Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior selectiefunctionaris

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Universitair oude stijl
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 15 juli Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer 5981
 • Plaatsingsdatum 1 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Zorgen dat een veroordeelde op het juiste moment op de juiste plaats terechtkomt. Dat is de taak van de divisie Individuele Zaken van de Dienst Justitiële Inrichtingen in Den Haag. Als senior selectiefunctionaris heb je een belangrijke rol in dit proces. Jij linkt de zorgbehoefte namelijk aan de best passende zorg.

Jij bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het plaatsingsbeleid waarmee we de organisatiedoelstellingen willen verwezenlijken. Je matcht op basis van de indicatiestelling in het systeem en beoordeelt wat de best passende zorgaanbieder is op basis van de zorgbehoefte. Ook coördineer je het plaatsingsproces door de wachtlijst te beheren. Samen met de zorgaanbieder bepaal je de prioritering, los je knelpunten in de plaatsing op en bewaak je de in-, door- en uitstroom in de forensische zorgketen.

Als selectiefunctionaris ben je verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van de werkprocessen. Ook zet je je in om de werkverhoudingen, samenwerking en motivatie van de medewerkers te bevorderen en te bewaken. Je stelt memo's op en verleent medewerking aan het opstellen van nota's ter informatie en ondersteuning van het managementteam. Daarnaast ben je eigenaar van diverse portefeuilles, voert daar de regie over en adviseer het managementteam over de beleidsontwikkelingen op die terreinen. Daarnaast onderhoud je contacten, zowel intern als met de ketenpartners en neem je deel aan keten- en relevante interne overleggen.

Verder initieer je verbetervoorstellen die je samen met collega’s en ketenpartners uitvoert. Je onderneemt initiatieven tot verbetering van werkprocessen of beleidsveranderingen die de divisie Individuele Zaken (DIZ) kunnen helpen om de functie van kwaliteitsregie nog beter uit te voeren. Kennis van en respect voor de justitiabele en diens ontwikkeling en levensloop is de basishouding van waaruit je werkt. Daarbij ontwikkel jij je collega’s op coachende wijze om ze daarin mee te nemen. Bovendien wil, kan én durf je buiten de kaders te denken om de kwaliteit van het werk te verbeteren.

 Jouw taken

 • Je lost acute problemen op die ontstaan bij klinische plaatsing in de (overige) forensische zorg.
 • Je anticipeert op individuele casuïstiek, gericht op het soepel laten verlopen van klinische plaatsing in de overige forensische zorg.
 • Je bevordert de doorstroom.
 • Je beantwoordt vragen van ketenpartners over klinische plaatsing.
 • Je beantwoordt vragen over passend zorgaanbod in individuele gevallen.
 • Je stuurt dossiervorming in Ifzo.
 • Je stuurt administratief medewerkers inhoudelijk aan.
 • Je bewaakt en coördineert de lean-systematiek.
 • Je onderhoudt plaatsingsbeleid.
 • Je overlegt met ketenpartners en zorginkopers over hetverbeteren van de klinische plaatsing.

Je zorgt dat je een goed en relevant netwerk hebt voor samenwerking. Daarnaast ben je vaardig in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen binnen de divisie en onze omgeving. Je neemt ook deel aan interne en externe overleggen. Deze kunnen gaan over wet- en regelgeving, beleidsontwikkelingen, dossiers en casuïstiek. Jouw standpunten daarin baseer je op jouw analyse van trends en ontwikkelingen. Tot slot ontwikkel je nieuwe producten en diensten voor de divisie of pas je bestaande werkwijzen aan als dat nodig blijkt op basis van jouw analyse en de overleggen.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau.
 • Je hebt bij voorkeur een relevante BIG-registratie en praktijkervaring in een justitiële jeugdinrichting, tbs-kliniek of GGZ-instelling is zeer gewenst.
 • Je hebt kennis van psychopathologie.
 • Je hebt aantoonbare kennis van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en de opvolgende wetgeving (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, Wet zorg en dwang, Wet forensische zorg).
 • Je hebt kennis van en ervaring met de toepassing van wet- en regelgeving betreffende plaatsing zoals beschreven in de Beginselenwet verpleging tbs-gestelden, de Wet forensische zorg en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen of je kunt je die relevante regelgeving snel eigen maken.
 • Je hebt ervaring binnen de reguliere ggz- en/of verstandelijk-gehandicaptenzorg.
 • Je hebt aantoonbare kennis van indicatiestelling voor forensische zorg, klinische plaatsing in de overige forensische zorg en tbs-plaatsing.
 • Je hebt kennis van en ervaring met de systemen MITS, CDD+ en Ifzo of je kunt je deze systemen snel eigen maken.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met de toepassing van de lean-methodiek.
 • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling, en je kunt goed coachen.
 • Je bent creatief en kunt goed analyseren, plannen en organiseren.
 • Je kunt op een sensitieve en overtuigende manier besturen.
 • Je kunt goed samenwerken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je motivatiebrief en cv.
 • Een assessment behoort tot de mogelijkheden.
 • Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met de heer D. van Doorn, Hoofd Divisie Individuele Zaken, via 06–52799071 of met mevrouw S. van Paassen, Stafmedewerker, via 06–52780461.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Zorgen dat een veroordeelde op het juiste moment op de juiste plaats terechtkomt. Dat is de taak van de Divisie Individuele Zaken (DIZ) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Dagelijks worden ongeveer 150 mensen veroordeeld voor een vergrijp. De plaatsing in een justitiële inrichting is afhankelijk van de beschikbare capaciteit en de eventuele behandelmaatregelen die de rechter heeft opgelegd. Daarom kunnen de plaatsingen en andere processen soms lastige puzzels zijn. Hetzelfde geldt voor de afwegingen die worden gemaakt ten aanzien van het verlenen van verlof of het verlengen van maatregelen. Behalve belangen van de justitiabele spelen daarbij ook de belangen van slachtoffers en de maatschappij in het algemeen een belangrijke rol. Sommige zaken krijgen bovendien veel media-aandacht. Denk aan veroordelingen van leden van de mocromaffia of verlofregelingen in zedenzaken. In die gevallen ligt ons werk onder een vergrootglas.

DIZ werkt nauw samen met andere onderdelen van DJI, zoals het gevangeniswezen, vreemdelingenzaken, de forensische zorg en justitiële jeugdinrichtingen. Buiten DJI schakelen we met onder andere de reclassering en het Openbaar Ministerie. Samen zorgen we dat de kwaliteit van ons werk altijd van hoog niveau is.

Onze divisie werkt procesgeoriënteerd en kent de volgende werkprocessen:

 • Contact Center
 • Eerste plaatsing
 • Doorplaatsingen
 • Bezwaar en beroep
 • Verblijf buiten de inrichting
 • Verlengingen
 • Internationale overdracht strafvonnissen

Jij werkt mee aan het proces doorplaatsing in de forensische zorg en justitiële jeugdinrichtingen, in het bijzonder vanuit het Forensisch Plaatsingsloket. De divisie en het proces doorplaatsing zijn volop in ontwikkeling. De vraag vanuit de samenleving verandert waardoor wij met name inzetten op de rol van kwaliteitsregisseur. Zo kunnen we steeds beter onze verantwoordelijk nemen bij soms ingewikkelde casuïstiek. Volgens de methodiek van continu verbeteren werken we aan de kwaliteit van ons werk en optimaliseren we onze processen en de bijbehorende ICT-ondersteuning.

Meer weten over DIZ en DJI? Kijk op www.dji.nl/diz.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer D. van Doorn, Hoofd Divisie Individuele Zaken

06-52799071

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige / dossierhouder

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Almere
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 2 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Hoofd psychologie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Almere
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 27 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Vaktherapeut

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Almere
 • Uren per week 28-32
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 24 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon