Senior technisch beleidsmedewerker exportcontrole

Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.227
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Internationaal
 • Reageren voor 1 februari
 • Vacaturenummer 1135
 • Plaatsingsdatum 31 oktober 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Met jouw technische achtergrond serieuze invloed hebben op het Nederlandse exportcontrolebeleid. En daarmee voorkomen dat we met goederen en technologie bijdragen aan onder meer mensenrechtenschendingen of de ontwikkeling of verspreiding van massavernietigingswapens. Ga jij die uitdaging aan als senior technisch beleidsmedewerker bij het ministerie van Buitenlandse Zaken? Een baan vol variatie, waarbij je werkt vanuit je thuiskantoor, ons kantoor in Den Haag én tijdens internationale dienstreizen.

Jouw uitdaging

Als ministerie zijn we verantwoordelijk voor de controle op de export van de zogenaamde dual-use-goederen. Die kunnen zowel voor civiele als militaire doeleinden gebruikt worden. Jij focust op het beleid voor en de uitvoering van de Nederlandse exportcontrole op deze goederen. Een belangrijk onderdeel van je werk is het beoordelen van complexe vergunningaanvragen die vaak ook politiek gevoelig liggen. Daarbij maak je afwegingen tussen internationale veiligheid, de bescherming van mensenrechten en Nederlandse economische belangen. Jouw technische kennis van bijvoorbeeld electrical engineering of computer science, is daarbij onmisbaar.

Concreet maken onderstaande zaken deel uit van jouw takenpakket:

- Jij bent verantwoordelijk voor de beleidsvorming en uitvoering van de Nederlandse exportcontrole op het terrein van halfgeleiders (semiconductors) en cybersecurity. Deze strategische goederen vallen onder het internationale exportcontroleregime het Wassenaar Arrangement. Veiligheidsbelangen en mensenrechten staan daarbij voorop, met oog voor de economische belangen van Nederland.

- Je neemt deel aan de multilaterale onderhandelingen over de controlelijsten binnen het Wassenaar Arrangement. Je vertegenwoordigt hierbij Nederland in de bijeenkomsten. Daarvoor maak je een aantal keer per jaar meerdaagse buitenlandse dienstreizen. In de bijeenkomsten draag je het Nederlandse standpunt uit, versterk je de samenwerking tussen de landen en doe je voorstellen om in te spelen op de actualiteit en ontwikkelingen. En je bent betrokken bij technische onderhandelingen over de lijst met dual-use-goederen.

- Je beoordeelt daarnaast de vergunningaanvragen voor de export van goederen die onder dit regime vallen, zoals voor geavanceerde halfgeleiderapparatuur, de technologie voor informatiebeveiliging, intrusion software en cybersurveillance technologie. Daarbij maak je een afweging tussen internationale veiligheid, bescherming van mensenrechten en het economisch belang van de exporteur.

- Je bent de expert die nationaal en internationaal meedenkt en inspeelt op de internationale ontwikkelingen op het terrein van semiconductors, cybersurveillance en exportcontrole.

-Op basis van de inzichten die je meeneemt uit de vergunningbeoordelingen en internationale overleggen draag je bij aan de inrichting en ontwikkeling van het nationale beleid voor export(vergunningen) voor dual-use-goederen. En adviseer je andere directies en ministeries – zoals Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – over risico’s van bijvoorbeeld kennisdeling met buitenlandse onderzoekers. Verder ben je samen met collega’s verantwoordelijk voor het beleid rond sanctieregimes op het gebied van handelsbeperking of exportcontrole.

- Je onderhoudt contacten met alle relevante partners, zoals de Douane, andere BZ-directies, en andere ministeries en overheidsinstanties.


- Je hebt een actief netwerk met betrokken stakeholders als bedrijfsleven, NGO’s en academia. Daarbij opereer je in een politiek gevoelige omgeving waar veel politieke aandacht voor is.

Kortom: een soms hectische, maar superinteressante, relevante en afwisselende baan. Daarbij bouw je een groot internationaal netwerk op. Bovendien krijg je veel mogelijkheden om je vakinhoudelijk en persoonlijk verder te ontwikkelen. Zo kun je trainingen volgen op het gebied van beleid of technisch gebied. Of via een cursus je talenkennis bijspijkeren. En je kunt tal van lezingen over actuele geopolitieke ontwikkelingen bijwonen.

· Je hebt een universitaire technische opleiding afgerond. Een specialisme zoals bijvoorbeeld MSc Electrical Engineering en MSc Computing Science is een pre.

· Je hebt belangstelling voor binnen- en buitenlandse politiek en economie, en ontwikkelingen op het terrein van technologie.

· Je hebt affiniteit met het vraagstuk halfgeleiders en/of ICT/Cyber Security en mensenrechten en een goed gevoel voor politieke en diplomatieke belangen.

· Kennis van de markt en sector is een pre, evenals (internationale) ervaring in het bedrijfsleven.

· Je bent gemotiveerd om techniek naar beleid te vertalen en andersom.

· Je maakt gemakkelijk contact, kunt goed (internationaal) netwerken en zowel goed zelfstandig opereren als samenwerken met mensen binnen en buiten de organisatie.

· Je kunt complexe zaken inzichtelijk maken, je snel een oordeel vormen over een bepaald onderwerp en creatieve oplossingen bedenken voor de aanpak van vraagstukken. Ook bewaar je de rust en het overzicht als de druk hoog is.

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Je salaris is afhankelijk van je kennis en ervaring.

 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 12 maanden
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • We vragen je te solliciteren via de button ‘solliciteren op externe site’.
 • De selectieprocedure bestaat uit een briefselectie, (een) selectiegesprek(ken) en een selectieassessment. Na elke fase bepalen we welke kandidaten doorgaan naar de volgende fase van de selectieprocedure.
 • Een veiligheidsonderzoek B maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.
 • De selectiegesprekken vinden plaats in februari 2024.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Handelspolitiek, internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en exportcontrole, daarvoor staat de directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek aan de lat. De afdeling Exportcontrole en Strategische Goederen formuleert beleid voor de uitvoer en doorvoer van strategische goederen die zowel civiel als militair kunnen worden toegepast. Dat beleid dragen we uit en bewaken we. De controle op de internationale handel in strategische goederen is noodzakelijk om te voorkomen dat deze bijdraagt aan het vergroten van internationale spanningen, gewapende conflicten, de verspreiding van massavernietigingswapens of mensenrechtenschendingen.

Steeds vaker adviseren we ook ministeries als Economische Zaken en Klimaat en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En we zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van internationale sancties tegen onder meer Rusland, Belarus, Syrië, Iran en Noord-Korea. Onze dossiers liggen politiek uiterst gevoelig en de Tweede Kamer, ngo’s en de media volgen ze nauwlettend. Dat vraagt om een groot verantwoordelijkheidsbesef bij de beleidsvorming. En elk afzonderlijk genomen besluit over een uitvoervergunning moet verdedigbaar zijn. Tegelijkertijd mag de controle op strategische goederen niet leiden tot onnodige belemmeringen of buitensporige administratieve lasten voor het bedrijfsleven. Voor het bedrijfsleven moeten de besluiten te rechtvaardigen en te begrijpen zijn.

De afdeling is aan het uitbreiden van 12 tot 21 medewerkers dit jaar, en is verdeeld in twee clusters: sensitieve technologie, en massavernietingswapens en sancties. Deze functie valt in het cluster sensitieve technologie. In de afdeling werk je samen met (juridische) beleidsmedewerkers, beleidsondersteuners, en technische beleidsmedewerkers met verschillende achtergronden. Stuk voor stuk zijn we gedreven om een bijdrage te leveren aan ons belangrijke werk, ook als we daarvoor af en toe wat langer door moeten gaan. Binnen het team en de directie zorgen we regelmatig voor ontspannende momenten. En sta er niet van te kijken als je een uitnodiging van een ambassade krijgt voor een barbecue of lunch.

En bekijk ook vooral het filmpje van onze afdeling

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Diversiteit en Inclusie

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in, onder meer, leeftijd, gender(identiteit), cultuur, religie, achtergrond, geaardheid, (arbeids)beperking, kennis en competenties.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Michaele de Goeij

06-27821472

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Joost van Daal, senior adviseur Werving en Selectie

+31 (0)70-3484000

Solliciteren?

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) technisch beleidsmedewerker exportcontrole

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Rijnstraat 8 te Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Jurist Bestuursrecht

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 8 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior data-architect

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 8 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon