Senior selectiefunctionaris

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Universitair oude stijl
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 4 juli Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer 29446
 • Plaatsingsdatum 17 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Zorgen dat een veroordeelde op het juiste moment op de juiste plaats terechtkomt. Dat is de taak van de divisie Individuele Zaken van de Dienst Justitiële Inrichtingen in Den Haag. Als senior selectiefunctionaris heb je een belangrijke rol in dit proces. Jij linkt de zorgbehoefte namelijk aan de best passende zorg en zorgt zo voor de optimale match.

Je gaat aan de slag voor de afdeling Doorplaatsing Forensische Zorg / Jeugd van de divisie Individuele Zaken. Daar teken je voor de ontwikkeling en uitvoering van het plaatsingsbeleid waarmee we onze organisatiedoelstellingen willen verwezenlijken. Op basis van de indicatiestelling in het systeem beoordeel je wat de best passende zorgaanbieder is op basis van de zorgbehoefte. Ook coördineer je het plaatsingsproces door de wachtlijst te beheren. Samen met de zorgaanbieder bepaal je de prioritering, los je knelpunten in de plaatsing op en bewaak je de in-, door- en uitstroom in de forensische zorgketen.

Jouw functie bestaat grotendeels uit plaatsingsactiviteiten, maar je bent ook medeverantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van de werkprocessen. Daarnaast bevorder en bewaak je de werkverhoudingen, samenwerking en motivatie van de medewerkers. Het team is in ontwikkeling en werkt hard aan het inrichten van efficiënte processen ter bevordering van samenwerking evenals ontwikkelingen in het forensische werkveld. Je komt terecht in een dynamische omgeving waarin enige stevigheid en flexibiliteit is aangewezen.

Jouw taken
•    Je lost acute problemen op die ontstaan bij klinische plaatsing in de (overige) forensische zorg.
•    Je bewaakt je eigen caseload aan plaatsingen en monitort de voortgang.
•    Je anticipeert op individuele casuïstiek, gericht op het soepel laten verlopen van klinische plaatsing in de overige forensische zorg.
•    Je bevordert de doorstroom.
•    Je beantwoordt vragen van ketenpartners over klinische plaatsing.
•    Je beantwoordt vragen over passend zorgaanbod in individuele gevallen.
•    Je stuurt dossiervorming in Ifzo (Informatiesysteem Forensische Zorg).
•    Je onderhoudt plaatsingsbeleid.
•    Je overlegt met ketenpartners en zorginkopers over het verbeteren van de klinische plaatsing.
•    Je neemt deel aan interne en externe overleggen, bijvoorbeeld over wet- en regelgeving, beleidsontwikkelingen, dossiers en casuïstiek.
•    Je baseert je standpunten op jouw analyse van trends en ontwikkelingen.
•    Je ontwikkelt nieuwe producten en diensten voor de divisie en past zo nodig bestaande werkwijzen aan op basis van jouw analyse en de overleggen.
•    Je stelt memo's op en werkt mee aan het opstellen van nota's ter informatie en ondersteuning van het managementteam.
•    Je onderhoudt je contacten, zowel intern als met de ketenpartners, en neemt deel aan keten- en relevante interne overleggen.
•    Je zet in op een goed en relevant netwerk voor samenwerking.
•    Je signaleert en analyseert ontwikkelingen en problemen binnen onze divisie en omgeving.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Zorgen dat een veroordeelde op het juiste moment op de juiste plaats terechtkomt. Dat is de taak van de divisie Individuele Zaken (DIZ) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).
Dagelijks worden ongeveer 150 mensen veroordeeld voor een vergrijp. De plaatsing in een justitiële inrichting is afhankelijk van de beschikbare capaciteit en de eventuele behandelmaatregelen die de rechter heeft opgelegd. Daarom kunnen de plaatsingen en andere processen soms lastige puzzels zijn. Hetzelfde geldt voor de afwegingen die worden gemaakt als het gaat om het verlenen van verlof of het verlengen van maatregelen. Behalve belangen van de justitiabele spelen daarbij de belangen van slachtoffers en de maatschappij een belangrijke rol. Sommige zaken krijgen bovendien veel media-aandacht. Denk aan veroordelingen van zware criminelen of verlofregelingen in zedenzaken. In die gevallen ligt ons werk onder een vergrootglas.

DIZ werkt nauw samen met andere onderdelen van DJI, zoals het gevangeniswezen, vreemdelingenzaken, de forensische zorg en justitiële jeugdinrichtingen. Buiten DJI schakelen we met onder andere de reclassering en het Openbaar Ministerie. Samen zorgen we dat de kwaliteit van ons werk altijd van hoog niveau is.

Onze divisie werkt proces georiënteerd en kent de volgende acht werkprocessen:
• contactcenter;
• eerste plaatsing;
• doorplaatsingen (doorplaatsing in de forensische zorg en justitiële jeugdinrichtingen en doorplaatsing in het gevangeniswezen en vreemdelingenbewaring)
• bezwaar en beroep;
• verblijf buiten de inrichting;
• verlengingen;
• internationale overdracht strafvonnissen.

Jij werkt mee aan het proces doorplaatsing in de forensische zorg en justitiële jeugdinrichtingen, in het bijzonder vanuit het Forensisch Plaatsingsloket. De divisie en het proces doorplaatsing zijn volop in
ontwikkeling. De vraag vanuit de samenleving verandert waardoor wij met name inzetten op de rol van kwaliteitsregisseur. Zo kunnen we steeds beter onze verantwoordelijk nemen bij soms ingewikkelde casuïstiek. Volgens de methodiek van continu verbeteren werken we aan de kwaliteit van ons werk en optimaliseren we onze processen en de bijbehorende ICT-ondersteuning.

Meer weten over DIZ en DJI? Kijk dan op www.dji.nl/diz.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer J. Meijerink, hoofd Individuele Zaken

06-11318295

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving & Selectie

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Selectiefunctionaris

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior selectiefunctionaris

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Auditor Forensische Zorg

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon