Senior subsidieadviseur

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.278 - €6.320
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 28 februari Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer VWS24-1268(DUS-I)
 • Plaatsingsdatum 13 februari 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bijdragen aan de uitvoering van het subsidietraject van beleidsrijke, complexe subsidieregelingen. Als partner optreden voor de verantwoordelijke beleidsdirectie en meewerken aan de ontwikkeling van nieuwe regelingen van voortraject tot en met de evaluatie van de uitvoering. Dat zijn de belangrijkste taken als senior subsidieadviseur bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. DUS-I voert subsidieregelingen uit voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op ons kantoor in Den Haag en vanuit huis draag jij eraan bij dat subsidieaanvragen volgens de geldende wet- en regelgeving worden ingediend, beoordeeld en verstrekt. Jij zet je dagelijks in voor maatschappelijk belangrijke thema’s op het gebied van onderwijs, gezondheid en sport. Wij zijn op zoek naar een collega voor de afdeling Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs en Wetenschap.

De opgave
In de functie van senior Subsidieadviseur werk je nauw samen met de coördinator en je collega’s in het regelingenteam. Je treedt inhoudelijk en strategisch op als volwaardig gesprekspartner, zowel intern als extern voor het onderwijsveld en de beleidsmakers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Daarbij zet je jouw kennis van en ervaring met het beroepsonderwijs en/of hoger onderwijs in. Je hebt daarom een goed aanvoelend vermogen op het gebied van beleid en bestuurlijke zaken, kunt overstijgend en conceptueel denken en werkt volledig zelfstandig. Op de juiste momenten houd je ruggenspraak met je collega’s, uitvoeringscoördinator of hoofd van de afdeling. Je beoordeelt de door de aanvrager ingediende activiteitenplannen binnen de kaders van de regeling waarin de te subsidiëren onderwijsactiviteiten staan beschreven. Deze plannen zijn inhoudelijk complex. De uitkomst van jouw beoordeling en die van de rest van het team is een advies aan het ministerie van OCW of een preadvies aan een ingestelde advies/beoordelingscommissie. Indien nodig ondersteun je met je team deze commissie bij het formuleren van een onderbouwd advies over de aanvragen naar OCW. Het sluitstuk van het aanvraagproces is het communiceren, opstellen en versturen van beschikkingen, zowel verleningen als afwijzingen.

Als senior subsidieadviseur toets je ook de voortgang van de lopende projecten aan de hand van voortgangsrapportages en/of werkbezoeken. Zo houd je de vinger aan de pols van lopende subsidieprojecten. Problemen, knelpunten of wijzigingen in deze projecten signaleer je tijdig. Samen met de verantwoordelijke beleidsdirectie bepaal je ook of een interventie nodig is, en zo ja, welke. Na afronding van de subsidieprojecten beoordeel je de inhoudelijke en financiële eindrapportages. Op basis daarvan stel je de definitieve subsidie vast, samen met je financiële collega’s.

Daarnaast kun je ook als uitvoeringscoördinator worden ingezet op grotere en complexere subsidieregelingen. Samen met de beleidsmakers ontwikkel je nieuwe subsidieregelingen en het bijbehorende instrumentarium. Denk aan een toetsingskader met doelen en criteria, specifieke formats of een digitaal aanvraagformulier. Je bent verantwoordelijk voor het hele subsidieaanvraagtraject van A–Z, van voortraject tot en met evaluatie van de uitvoering en voor de coördinatie van de werkzaamheden binnen het team. Je vertaalt uitkomsten van analyses en evaluaties en trends en ontwikkelingen naar vernieuwing van werkprocessen en in relevante (beleids)adviezen aan de opdrachtgever.

In overleg met het afdelingshoofd en afdelingscoördinator bepaal je welke medewerkers betrokken zijn bij de uitvoering van een regeling. Er kan daarbij ook sprake zijn van flexibele inzet, over de afdelingen heen. Via de website van DUS-I of bijeenkomsten verstrek je informatie over bestaande of nieuwe subsidieregelingen.

Wat vraagt dit van jou?

 • Je beschikt over een afgeronde wo-opleiding of wo-werk- en denkniveau;
 • Je bent in staat om zelfstandig complexe subsidiewerkzaamheden uit te voeren. Je schakelt gemakkelijk tussen verschillende thema’s, niveaus en regelingen waarbij je je bewust bent van je omgeving en van je eigen invloed daarop;
 • Je bent adviesvaardig, zowel naar aanvragers als opdrachtgevers (de beleidsdirecties van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap);
 • Je hebt ervaring met coördinerende werkzaamheden en/of leidinggeven;
 • Je hebt ruime kennis van en ervaring met het beroepsonderwijs en/of hoger onderwijs;
 • Het werken in teamverband en met strakke deadlines is jou vertrouwd;
 • Je laat zien over een analytisch beoordelingsvermogen te beschikken en je kunt jouw conclusies helder en opbouwend verwoorden;
 • Het is voor jou een vanzelfsprekendheid dat je zeer professioneel en representatief bent naar zowel de aanvragers van subsidies als naar de opdrachtgevers van DUS-I;
 • Je beschikt over cijfermatig inzicht.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.278 Max. €6.320 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast je salaris ontvang je nog veel meer. Bijvoorbeeld:

 • een individueel keuzebudget (IKB) waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf kunt samenstellen. Zo kun je bijvoorbeeld een deel van je salaris eerder laten uitbetalen of extra verlofuren kopen
 • voor een deel vanuit huis werken als je functie dat toelaat
 • veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Zowel binnen je baan als op persoonlijk gebied
 • je krijgt een OV-chipkaart waarmee je reist voor je woon-werkverkeer. Met deze kaart reis je ook door heel Nederland als je voor het werk op pad gaat
 • Richt je sollicitatie aan Lisette van Weeren, afdelingshoofd uitvoering DUS-I.
 • Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces. Ook vragen we referenties op.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Talent als basis, diversiteit als kracht
Wij stimuleren een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VWS werkt aan een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Ruim 6.700 mensen zetten zich in voor goede en betaalbare zorg en ondersteuning, een gezonde levensstijl, voldoende beweging, (top)sportvoorzieningen en goede voeding. Ons werk is betekenisvol, wat maakt dat onze mensen hun baan écht leuk vinden. Dat zorgt voor een goede sfeer, waarbij je vrijheid hebt in je werk. We willen dat iedereen wordt gezien, gehoord en gewaardeerd in een veilige werkomgeving.

Het werk is nooit saai, want we moeten voortdurend vernieuwen en met oplossingen komen. Hierbij denken we niet alleen vanuit onszelf. We luisteren ook goed naar de mening van anderen. We vinden het daarom belangrijk dat jij jezelf kunt zijn en je mening durft te geven. Zo leren we van elkaar. Want we kunnen het niet alleen. We werken daarom samen met partners, andere ministeries, professionals uit de zorg en natuurlijk inwoners van Nederland.

Bij het beleidsdepartement van VWS werken ruim 2.000 mensen. Daarnaast werken nog eens 4.700 mensen bij de concernpartners van VWS. Zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Nederlandse Sportraad en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ook zijn we verantwoordelijk voor een aantal zelfstandige bestuursorganen. Zoals het Zorginstituut, de Dopingautoriteit en het College Beoordeling Geneesmiddelen.

Samen beter. Doe je mee?

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Alfred, Sahassanondha HR adviseur

06-29127871

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talentcenter

Solliciteren?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Wetenschappelijk secretaris Gezondheidsraad met als aandachtsgebied leefomgeving

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 11 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Privacy Officer

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker integrale zorgvraagstukken

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon