(Senior) technisch beleidsmedewerker exportcontrole

Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • Stand­plaats Rijnstraat 8 te Den Haag
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.227
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Internationaal
 • Reageren voor 1 februari
 • Vacaturenummer 1238
 • Plaatsingsdatum 1 november 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Met jouw technische achtergrond serieuze invloed hebben op het Nederlandse exportcontrolebeleid. En daarmee voorkomen dat we met goederen en technologie bijdragen aan onder meer mensenrechtenschendingen of de ontwikkeling of verspreiding van massavernietigingswapens. Ga jij die uitdaging aan als senior technisch beleidsmedewerker bij het ministerie van Buitenlandse Zaken? Een baan vol variatie, waarbij je werkt vanuit je thuiskantoor, ons kantoor in Den Haag én tijdens internationale dienstreizen.

Jouw uitdaging

Als ministerie zijn we verantwoordelijk voor de controle op de export van de zogenaamde dual-use-goederen. Die kunnen zowel voor civiele als militaire doeleinden gebruikt worden. Jij focust op het beleid voor en de uitvoering van de Nederlandse exportcontrole op deze goederen. Een belangrijk onderdeel van je werk is het beoordelen van complexe vergunningaanvragen die vaak ook politiek gevoelig liggen. Daarbij maak je afwegingen tussen internationale veiligheid, de bescherming van mensenrechten en Nederlandse economische belangen. Jouw technische kennis van bijvoorbeeld electrical engineering of computer science, is daarbij onmisbaar.

Concreet maken onderstaande zaken deel uit van jouw takenpakket:

 • Je vertegenwoordigt Nederland in de plenaire en technische vergaderingen van het Missile Technology Control Regime (MTCR), het exportcontroleregime gericht op ballistische raketten en unmanned aerial vehicles (UAV’s), in sommige gevallen als delegatieleider. Je draagt het Nederlandse standpunt uit, zet je in voor een goede samenwerking tussen de landen om proliferatie van raket- en UAV-technologie te voorkomen en schrijft daartoe voorstellen om in te spelen op de actualiteit en ontwikkelingen. Technische onderhandelingen over de lijst met te controleren dual-use goederen zijn een belangrijk onderdeel van deze bijeenkomsten. Collega’s kunnen bij jou terecht voor alles wat met luchtvaart- en ruimtevaarttechnologie te maken heeft.
 • Je draagt in het team bij aan de inrichting en ontwikkeling van het nationale beleid voor export(vergunningen) van dual-use goederen en de voorlichting aan het bedrijfsleven en de academische wereld. Gebruikmakend van je contacten met partners binnen de exportcontrole pas je instructies en beleid wanneer nodig aan en lever je nationaal en internationaal de vereiste rapportages en analyses.
 • Je behandelt vergunningaanvragen voor de uitvoer van dual-use goederen. Vanuit jouw technische achtergrond beoordeel je of de export van dual-use goederen, software of technologie zou kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van ballistische raketten, onbemande vliegtuigen of andere militaire toepassingen. Hierbij werk je nauw samen met andere BZ-directies en de posten, die ook bij je terecht kunnen met andere vragen over dit onderwerp. De MIVD, AIVD en Douane zijn je directe partners waarmee je je inzet om te voorkomen dat goederen bedoeld of onbedoeld worden omgeleid naar landen van zorg. In andere gevallen maak je technische analyses om te beoordelen of goederen vergunningplichtig zijn.
 • Op basis van de inzichten die je meeneemt uit de vergunningbeoordelingen en internationale overleggen draag je bij aan de inrichting en ontwikkeling van het nationale beleid voor export(vergunningen) voor dual-use-goederen. Ook adviseer je andere directies en ministeries – zoals Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – over risico’s van bijvoorbeeld kennisdeling met buitenlandse onderzoekers.
 • Je levert een actieve bijdrage aan het beleid rond sanctieregimes, waarbij het bijvoorbeeld gaat om sanctieontwikkeling (voorstellen nieuwe sancties), sanctienaleving en het tegengaan van omzeiling.
 • Je opereert in een politiek zeer gevoelige omgeving waar grote en vaak tegenstrijdige belangen op het spel staan. Tweede Kamer, NGO’s en de media houden het onderwerp dan ook nauwlettend in de gaten. Je hebt daarom een groot verantwoordelijkheidsbesef bij de beleidsvorming en kunt alle besluiten over uitvoervergunningen goed verdedigen. Tegelijkertijd mag de controle op strategische goederen niet leiden tot onnodige belemmeringen of grote administratieve lasten voor het in deze sector actieve bedrijfsleven. Je zorgt daarbij voor een juiste balans tussen handel en veiligheid in beleidsvorming en uitvoering. Hierbij komt jouw actieve netwerk met betrokken stakeholders zoals het bedrijfsleven, NGO’s, academische wereld en internationale partners goed van pas.

Kortom: een soms hectische, maar superinteressante, relevante en afwisselende baan. Daarbij bouw je een groot internationaal netwerk op. Bovendien krijg je veel mogelijkheden om je vakinhoudelijk en persoonlijk verder te ontwikkelen. Zo kun je trainingen volgen op het gebied van beleid of technisch gebied. Of via een cursus je talenkennis bijspijkeren. En je kunt tal van lezingen over actuele geopolitieke ontwikkelingen bijwonen.

Vanwege de aard van de werkzaamheden is deze functie als een vertrouwensfunctie aangemerkt en is een veiligheidsonderzoek B vereist. Het met goed gevolg afronden van dit veiligheidsonderzoek is een voorwaarde voor indiensttreding.

 • Je hebt een afgeronde technische universitaire opleiding met als specialisatie lucht- en ruimtevaarttechniek, werktuigbouwkunde of materiaalkunde. Het eerste is een pré, in de laatste twee gevallen heb je aantoonbare affiniteit met het onderwerp lucht- en ruimtevaart;
 • Je hebt belangstelling voor binnen- en buitenlandse politieke verhoudingen;
 • Je bent een teamspeler die vlot op verschillende dossier kan schakelen, en je voelt je thuis in een team waar geen ‘9 tot 5’ mentaliteit heerst;
 • Je kunt goed samenwerken met externe partners maar ook zelfstandig te werk gaan;
 • Je ben analytisch sterk en kunt technische inhoud op een heldere en overtuigende wijze vertalen in beleid en uitvoering, zowel schriftelijk als in presentaties;
 • Je functioneert goed in een dynamische en complexe beleidsmatige omgeving die wordt gedomineerd door uiteenlopende belangen;
 • Je bent flexibel en stressbestendig;
 • Je hebt oog voor de belangen van het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en andere departementen en kunt hierbij nee zeggen;
 • Je bent communicatief vaardig, in zowel contacten als in onderhandelingen, hebt een open houding en een collegiale instelling.
 • Je bent bereid met enige regelmaat een (meerdaagse) buitenlandse dienstreis te maken.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Je salaris is afhankelijk van je kennis en ervaring.

 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 12 maanden
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • We vragen je te solliciteren via de button ‘solliciteren op externe site’.
 • De selectieprocedure bestaat uit een briefselectie, (een) selectiegesprek(ken) en mogelijk een selectieassessment. Na elke fase bepalen we welke kandidaten doorgaan naar de volgende fase van de selectieprocedure.
 • Een veiligheidsonderzoek B maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.
 • De selectiegesprekken vinden plaats in februari 2024.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek, Afdeling Exportcontrole en Strategische Goederen

Handelspolitiek, internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en exportcontrole, daarvoor staat de directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek aan de lat. De afdeling Exportcontrole en Strategische Goederen formuleert beleid voor de uitvoer en doorvoer van strategische goederen die zowel civiel als militair kunnen worden toegepast. Dat beleid dragen we uit en bewaken we. De controle op de internationale handel in strategische goederen is noodzakelijk om te voorkomen dat deze bijdraagt aan het vergroten van internationale spanningen, gewapende conflicten, de verspreiding van massavernietigingswapens of mensenrechtenschendingen.

Steeds vaker adviseren we ook ministeries als Economische Zaken en Klimaat en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En we zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van internationale sancties tegen onder meer Rusland, Belarus, Syrië, Iran en Noord-Korea. Onze dossiers liggen politiek uiterst gevoelig en de Tweede Kamer, ngo’s en de media volgen ze nauwlettend. Dat vraagt om een groot verantwoordelijkheidsbesef bij de beleidsvorming. En elk afzonderlijk genomen besluit over een uitvoervergunning moet verdedigbaar zijn. Tegelijkertijd mag de controle op strategische goederen niet leiden tot onnodige belemmeringen of buitensporige administratieve lasten voor het bedrijfsleven. Voor het bedrijfsleven moeten de besluiten te rechtvaardigen en te begrijpen zijn.

De afdeling is aan het uitbreiden van 12 tot 21 medewerkers, en is verdeeld in twee clusters: sensitieve technologie, en massavernietingswapens en sancties. Deze functie valt in het cluster massavernietingswapens en sancties. In de afdeling werk je samen met (juridische) beleidsmedewerkers, beleidsondersteuners, en technische beleidsmedewerkers met verschillende achtergronden. Stuk voor stuk zijn we gedreven om een bijdrage te leveren aan ons belangrijke werk, ook als we daarvoor af en toe wat langer door moeten gaan. Binnen het team en de directie zorgen we regelmatig voor ontspannende momenten. En sta er niet van te kijken als je een uitnodiging van een ambassade krijgt voor een barbecue of lunch.

En bekijk ook vooral het filmpje van onze afdeling

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Diversiteit en Inclusie

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in, onder meer, leeftijd, gender(identiteit), cultuur, religie, achtergrond, geaardheid, (arbeids)beperking, kennis en competenties.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Michaele de Goeij, clusterhoofd

+31627821472

Tom Bleeker, Beleidscoördinerend medewerker

+31631108620

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Joost van Daal, senior adviseur werving en selectie

+31 (0)70-3484000

Solliciteren?

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior technisch beleidsmedewerker exportcontrole

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Jurist Bestuursrecht

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 8 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Managementondersteuner/secretarieel medewerker/secretaresse schaal 6

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Rijnstraat 8 te Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 1 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon