Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior technisch medewerker werktuigbouwkunde

Rijksvastgoedbedrijf

 • Stand­plaats Tilburg
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.737 - €4.400
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Techniek / productie
 • Reageren voor 17 juli Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer RVB/2020/99
 • Plaatsingsdatum 19 juni 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bunkers, rijksmonumenten en kazernes, maar ook musea, rechtbanken en gevangenissen. Als je ergens werkt aan unieke vastgoedprojecten, dan is het wel bij het Rijksvastgoedbedrijf. Als senior technisch medewerker werktuigbouwkunde zorg ook jij dat onze klanten in Brabant en Limburg ongestoord gebruik kunnen maken van het vastgoed inclusief de technische installaties. Dit doe je vanuit Tilburg, in het team Projectvoorbereiding en Uitvoering.

Als ervaren technisch medewerker werktuigbouwkunde richt jij je op de voorbereiding van onder andere complexe vervangings- en onderhoudsprojecten. Een zorgvuldige taak, omdat regelgeving nogal eens wijzigt én we als Rijksoverheid een voorbeeldfunctie hebben naar de rest van Nederland.

Jij staat voor de optimale voorbereiding van de werktuigbouwkundige aspecten binnen onze projecten door het vertalen van een programma van eisen naar technische oplossingen en ontwerpen. Dat kunnen naast gebouwgebonden installaties bijvoorbeeld ook persluchtinstallaties, brandblusinstallaties, brandstofinstallaties en riolering zijn. Je duikt onder leiding van een projectleider in het vraagstuk, verzamelt en analyseert projectgegevens, en stelt een plan op voor de aanpassingen. Dit doe je zelfstandig of samen met de gebruikers van het vastgoed en collega’s van de afdeling Elektrotechniek en Bouwkunde. Afhankelijk van de beschikbare capaciteit worden projecten intern of door de markt uitgevoerd. Indien de projecten door de markt worden uitgevoerd zorg je, begeleid door de senior adviseur, voor juiste uitvragen en controle van de geleverde producten. Het schrijven van bestekken, vraagspecificaties en adviezen zijn je hoofdwerkzaamheden. Je hebt affiniteit met regeltechniek en gebouwbeheerssystemen. Uiteraard houd je rekening met actuele normen en richtlijnen zoals ISSO-publicaties.

Tijdens de voorbereiding van projecten ben jij binnen jouw project het aanspreekpunt voor de werktuigbouwkundige aspecten. Zo stem je de technische aspecten af met onder meer de projectleider en andere disciplines. Ook overleg je veelvuldig met je werktuigbouwkundige collega’s over bijvoorbeeld oplossingen voor bepaalde ontwerpen. Je zorgt dat de installatie(s) passen binnen de randvoorwaarden van tijd, geld en kwaliteit. Je bent je bewust hoe installaties op een duurzame, energiezuinige wijze kunnen functioneren. Tijdens de aanbestedingsfase adviseer je bij de selectie van aannemers. Je let hierbij op technische en kostenaspecten. In de uitvoeringsfase van projecten houd je toezicht op de werkzaamheden van een opdrachtnemer en kom je met verbetervoorstellen. Je schuift in voorkomend geval aan bij bouwvergaderingen en ziet toe op de kwaliteit van oplevering van de technische installaties. Lopen zaken niet zoals gedacht, dan laat jij je niet uit het veld slaan. Omdat je weet wat er speelt, strijk je op natuurlijke wijze eventuele plooien glad. Tot slot draag je de installaties over aan je collega’s die zich met name bezighouden met het dagelijks beheer.

Indien nodig neem je het contracthouderschap als aanvullende taak op je. Het gaat hier om servicecontracten rondom installatieonderhoud en keuringen. Hierbij begeleid je, samen met de projectleider, de contractuitvoering. Je controleert onder meer facturen en geeft opdracht tot het herstel van mankementen. In voorkomend geval draag je bij aan het ontwikkelen van de werktuigbouwkundige kennis in het algemeen en bij je collega’s lokaal en landelijk, bijvoorbeeld in specialismeteams.

Jouw werkdagen zijn afwisselend. Zo ben je de ene dag op kantoor bezig met onder meer het maken van ontwerpen, bestekken, ramingen en het houden van projectoverleggen. De andere dag reis je door Zuid-Nederland en inspecteer je het werk in uitvoering. Voert de betreffende aannemer de werkzaamheden volgens afspraak uit? Lopen we nog op schema? Levert de aannemer de juiste kwaliteit? Jij hebt het allemaal goed in beeld. Ook draag je zorg voor het bijwerken van de projectadministratie, het aanvragen van offertes en het regelen van toegang voor aannemers.

Tijdens je werkzaamheden overleg je regelmatig met collega’s, dikwijls stem je taken onderling af. Dit doe je binnen je team en binnen de regionale en landelijke technische diensten van het Rijksvastgoedbedrijf. Vakkennisontwikkeling vind je belangrijk en dus volg je regelmatig trainingen en opleidingen. Jouw kennis deel je vervolgens met collega’s, onder meer door deel te nemen aan overleggen met specialismeteams. Dat je agenda vol is en je dagelijks te maken hebt met onverwachte vragen/aspecten is voor jou geen probleem. Je houdt het overzicht en stelt de juiste prioriteiten. Daarnaast weet je je agenda zo te managen dat aan het einde van de dag alles gedaan is wat gedaan moet worden.

Functie-eisen

 • Je hebt aantoonbaar hbo-niveau. Bij voorkeur heb je een hbo-opleiding werktuigbouwkunde afgerond, aangevuld met HIT-W of breed scala aan bijvoorbeeld TVVL-opleidingen of andere opleidingen op het gebied van werktuigbouwkundige installaties.
 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring met ontwerpen en begeleiden van projecten, opgedaan bij een vastgoedorganisatie, adviesbureau en/of aannemer, bij voorkeur in de (semi-)publieke sector.
 • Je hebt kennis van en ervaring met de gehele discipline werktuigbouwkunde, van soorten installaties tot relevante normeringen en wet- en regelgeving.
 • Je kunt zaken goed uitleggen, kunt omgaan met eventuele weerstand, weet overtuigend uit de hoek te komen en krijgt collega’s mee in jouw plannen.
 • Je hebt inzicht in hoe de organisatie werkt: je weet hoe de hazen lopen en hebt gevoel voor onderlinge verhoudingen.
 • Je schakelt gemakkelijk tussen verschillende projecten en taken.
 • Je kunt goed communiceren en complexe zaken inzichtelijk maken, neemt als vanzelfsprekend het initiatief, werkt graag samen en handelt adequaat bij onverwachte veranderingen.
 • Je weet wat er in je omgeving speelt, kunt goed plannen en organiseren en werkt gedisciplineerd met het oog op de klant en het resultaat.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €2.737 Max. €4.400 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • In verband met de genomen maatregelen rondom de coronacrisis vindt het eerste gesprek plaats via videobellen.
 • Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken we onafhankelijk van tijd, plaats en apparaat. Je overlegt met het clusterhoofd hoe je hier invulling aan geeft. Het kan dus ook zijn dat je af en toe op een andere locatie of thuis werkt.
 • Mogelijk is voor de uitoefening van je werkzaamheden bij het Rijksvastgoedbedrijf (in de toekomst) een veiligheidsonderzoek aan de orde. We gaan ervan uit dat je daaraan meewerkt.
 • Omdat we duurzaamheid stimuleren, reizen we zoveel mogelijk met het openbaar vervoer (ov). Je krijgt daarom van ons een ov-kaart voor woon-werkverkeer en dienstreizen. Voor locaties die niet goed te bereiken zijn met het ov zijn bedrijfsauto’s beschikbaar.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Vastgoed en Infrastructuur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Vastgoedbeheer bestaat uit de afdelingen Klant- en Vastgoedmanagement, Technisch Beheer, Realisatie West, Realisatie Oost en Expertisecentrum Techniek. De directie is verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen, gebouwgebonden (technische) installaties, terreinen en gronden in beheer bij het Rijksvastgoedbedrijf zowel in de fase van (tijdelijk) gebruik als leegstand.

Afdeling Realisatie Oost
De afdeling Realisatie Oost is, samen met de afdeling Realisatie West, integraal verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de panden die het Rijksvastgoedbedrijf in eigendom heeft of huurt. De functie van de betreffende panden is zeer divers: van paleizen tot musea, kantoren, gevangenissen, rechtbanken en militaire terreinen. Onze afdeling bestaat uit sectie Noord (provincies Groningen, Friesland, Overijssel en Drenthe), sectie Oost (provincies Gelderland en Flevoland) en sectie Zuid (provincies Noord-Brabant en Limburg).

Sectie Zuid, cluster Werktuigbouwkunde
Binnen de sectie zijn de teams in clusters georganiseerd. Het cluster Werktuigbouwkunde telt 25 mensen die stuk voor stuk hart hebben voor de zaak. We zetten graag een stap extra om deskundige bijdragen te leveren aan een veilige, mooie én leefbare samenleving.

Onderling voeren we geregeld overleg, maar ook met het gehele cluster zitten we maandelijks om de tafel om lopende zaken te bespreken en elkaar te helpen. Naast ons jaarlijkse clusteruitje hebben we elke maand een borrel met alle collega’s die werken vanuit het kantoor in Tilburg.

Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Zie www.rijksvastgoedbedrijf.nl/over-ons/organisatie voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Dhr. C. Bredenoord, hoofd cluster Werktuigbouwkunde

06-15420366

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice Werving & Selectie

06-50738020

Shamin Naipal, Backoffice Werving & Selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksvastgoedbedrijf nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker elektrotechniek

Rijksvastgoedbedrijf
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 20 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Projectengineer militaire vliegvelden

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36-40
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 30 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur Ondergrondse infrastructuur

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36-40
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon