Senior Strategisch Adviseur Beheerautoriteit Waddenzee

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

 • Stand­plaats Leeuwarden
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 26 juli Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer DGNVLG20210630_13
 • Plaatsingsdatum 13 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij die senior strategisch adviseur die zich graag bezighoudt met relevante maatschappelijk thema’s? Pak jij met veel plezier grotere strategische thema’s aan en kan je daarnaast met hetzelfde gemak omschakelen naar tactisch niveau om beheer vragen ook daadwerkelijk om te zetten in acties en stukken? Verbind je je net zo makkelijk met directeuren als met (beleids)medewerkers? Zie jij een complex samenspel van diverse organisaties met soms tegenstrijdige belangen niet als beperking, maar juist als een boeiend krachtenspel? Geloof jij erin dat het niet in de eerste plaats gaat om een vastomlijnd takenpakket, maar vooral om de missie om gezamenlijk, multidisciplinair, iets moois tot stand te brengen, waarbij iedereen inbreng heeft vanuit zijn expertise en ervaring? Wij bieden een strategische adviesrol met veel afwisseling in onderwerpen en een hoge mate van maatschappelijke impact.; een omgeving waarin je samen werkt aan de producten van de BAW en vrijheid en ruimte krijgt voor de inbreng van jouw expertise om deze verder uit te bouwen; en je werkt samen met een mix van intrinsiek gemotiveerde betrokken en betrouwbare  collega’s in een informele en collegiale sfeer.

Functie-eisen

 • Academisch denk- en werkniveau.
 • Meerdere jaren relevante werkervaring als senior (strategisch) adviseur binnen de (rijks) overheid (bestuurskundig, juridisch en/of natuurbeheer).
 • Ervaring in het werken met veel externe partijen in een complex politiek-bestuurlijk netwerk.
 • Aantoonbare ervaring met projectmatig werken en het opstellen en operationaliseren van plannen met meerdere stakeholders.

Taken

 • Strategisch adviseren aan en ondersteunen van de twee directeuren van de Beheerautoriteit Waddenzee.
 • Voorbereiden van en deelnemen aan vergaderingen (o.a voorbereidend opdrachtgeversoverleg, voorbereidend Omgevingsberaad).
 • Begeleiden/faciliteren van (samenwerkings)processen.
 • Schrijven van annotaties, notities/adviezen, projectplannen op uiteenlopende inhoudelijke onderwerpen (nadruk op bestuurlijke, juridische en procesmatige onderwerpen).
 • Voortbouwen op de reeds gelegde fundamenten (Bestuursovereenkomst, Jaarplan 2021, Agenda voor het Waddengebied 2050).
 • Contacten opbouwen en onderhouden met partners en organisaties in de regio Waddenzee.
 • Bijdragen aan het opbouwen van de Beheerautoriteit tot een onomstreden entiteit die breed wordt gewaardeerd en waarvan de meerwaarde telkens weer wordt aangetoond.

Competenties:

 • Analytisch, omgevingsbewust, bestuurlijk sensitief en organisatiesensitief.
 • Resultaatgericht, overtuigend en innovatief.
 • Open, energiek, flexibel, toegankelijk en transparant.
 • Verbindend en communicatief sterk (zowel in woord als op schrift).
 • Groot verantwoordelijkheidsgevoel en een positief kritische instelling.
 • Een zelfstarter die net zo makkelijk thuis werkt als op kantoor.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.281 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • De gesprekken vinden digitaal plaats. 1e ronde gesprekken in de week van 9/8/2021, 2e ronde gesprekken in de week van 16/08/2021.
 • Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Beheerautoriteit Waddenzee (BAW) bestaat sinds maart 2020. De doelstelling van de BAW is het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de natuurkwaliteit van de Waddenzee door de samenhang te bevorderen op natuur-, vis- en waterbeheer op acht beheeraspecten  en de samenwerking tussen de beheerders te verbeteren.

De Beheerautoriteit begeleidt de transitie naar een succesvol en integraal beheer van de Waddenzee op basis van commoning. Commoning gaat uit van het duurzaam gezamenlijk gebruiken, benutten en beschermen van de Waddenzee vanuit het perspectief dat de Waddenzee een gezamenlijk eigendom is en daarmee dus meer dan de som der delen. Dit betekent dat we vanuit betere samenwerking, het gebruiken van één taal, het nastreven van één doel en het werken als waren wij één organisatie werken aan duurzaam gebruik en  beheer van de Waddenzee met oog voor effecten op de natuurkwaliteit van de Waddenzee.

De Beheerautoriteit gelooft erin dat haar doel het beste bereikt wordt door verbinding
tussen de opdrachtgevers en de beheerders van de Waddenzee te bevorderen en in stand te houden. Stevige verbondenheid zorgt voor sterk Waddenbeheer! Het team van de Beheerautoriteit heeft verschillende verantwoordelijkheden en rollen. Zo faciliteert de BAW het proces om te komen tot een gezamenlijk Integraal Beheerplan (IBP) en heeft ze een initiërende rol in de verdere ontwikkeling van de beheergovernance. Ook begeleidt het team processen, zij structureert en biedt overzicht en signaleert en agendeert knelpunten en kansen tussen beleid en beheer.

De Beheerautoriteit bevindt zich aan het einde van de pioniersfase. De fundamenten zijn gelegd, de strategie is vastgesteld en begint vorm te krijgen in de praktijk en het eerste jaarplan is volop in uitvoering. De samenwerking tussen opdrachtgevers, tussen beheerders en tussen beide groeit en levert resultaten. Én de opdracht blijft groot, boeiend en uitdagend.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren. Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Over LNV als werkgever

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marre Walter, Directeur Beheer

06-50182413

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker dierenwelzijn

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 2 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

(Senior) Adviseur/controller Staf en apparaatsuitgaven

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 9 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker/vergunningverlener natuurbescherming

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon