stand­plaats Amersfoort
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 3 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior medewerker Boekingen

Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Stand­plaats Schiphol
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 9 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Procesvertegenwoordiger

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 8 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon