Senior selectiefunctionaris

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Universitair oude stijl
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 4 juli Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer 28845
 • Plaatsingsdatum 17 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Jeugdigen kunnen in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) komen als de (kinder)rechter hen volgens het jeugdstrafrecht een straf of maatregel oplegt. Daarnaast kunnen jeugdigen er ook preventief worden geplaatst, in afwachting van hun rechtszaak. Wil jij als senior selectiefunctionaris plaatsings- en overplaatsingsverzoeken beoordelen? En wil jij meedenken met de ingewikkelde casuïstiek en acute problematiek die kan ontstaan bij een plaatsing? Lees dan snel verder.

Je zult werkzaam zijn binnen het proces doorplaatsing bij de Divisie Individuele Zaken (DIZ), met jeugd als aandachtsgebied. Tevens ben je eigenaar van diverse portefeuilles, denk hierbij bijvoorbeeld aan het Programma Vrijheidsbeneming Op Maat (VOM). Je voert daar de regie op en adviseert het MT over beleidsontwikkelingen op dit terrein. Je bent een gelijkwaardige gesprekspartner van andere divisies binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), ketenpartners en de advocatuur. Je hebt hiervoor een scherp oog voor kwaliteit nodig en je bent leidend in het doen van (verbeter)voorstellen en de uitvoering daarvan. Denk hierbij aan initiatieven tot verbetering van werkprocessen of beleidsveranderingen die DIZ kunnen helpen om de functie van kwaliteitsregisseur nog beter uit te voeren. 

Kennis van en respect voor de jeugdige en diens ontwikkeling en levensloop is de basishouding van waaruit je werkt. Jij doet er alles aan om voor deze doelgroep de beste plek te vinden. Daarbij ontwikkel jij je collega’s op coachende wijze om ze daarin mee te nemen en ben je ook met je eigen zelfontwikkeling bezig. Wij zoeken dan ook een klantgerichte collega die van nature graag samen de beste oplossing zoekt, stressbestendig is en voor het juiste resultaat gaat. Bovendien wil, kan én durf je buiten de kaders te denken om de kwaliteit van het werk te verbeteren.

Wil je alvast meer weten over DIZ? Lees dan hier meer over de divisie.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Zorgen dat een veroordeelde op het juiste moment op de juiste plaats terechtkomt. Dat is de taak van de divisie Individuele Zaken (DIZ) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Als selectiefunctionaris houd je de regie op de kwaliteit van ons werk rondom plaatsingen. Ook realiseer je een goed samenspel met ketenpartners. Zo draag je bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen.

Dagelijks worden ongeveer 150 mensen veroordeeld voor een vergrijp. De plaatsing in een justitiële inrichting is afhankelijk van de beschikbare capaciteit en eventueel de behandelmaatregelen die de rechter heeft opgelegd. Daarom kunnen de plaatsingen en andere processen soms lastige puzzels zijn. Hetzelfde geldt voor de afwegingen die worden gemaakt ten aanzien van het verlenen van verlof of verlengen van maatregelen. Behalve belangen van de justitiabele spelen daarbij ook de belangen van slachtoffers en de maatschappij in het algemeen een belangrijke rol. Sommige zaken krijgen bovendien veel media-aandacht. Denk aan veroordelingen van leden van zware criminelen of verlofregelingen in zedenzaken. In die gevallen ligt ons werk onder een vergrootglas.

DIZ werkt samen met de andere divisies binnen DJI: de divisie Gevangeniswezen / Vreemdelingenbewaring en de divisie Forensische Zorg / Justitiële Jeugdinrichtingen en met ketenpartners zoals de Raad voor de Kinderbescherming, (jeugd)reclassering en het Openbaar Ministerie. Samen met de experts zorg je dat de kwaliteit van ons werk altijd op een hoog niveau is. DIZ werkt proces georiënteerd en kent de werkprocessen contact center, eerste plaatsing, doorplaatsingen ForZoJJI en GW/VB, bezwaar en beroep, verblijf buiten de inrichting, verlengingen en het proces internationale overdracht strafvonnissen.

Voor deze vacature gaat het specifiek om het proces doorplaatsingen, met de aandachtsgebieden jeugd. De divisie en het proces doorplaatsingen zijn volop in ontwikkeling. Naar aanleiding van een veranderende vraag vanuit de samenleving wordt met name ingezet op de rol van kwaliteitsregisseur om zo steeds beter onze verantwoordelijkheid te kunnen nemen bij soms ingewikkelde casuïstiek. We werken volgens de methodiek van continu verbeteren aan de kwaliteit van ons werk en het optimaliseren onze processen en de daarbij behorende ICT ondersteuning.

Meer weten over DIZ en DJI? Kijk op www.dji.nl/diz.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer J. Meijerink, hoofd individuele zaken

06-11318295

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving & Selectie

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior selectiefunctionaris

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Selectiefunctionaris

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Selectiefunctionaris bezwaar en beroep

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon