Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior Software Engineer

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie

 • Stand­plaats Den Helder
 • Werkplekken 10
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.389 - €5.643
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 2 september
 • Vacaturenummer 536569
 • Plaatsingsdatum 10 juni 2020
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Als Senior Software Engineer ben je in hoofdlijnen verantwoordelijk voor onderstaande aandachtsgebieden.

1. Je geeft uitvoering aan het ontwikkelen, leveren en onderhouden van commandovoeringondersteunende informatiesystemen, door: 

 • Het in kaart brengen van de specificaties van het te ontwikkelen software product;
 • Het opzetten van een software ontwerp op hoofdlijnen;
 • Het detailleren van een complex software ontwerp; 
 • Het ontwikkelen van een meervoudig complex software product, waarbij oplossingsalternatieven om gewenste situaties in de informatievoorziening te bereiken worden ontwikkeld en afgewogen; 
 • Het organiseren en uitvoeren van testen van dit software product, het analyseren van testresultaten en het belsuiten over aanpassing van het software product;
 • Het installeren van dit software product, inclusief integratie met andere systemen;
 • Het maken van de technische documentatie van dit software product;
 • Het ondersteunen bij incidentenoplossing en probleemonderzoek;
 • Het aanpassen van het meervoudig complexe software product op basis van de geaccordeerde wijzigingsvoorstellen;
 • Het afstemmen met andere partijen, zoals architecten, leveranciers en gebruikers om het gewenste resultaat te leveren;
 • Het onderhouden en beheren van toolsets en frameworks;
 • Het uitvoeren van experimenten en productevaluatie en -selectie.

2. Het (op)volgen van relevante ontwikkelingen op specialistisch aandacht terrein, door:

 • Het concretiseren en uitwerken van een operationeel/technische visie betreffende de automatisering van systemen voor operationeel gebruik;
 • Het permanent instandhouden van een adequate kennis op operationele en technische terreinen door deelname in diverse fora en internationale samenwerkingsverbanden, (literatuur)onderzoek, marktverkenning en onderzoek bij eindgebruikers, het analyseren van deze informatie, het inschatten van risico's, het afwegen en trekken van conclusies en vandaaruit besluiten over aanbevelingen met als doel de efficiency en effectiviteit van software engineering en daarmee de kwaliteit en betrouwbaarheid van het software product te verhogen;
 • Het adviseren inzake het beleid binnen het JIVC ten aanzien van de ontwikkeling en performance van de automatisering van operationele en technische systemen;
 • Het komen tot aan de totstandkoming van een functionele definitie voor geautomatiseerde operationele systemen, inclusief ondersteunende systemen en trainersystemen;
 • Het voorbereiden van materieelsprojecten vanuit een systeem-, operationeel-, technisch perspectief;
 • Het adviseren over systeemwijzigingen, voor in exploitatie zijnde geautomatiseerde operationele en technische systemen
 • Het beoordelen van proposals, specificaties en producten van toeleveranciers;
 • Het zelfstandig uitvoeren van een uitgebreide of diepgaande studie en/of analyse vanuit het meerdere kennisgebieden;
 • Het zelfstandig begeleiden van (interne of externe) studieopdracht of programma (bv bij de Nederlandse industrie, o.a. TNN en/of kennisinstituten o.a. TNO). 

3. Je geeft leiding aan of participeert in complexe multidisciplinaire projecten op het gebied van softwareontwikkeling, door:

 • Het geven van leiding aan een team door het opstellen van een plan, het functioneel aansturen van teamleden, het bewaken van de planning en het rapporteren;
 • Het coördineren van de realisatie van complexe werkpakketten.

Speelruimte:

 • Je rapporteert aan de Sr Software Engineer tevens Hoofd of Hoofd HC (afhankelijk van de subsectie waarin functionaris is geplaatst) over de uitgevoerde opdrachten. Het betreft een beoordeling op de kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van producten en diensten en afstemming met andere werkvelden.
 • Abstractere onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders, strategische beleidslijnen of modellen  zijn kaderstellend voor de uitvoering van de werkzaamheden.
 • Je neemt beslissingen over werkwijzen en inhoud van te leveren producten en diensten; De werkwijzen en inhoud van te leveren producten en diensten komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces.

Contacten:

 • Met vertegenwoordigers van defensiestaf over behoeftestellingen om te komen tot concrete behoeftestellingen.
 • Met projectleiders c.q. projectofficieren van DMO over status en voortgang van projecten om projectmilestones te realiseren.
 • Met technische coördinatoren van DMO over systeem functionaliteiten en interfacing om inhoudelijk zeker te stellen dat de gestelde behoefte wordt gerealiseerd.
 • Met industrieën tijdens het verwervingstraject over de interfacing van de te verwerven (sub)systemen om contractueel zeker te stellen dat de gestelde behoefte kan worden gerealiseerd.
 • Met vertegenwoordigers van de gebruikers- en onderhouders van systemen  over functioneren van systemen in exploitatie om deze maximaal operationeel inzetbaar te krijgen en te houden.
 • Met (internationale) vakgenoten (o.a. universiteiten, kennisinstituten, industrie en diverse internationale (NATO) werkgroepen) over vakinhoudelijke zaken om kennis binnen het bedrijf actueel te houden.
 • Met de Software Architecten, Software Engineers over de bouw en systeemontwikkeling onder architectuur om het ontwerp te realiseren en de kwaliteit te bewaken.
 • Met Systeemmanagers en Projectmanagers over de uit te voeren werkzaamheden om te komen tot duidelijk omschreven werkpakketten.
 • Met collega's binnen de Defensie Organisatie over integratiewerkzaamheden met als doel te komen tot operationeel werkende systemen.
 • Het betreft het voeren van in- en extern overleg om afstemming te bereiken en adviezen te geven over de toepassing van regelgeving of uitvoering van beleid. Er is daarbij sprake van belangentegenstellingen.

Functie-eisen

Afgeronde HBO-opleiding, richting Informatica.

Kennis, inzicht & vaardigheden:

 • Gespecialiseerde kennis van het werkveld of vakgebied.
 • Kennis van voor de productie relevante beleidsuitgangspunten en technologische ontwikkelingen op het gebied van commandovoeringsondersteunende informatiesystemen.
 • Kennis van het gebruik en/of onderhoud van commandovoeringsondersteunende informatiesystemen.
 • Kennis van onderzoeksmethoden en technieken en projectuitvoering.
 • Kennis van software ontwikkelmethodieken.
 • Kennis van en aantoonbare affiniteit met het vakgebied software engineering.
 • Kennis van de Nederlands en Engelse taal in woord en geschrift.
 • Inzicht in technische samenhangen in bredere context dan alleen het eigen werkterrein.
 • Inzicht in taken, organisatie en werkwijze van Defensie.
 • Vaardigheid in analytisch en conceptueel denken en communiceren.
 • Vaardigheid in software engineering.
 • Vaardigheid in het inzetten van de juiste softwareontwikkelmethodiek- en techniek.
 • Vaardigheid in automatisering van complexe software producten.
 • Vaardigheid in het zelfstandig vertegenwoordigen van DMO in (inter)nationale werkverbanden.
 • Vaardigheid in het geven van sturing aan multidisciplinaire teams.

Ervaringseisen: 

 • Langdurige ervaring met het gebruik en toepassen van software engineering. 
 • Langdurige ervaring met het ontwikkelen, bouwen en onderhouden van software systemen. 
 • Ruime ervaring in het leiden van- en/of participeren in multidisciplinaire ICT-projecten. 

Competenties: 

 • Analyseren 
 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Nauwkeurig
 • Conceptueel denken
 • Initiatief

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving
  • Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.
  • Per 1 juli 2020 stijgen de salarissen bij Defensie met 3,15 procent. Deze stijging is nog niet verwerkt in deze vacaturestelling.
 • Maand­salaris Min €4.389 Max. €5.643 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Overige arbeids­voorwaarden

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.

Wie van uitdagende opdrachten in een dynamische omgeving houdt, is bij Defensie aan het juiste adres. Wij geven je het vertrouwen en de vrijheid om zelfstandig te werken. Er is ruimte voor eigen inbreng, zo draag je bij aan de verdere professionalisering van onze organisatie.

Defensie hecht daarnaast sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 6,4%, de zogeheten dertiende maand.  Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een vergoeding woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met  onbeperkt reizen door heel Nederland. Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.

Wie van uitdagende opdrachten in een dynamische omgeving houdt, is bij Defensie aan het juiste adres. Wij geven je het vertrouwen en de vrijheid om zelfstandig te werken. Er is ruimte voor eigen inbreng, zo draag je bij aan de verdere professionalisering van onze ICT-organisatie.

Defensie hecht daarnaast sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 6,4%, de zogeheten dertiende maand.  Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een vergoeding woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met  onbeperkt reizen door heel Nederland.

Bijzonderheden

 • Deze vacature wordt zowel in- als extern opengesteld. Bij geschiktheid, krijgen interne kandidaten de voorkeur.
 • Het is noodzakelijk dat je als burgersollicitant de Nederlandse nationaliteit hebt of beschikt over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA), tenzij je afkomstig bent uit een land van de Europese Economische Ruimte (EER) of uit Zwitserland.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.
 • Je bent bereid om de eed of belofte voor burgermedewerkers van Defensie af te leggen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden verricht binnen de sectie Projecten en Ontwikkeling van de afdeling Maritieme IT of Landgebonden IT of de sectie Netwerken van de Afdeling Generieke IT en Infrastructuurservices (GIT&Infra), vallend onder het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC), wat onderdeel uitmaakt van Defensie Materieel Organisatie (DMO).

De afdeling GIT&Infra en de Operationele IT en Functionele IT afdelingen zijn dé defensieleveranciers van complete systemen, applicaties, trainers en simulatoren voor de krijgsmacht en Defensie in het betreffende domein. De afdelingen dragen op basis van kennis van bedrijfsvoering gebruikers- en instandhoudingsprocessen bij aan de vertaling van eisen en wensen  naar concrete specificaties, hetzij t.b.v. een eigen software-ontwikkeltraject dan wel t.b.v. een extern aan te besteden ontwikkelopdracht. De afdeling is daarnaast verantwoordelijk voor het in stand te houden van deze systemen, trainers en simulatoren. De afdeling levert tevens (ook on site) support op de door de afdeling geleverde systemen en levert technische assistentie bij de implementatie en vervanging van deze systemen. 


De sectie Projecten en Ontwikkeling en de sectie netwerken houdt zich m.n. bezig met advies, analyse, ontwerp, realisatie/ontwikkeling, integratie, implementatie en invoering van nieuwe applicaties en systemen en wijzigingen op bestaande applicaties en systemen in de betreffende domeinen. Deze activiteiten vinden projectmatig plaats. Deels gaat het om projecten die door de markt worden gerealiseerd en waarbij de sectie verantwoordelijk is voor de projectvoering, deels gaat het om projecten waarbij ook de software-ontwikkelactiviteiten door de sectie zelf worden uitgevoerd, of een combinatie van beide. 


De secties hebben tot doel het ontwikkelen, in-stand-houden en afbouwen van werkzaamheden die verband houden met het leveren van de producten en diensten door de Afdeling. De werkzaamheden van functionaris vinden plaats binnen de sectie.

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Materieel Organisatie
De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer M. Keetman

0223-652966

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw M. de Pont

06-12049090

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Software Engineer

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Software Architect

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

1e Beheerder ICT

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie
 • Stand­plaats Den Helder - DTO Swaan
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 6 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon