• Den Haag
 • Bachelor - HBO
 • 32 - 38 uur
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)
 • Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl.
 • Solliciteer voor 25 juni 2024 Nog 2 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 419308, Plaatsingsdatum: 4 juni 2024

Als senior social media adviseur heb je een zeer gevarieerd takenpakket, waarbij je verantwoordelijk bent voor alle officiële social mediacontent, interactie en accounts van de Koninklijke Marechaussee.

Wij zoeken een professionele social media adviseur met een duidelijke visie op de inzet van social media in de context van de Koninklijke Marechaussse. Je hebt kennis van en ervaring met de professionele inzet van social media voor een grote organisatie. Je hebt een neus voor content, maar weet het social mediagebruik in de organisatie ook verder te professionaliseren. Je weet hoe je samenwerkt op alle niveaus binnen en buiten de organisatie en hebt affiniteit met het werk en de bijzondere positie van de Koninklijke Marechaussee.

Wat ga je doen?

 • Het inbedden van in- en externe digitale en sociale media in de communicatieaanpak van de Koninklijke Marechaussee.
 • Het beheren en doorontwikkelen van de corporate accounts van de Koninklijke Marechaussee.
 • Het in afstemming met het klantcontactcentrum doorontwikkelen van de aanpak voor webcare.
 • Het trainen en begeleiden van medewerkers die namens de KMar webcare verzorgen en/of zelfstandig aan sociale media deelnemen.
 • Het verzorgen van omgevingsanalyses, (social)media monitoring en trainen/begeleiden van overige gebruikers daarin.
 • De het initiëren, plannen en (laten) ontwikkelen van multimediale content voor de digitale en sociale media.
 • Het als Senior Adviseur deelnemen aan het werkoverleg CCE, defensiebrede overleggen, afstemmen met ketenpartners en diverse afdelingen en projecten.
 • Het zorgdragen voor het op- en bijstellen van de social media strategie van de Koninklijke Marechaussee.

Het werk kan gedeeltelijk uitgevoerd worden op kantoor en gedeeltelijk thuis. Aangezien de Koninklijke Marechaussee 24 uur per dag werkt aan de veiligheid in Nederland, kunnen je werkzaamheden ook buiten de reguliere kantooruren zijn.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden verricht binnen het Cluster CCE van het Kabinet van Staf CKMar.

De Staf CKMar is belast met de ondersteuning van CKMar bij de besturing van de Koninklijke Marechaussee.

De Staf CKMar opereert op het strategische niveau en houdt zich onder andere bezig met:

 • visie- en strategievorming voor de KMar, waaronder het analyseren van maatschappelijke ontwikkelingen en het uitwerken van de consequenties hiervan voor de KMar;
 • het participeren in en beïnvloeden van de beleids- en planontwikkeling van gezag en beheer, waaronder het BPB-proces gericht op de allocatie en beheersing van middelen;
 • het adviseren van CKMar en van de SG van Defensie in zijn rol als korpsbeheerder van de KMar;
 • kaderstelling, ondersteuning en faciliteren van de decentrale eenheden.

Koninklijke Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee (KMar) waakt over de veiligheid van de Staat. In Nederland en ver daarbuiten. Ze wordt wereldwijd ingezet op plaatsen van strategisch belang. Van de koninklijke paleizen tot aan de buitengrenzen van Europa. Van luchthavens in Nederland tot oorlogs- en crisisgebieden overal ter wereld. De KMar is veelzijdig inzetbaar voor veiligheid, juist als het erop aankomt.

Sinds 1998 zijn we een zelfstandig krijgsmachtdeel. Als één van de vier krijgsmachtdelen maakt de Marechaussee naast Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht en Koninklijke Luchtmacht deel uit van het Ministerie van Defensie. De KMar is een politieorganisatie met militaire status. Vanwege de specifieke taak valt de KMar, in tegenstelling tot de zee-, land- en luchtstrijdkrachten, niet onder direct bevel van de Commandant der Strijdkrachten. Behalve wanneer de KMar in het buitenland wordt ingezet voor andere taken dan de politietaak ten aanzien van militairen. Het Commando (CKMar) voert politietaken uit op grond van de Politiewet (PW) 2012. De taken worden zowel nationaal als internationaal en tijdens missies uitgevoerd. Daarnaast levert het CKMar capaciteit aan de Commandant der Strijdkrachten voor deelname aan (militaire) missies, waarbij het CKMar andere taken uitvoert dan die in de PW zijn opgedragen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

R. Peters

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Communicatieadviseur

Koninklijke Marechaussee
 • Den Haag
 • Bachelor - HBO
 • 32-38
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)

Senior Medewerker Kwalificatie

Ministerie van Defensie
 • Utrecht
 • Bachelor - HBO
 • 38
 • schaal 10
  €3.430 - €5.475 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon