Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior stafadviseur

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Agrarisch
 • Reageren voor 26 mei Nog 1 dag
 • Vacaturenummer NVWA_20200311_12
 • Plaatsingsdatum 1 mei 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De directie Keuren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in Utrecht waakt over de veiligheid van voedsel en de gezondheid en het welzijn van dieren. Dat doen we door toe te zien dat het slachtproces en de import- en exportcertificering van levende dieren en veterinaire producten volgens de wet- en regelgeving verloopt. En als enthousiaste en collegiale senior stafadviseur versterk jij onze directiestaf, die hierin een essentiële ondersteunende rol vervult.

De directiestaf is centraal gepositioneerd binnen de directie en vormt de linking pin naar de andere organisatieonderdelen binnen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Zowel op het gebied van parlementaire en bestuurlijke zaken als op het gebied van bedrijfsvoering, is de directiestaf een onmisbare schakel.

Binnen de directie heeft de directiestaf een verbindende rol tussen de verschillende afdelingen en houdt zij het overzicht van wat er directiebreed speelt.

Jouw rol als senior stafadviseur is breed. Je speelt actief in op wat er (politiek-bestuurlijk) leeft en neemt hierin je verantwoordelijkheid. Jij adviseert en ondersteunt het hoofd van de directiestaf, de directeur Keuren en de overige leden van het MT op een proactieve wijze. Je hebt een “hands-on”-mentaliteit en gaat ook zelf aan de slag als dat nodig is. Zo lever je als senior stafadviseur een belangrijke bijdrage aan de bestuurlijke, parlementaire en procesmatige advisering en ondersteuning. Jouw takenpakket bestaat onder andere uit de volgende elementen:

 • strategische advisering van het hoofd directiestaf, de directeur Keuren en de twee divisiehoofden, onder andere door het voorbereiden van NVWA-brede vergaderingen op directeurs- en divisiehoofdniveau. Dit doe je consciëntieus en met een scherpe pen.
 • parlementaire coördinatie ten aanzien van de beantwoording van (mondelinge en schriftelijke) Kamervragen en de voorbereiding van debatten en algemene overleggen in de Tweede Kamer. Het parlementaire werk is dynamisch en vereist een zeer grote mate van flexibiliteit. Je moet in staat zijn om hiervoor onder grote tijdsdruk te werken.
 • algemene (procesmatige) advisering en ondersteuning van het hoofd directiestaf en de overige leden van het MT.

De directiestaf waarvoor jij werkt is recent opgericht en wordt momenteel verder vormgegeven. De staf is verantwoordelijk voor de bestuurlijke, parlementaire en procesmatige advisering van de directeur Keuren en de overige MT-leden van de directie. Als senior stafadviseur speel je hierbij, samen met je directe collega’s, een belangrijke rol en word je geacht mee te denken en te bouwen aan zowel de doorontwikkeling van je eigen functie als die van de directiestaf.

Jij werkt onder verantwoordelijkheid van het hoofd directiestaf voor alle leden van het MT Keuren en bent dus breed inzetbaar. Je houdt voor je werkzaamheden het overzicht binnen de afdeling en divisies, en ook over deze afdelingen, divisies en de directie heen.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevante wo-opleiding afgerond.
 • Je hebt ten minste drie jaar ervaring in strategische advisering en bent daar aantoonbaar succesvol in.
 • Je hebt affiniteit met inhoudelijke vraagstukken en weet inhoud en proces aan elkaar te verbinden.
 • Je hebt ervaring in beheersmatige en organisatorische vraagstukken.
 • Je hebt ervaring met sturings- en verantwoordingsvraagstukken.
 • Je herkent ontwikkelingen en gevoeligheden binnen jouw eigen en andere organisatieonderdelen en handelt daarnaar.
 • Je bent organisatiesensitief, klantgericht en omgevingsbewust.
 • Je bent flexibel en creatief.
 • Je kunt goed analyseren en hebt overtuigingskracht.
 • Je bent een verbinder, kunt goed netwerken en weet je netwerk te benutten.
 • Je kunt goed plannen en organiseren.
 • Je kunt vindt het leuk om jezelf te ontwikkelen.
 • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Wanneer je solliciteert bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is het belangrijk dat je beschikt over de gevraagde opleiding(en) zoals omschreven in de functie-eisen. Geef dit duidelijk aan in je cv.
 • Wanneer je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan een kopie van je beschikking als bijlage mee met je sollicitatie.
 • De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de PUB-, ARAR- en NVP-sollicitatiecode.
 • Na de sluitingsdatum is het niet mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen.
 • We nemen je sollicitatie alleen in behandeling wanneer je op de juiste manier reageert via de sollicitatiebutton, en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De selectiecommissie behoudt zich het recht voor om referenties in te winnen, als de commissie dat voor de selectie nodig acht. Je wordt dan hiervan op de hoogte gesteld.
 • Online screening, bijvoorbeeld via zoekmachines en sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Keuren houdt zich bezig met onderwerpen die zich afspelen in een dynamisch politiek en maatschappelijk krachtenveld. De onderwerpen voedselveiligheid en dierenwelzijn en -gezondheid, waar de directie op toeziet, hebben de laatste jaren steeds meer politieke en maatschappelijke aandacht gekregen. Het maatschappelijke en politieke debat is de laatste jaren scherper geworden en steeds meer mensen hebben een mening over de onderwerpen waarop de directie toeziet. Dat maakt het werken bij de directie Keuren dynamisch en maatschappelijk relevant.

Directiestaf Keuren
Recent is de directiestaf Keuren opgericht vanuit het voormalige directiesecretariaat. De directiestaf Keuren zorgt voor de bestuurlijke, procesmatige en administratieve ondersteuning van de directeur Keuren en de MT-leden.

De belangrijke taken van de directiestaf zijn:

 • de strategische advisering, reflectie, coördinatie en ondersteuning van de directeur en de MT-leden;
 • de beheersmatige ondersteuning, onder andere door inzicht en advies te geven in uitputting en realisatie, benutting van middelen en de vertaling daarvan naar de benodigde en beschikbare fte’s;
 • het leveren van een bijdrage aan de sturing op kwaliteit, de voorgangsbewaking, afstemming en de kwaliteit van de besluitvorming, inclusief het proces met de ondernemingsraad;
 • de managementondersteuning.

Naast deze taken valt ook de organisatie en coördinatie van de interne opleidingen en bijscholing binnen deze afdeling.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

De Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) staat als onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur.

Wij streven ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Onze missie is het vergroten van de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, door hoge naleving van (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s.

Het lijkt zo vanzelfsprekend, dat we in Nederland eten en andere producten kunnen kopen in het vertrouwen dat die veilig voor ons zijn. We mogen daarop vertrouwen, omdat er wetten en regels zijn waar bedrijven zich aan moeten houden en die er voor zorgen dat zij het dierenwelzijn en de natuur niet aantasten. Dat gaat heel vaak goed, maar niet altijd. Daarom is het belangrijk dat we samen staan voor die veiligheid. Met ondernemers, die zich aan de wetten en regels houden. Met consumenten, die zelf ook goed opletten. En als NVWA, doordat wij de naleving door bedrijven controleren en bevorderen en doordat we toezien op de dier- en plantgezondheid. Met als doel om mogelijke risico’s voor mensen, dieren en de natuur afdoende te beheersen.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En zodat we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met onze inspecties en opsporingsonderzoeken en met goede dienstverlening en communicatie, stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden. We gaan uit van vertrouwen. Bedrijven die hun zaken op orde hebben, merken weinig van ons. Maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit 4 directies, Handhaven, Keuren, Strategie, en Interne Organisatie (i.o).

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw Flora Trumpie, Hoofd directiestaf van de directie Keuren

06-52815615

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Directiesecretaris / stafadviseur

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 21-29
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur fytosanitair

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Inspecteur Auditor Food Industriële Productie

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Regio West (grofweg provincie Zuid Holland en Zeeland)
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 29 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon