Senior Relatiemanager Rijksoverheid

Nationaal Cyber Security Centrum

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 20 augustus
 • Vacaturenummer BD21/NCSC/210009
 • Plaatsingsdatum 23 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft een missie: de Nederlandse samenleving weerbaarder maken in het digitale domein. Het hebben en behouden van een goede verbinding en samenwerking met zowel private als publieke samenwerkingspartners, is daarbij een must. Heb jij ruime ervaring als senior relatiemanager, een netwerk binnen de rijksoverheid en ervaring met het cyberdomein? Ben jij een geboren netwerker en ‘bouwer’ die een uitdaging ziet in het verder vormgeven en uitbouwen van de verbindingsfunctie van het NCSC richting zijn doelgroep rijksoverheid en samenwerkingspartners? Dan ben jij wellicht het nieuwe gezicht van het NCSC! We komen graag met je in contact voor de versterking van ons team!

Je komt te werken binnen de unit Samenwerking & Kennisuitwisseling (S&K), die zich richt op de samenwerking met de doelgroepen en partners van het NCSC. Dit betreft organisaties binnen zowel de Rijksoverheid als de private sectoren. Door de samenwerking met deze organisaties aan te gaan en onze krachten te bundelen, werken wij samen aan een veiliger digitaal Nederland. Om dit te bereiken, investeren we in duurzame relaties en de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden. We houden hierbij rekening met de doelstellingen en vraagstukken van zowel het NCSC als de doelgroepen. Het team Relatiemanagement fungeert hierbij als belangrijke schakel tussen de organisatie en de buitenwereld.
Als relatiemanager ben jij verantwoordelijk voor het op- en uitbouwen van relaties met organisaties en samenwerkingsverbanden binnen het cluster Relatiemanagement Rijksoverheid. Samen met de andere relatiemanagers binnen het cluster werk je planmatig aan het bevorderen van samenwerking en kruisbestuiving tussen de Rijksoverheidspartijen onderling alsmede aan de relatie met het NCSC en onze dienstverlening. Concreet betekent dit het inzetten van stakeholdersmanagement om te weten welke relaties van belang zijn voor de NCSC-missie en doelstellingen en het vormen van een beeld wat bij welke organisatie nodig is op het gebied van cybersecurity en samenwerking. Zo kun je steeds waarde toevoegen en ideeën ontwikkelen voor nieuwe of andere samenwerkingsvormen en het – samen met verschillende partijen – implementeren hiervan. Je houdt bij het uitvoeren van je taken nauw contact met verschillende interne en externe stakeholders. De Rijksoverheid is een complex speelveld; jij bent in staat om snel je weg hierin te vinden, de relationele en bestuurlijke belangen te zien en hierop slim in te spelen.

Zo ziet je werkdag eruit
Jouw dag ziet er steeds weer anders uit. Je start de dag met een stand-up van de relatiemanagers Rijksoverheid en jullie bespreken de vervolgstappen uit de stakeholderanalyse, welke afspraken er deze week gepland staan en hoe deze worden voorbereid. Daarna schuif je samen met je collega’s aan bij een intern overleg van producteigenaren, waar je signalen vanuit je contacten meegeeft over de wensen voor een mogelijk nieuw product of dienst. Vervolgens overleg je met de afdeling Bestuurlijke Ondersteuning over een nieuwe samenwerking die mogelijk ook bestuurlijke implicaties heeft. Je bespreekt de beoogde strategie hiervoor. ’s Middags heb je een afspraak met één van je eigen relaties, een uitvoeringsorganisatie. Je presenteert een aantal nieuwe producten en diensten en vraagt om feedback. Vervolgens maak je afspraken over hoe het NCSC hen verder kan adviseren en bijstaan bij hun cybersecurity vraagstukken. Er blijkt een behoefte te zijn om samen te werken met organisaties die vergelijkbare vraagstukken hebben, waarbij ook private partijen betrokken kunnen worden. Onderweg naar kantoor pols je telefonisch alvast enkele organisaties en collega relatiemanagers. Terug op kantoor verwerk je de actiepunten in het CRM-systeem en plan je (telefonische) vervolgafspraken om tijdig terug te kunnen komen op het verzoek. Je pleegt nog een paar telefoontjes naar relaties om hen via die weg even aangehaakt te houden en daarna sluit je aan bij je collega’s van het cluster Rijk voor een brainstorm over nieuwe samenwerkingsvormen. Aan het eind van de middag neem je deel aan een netwerkbijeenkomst van het Nationaal Detectie Netwerk en zoek je gericht jouw contacten op om af te stemmen over het verbeteren van de werking van dit netwerk en maak je kennis met een nieuwe belangrijke stakeholder.

Wat ga je concreet doen?

 • Het onderhouden en versterken van bestaande relaties en het aangaan van nieuwe contacten bij de organisaties binnen de Rijksoverheid (ministeries en ook daarbuiten). Hierbij maak je gebruik van relatiemanagement instrumenten, zoals een stakeholdersanalyse en relatiematrix.
 • Aanbrengen van verbindingen tussen organisaties, netwerken en samenwerkingsverbanden binnen en buiten je cluster en het verbeteren van bestaande samenwerkingsvormen. Waar nodig, initiëren of verder uitbouwen van (nieuwe) doelgerichte samenwerkingsverbanden.
 • Het strategisch adviseren - samen met je collega’s - van organisaties op cybersecurity thema’s, het maken van concrete afspraken en het nemen van de benodigde vervolgacties.
 • Bijdragen aan het clusterplan Rijksoverheid met concrete kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen en strategieën voor de relaties en samenwerkingsverbanden binnen het cluster Rijksoverheid.
 • Opbouwen en onderhouden van een netwerk van relevante stakeholders in het cybersecurity domein binnen de overheid (o.a. door deel te nemen aan congressen, workshops, events e.d.).
 • Deelnemen aan relevante inhoudelijke werkgroepen en overleggen, focus- en klankbordgroepen e.d. in het cybersecurity domein.
 • Bijdragen aan de professionalisering van het relatiemanagement binnen het NCSC en binnen jouw cluster. Dit betekent het stimuleren van een meer doelgroepgerichte houding, het goed luisteren naar wat er zich binnen het Rijk afspeelt en dit verbinden aan de expertise, kunde en ambities binnen het NCSC.

Functie-eisen

 • WO werk- en denkniveau.
 • Je beschikt over minimaal 5 jaar recente ervaring als (strategisch) relatiemanager of zeer vergelijkbare werkervaring binnen een publieke omgeving, bij voorkeur binnen de (Rijks)overheid.
 • Je hebt ruime ervaring in het omgaan met complexe en dynamische trajecten met verschillende politiek-bestuurlijke uitdagingen.
 • Je beschikt over een uitgebreid netwerk binnen de Rijksoverheid.
 • Je hebt kennis van cyber security / informatiebeveiliging en IT-processen.
 • Je hebt de benodigde ervaring in het opstellen van rapportages en dashboards en in het werken met MS Excel, systemen als JIRA en CRM.
 • Je bent sterk in mondelinge en schriftelijke communicatie (Nederlands en Engels).

Competenties

 • Overtuigingskracht
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Resultaatgericht
 • Flexibel

Profiel
Jij krijgt er energie van om veel met zowel in- als externe betrokkenen in contact te zijn, bent het liefste de hele dag op pad en dingen aan het ‘regelen’. Je vindt het uitdagend om tussen inhoudelijke en relationele vraagstukken te balanceren. Je bent eraan gewend om te werken in complexe en dynamische netwerken en omgevingen, waarbij de vraagstukken vaak niet eenduidig zijn.

Je hebt een goed gevoel voor de organisatorische, bestuurlijke en politieke verhoudingen binnen en buiten de Rijksoverheid en weet hierop adequaat in te spelen. Je bent discreet, kunt (politiek/bestuurlijk) gevoelige situaties snel herkennen en hebt oog voor passende communicatie richting samenwerkingspartners en doelgroepen.

Je beschikt over uitstekende contactuele en enthousiasmerende (sociale) eigenschappen en bent communicatief sterk. Dit zet je in om intern en extern snel een goed netwerk op te bouwen. Je stelt de juiste vragen en luistert zorgvuldig, waardoor je vertrouwen creëert en duurzame relaties opbouwt. Je kenmerkt je door een nuchtere werkhouding en bent taak- en resultaatgericht ingesteld. Jouw proactieve en creatieve werkhouding zorgt ervoor dat er ook daadwerkelijk iets gebeurt en er constant resultaten worden behaald. Je bent evenwichtig en stressbestendig, ook in crisissituaties.

Je kunt goed omgaan met een grote diversiteit aan uiteenlopende doelgroepen en contactpersonen (zowel op uitvoerend als op besluitvormend niveau) met verschillende wensen en behoeften. Ook ben je gewend aan het omgaan met weerstand. Je analyseert de verschillende behoeften, overziet de belangen en verbanden en weet dit om te zetten in concrete voorstellen. Je schakelt moeiteloos tussen verschillende inhoudelijke omgevingen, belangen en mensen. Je beschikt over een natuurlijke overtuigingskracht, denkt in kansen en mogelijkheden en communiceert op een transparante manier. Als het nodig is, kun je ook op je strepen staan.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Het toetsen van de integriteit van onze nieuwe collega’s is voor het Nationaal Cyber Security Centrum van groot belang. Om die reden maakt een veiligheidsonderzoek op niveau B deel uit van het sollicitatieproces. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en neemt minimaal acht weken in beslag. Meer informatie over het onderzoek vind je op https://www.aivd.nl/onderwerpen/veiligheidsonderzoeken.

Een assessment en/of vaardigheidstest kan deel uitmaken van het sollicitatieproces, net als het opvragen van referenties en het inzetten van een (online) screening.

Het heden en de toekomst ziet er door COVID-19 anders uit. Wij verwachten dat deze functie voor ongeveer de helft van de tijd vanuit huis zal worden uitgevoerd. De andere helft van het werk zal of op kantoor of bij partnerorganisatie plaatsvinden. Het NCSC biedt medewerkers de nodige faciliteiten om je thuiswerkplek goed in te richten.

NB Het NCSC heeft momenteel een tweetal posities voor Sr. Relatiemanager Rijksoverheid open staan.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Nationaal Cyber Security Centrum

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) helpt de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein verbeteren. Dan doen we via samenwerkingen tussen bedrijfsleven, overheid en wetenschap. Het NCSC ondersteunt de Rijksoverheid en organisaties met een vitale functie met expertise en advies, response op dreigingen en het versterken van de crisisbeheersing. Daarnaast voorzien we burger, overheid en bedrijfsleven van informatie en advies voor bewustwording en preventie. NCSC is daarmee het centrale meld- en informatiepunt voor ICT-dreigingen en -veiligheidsincidenten.

Het NCSC kenmerkt zich door de talentvolle, ambitieuze en betrokken mensen die er werken. Zij zetten zich dagelijks 24/7 in om Nederland digitaal veiliger te maken. Werken in het hart van cyber security Nederland is zeer dynamisch en uitdagend. Serieuze werkzaamheden worden dan ook regelmatig afgewisseld met informele tijd tijdens de coffee talk en borrels. De hoge mate van nieuwsgierigheid, professionaliteit, betrokkenheid en collegialiteit is kenmerkend voor het DNA van een NCSC' er. Kritisch op de inhoud en zeer bewust van de impact van het werk dat we doen! Dat is wat ons verbindt! Successen worden gedeeld en bescheiden gevierd. Dat maakt werken bij het NCSC naast zeer waardevol ook nog eens erg leuk! #TeamNCSC

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Martijn aan de Wiel, adviseur Werving en Selectie

06-50037138

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Martijn aan de Wiel, Adviseur Werving en Selectie

06-50037138

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nationaal Cyber Security Centrum nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) Solutions-engineer

Nationaal Cyber Security Centrum
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 9 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Secretaris elektrisch vervoer met internationaal perspectief

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Assen, Den Haag, Roermond, Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Plaatsvervangend chief information security officer / adviseur cybersecurity

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon