Senior transportgeleider BOT

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Meerdere locaties
 • Werkplekken 16
 • Contractduur nvt
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.615 - €3.376
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Niveau MBO - 4, MBO - 3, MBO - 2, MBO - 1, MBO
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 22 december
 • Vacaturenummer 40023
 • Plaatsingsdatum 13 oktober 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Dienst Vervoer en Ondersteuning, onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen, is op zoek naar meerdere senior transportgeleiders voor het Bijzonder Ondersteuningsteam (BOT) die belast worden met BOT-taken. Het BOT is een specialistisch operationeel onderdeel en verricht vervoer- en beveiligingstaken met hoge veiligheidsrisico’s.

Als senior transportgeleider BOT ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van collectieve en individuele transportbegeleidingstaken, inclusief beveiliging en bewaking, van personen met vrijheidsstraffen of vrijheidsbeperkende maatregelen die een verhoogd risicoprofiel kennen. Ook ben je verantwoordelijk voor de begeleiding en beveiliging van bijzondere individuele transporten van justitiabelen met een hoog veiligheidsrisico.

Jouw taken

 • Het zelfstandig voorbereiden van de transporten/opdrachten zodat deze ordentelijk en veilig verlopen en het treffen van veiligheidsbevorderende maatregelen.
 • Het houden van toezicht op en het begeleiden en het bejegenen van personen inclusief bijbehorende middelen en materialen met vrijheidsstraffen of vrijheidsbeperkende maatregelen tijdens de transporten en het hierbij handhaven van de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen (in voorkomende gevallen kunnen deze transporten grensoverschrijdend zijn).
 • Het verzorgen van extramurale beveiliging en begeleiding van personen met vrijheidsstraffen of vrijheidsbeperkende maatregelen o.a. sociaal-medisch en ziekenhuisbewaking.
 • Het, passend binnen de geweldinstructie en indien noodzakelijk, hanteren van de beschikbare geweldsmiddelen (waaronder het vuurwapen).
 • Het handelend optreden bij agressief gedrag en crisissituaties tijdens het transport.
 • Het handelend optreden ter voorkoming van pogingen tot suïcide, ontvluchting, onttrekking en gijzeling.
 • Het bedienen van de in gebruik zijnde communicatiemiddelen.
 • Het na sluitingstijd mede insluiten van personen met vrijheidsstraffen of vrijheidsbeperkende maatregelen binnen een inrichting.
 • Het zelfstandig uitvoeren van executievonnissen/innen van boetes en het betekenen van gerechtelijke stukken.
 • Het rapporteren over geconstateerde onregelmatigheden, zoals ordeverstoringen, andere incidenten en het gebruik van geweldsmiddelen en dwangmiddelen.
 •  Het opmaken van een proces verbaal.
 • Taken in het hoogste veiligheidssegment.


Kennis en vaardigheden:

 • Jaarlijks voldoen aan RTGB.
 • Beveiligingsprocedures en -technieken (inclusief observatie/interventie/helikopter).
 • Communicatieapparatuur.
 • Het gebruik van mechanische middelen.
 • Wapenkunde.
 • Benader- en vechttechnieken (inclusief aanhoudingstechnieken).
 • Culturele diversiteit.
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Vaardigheid in het omgaan met de doelgroep.
 • Schakelen tussen doelgroepen.
 • Weerbaarheid en fysieke conditie zijn op het gewenste niveau en wordt jaarlijks getoetst.
 • Enige kennis van vreemde talen, maar met een goede beheersing van de Engelse taal
 • Begeleiding, bejegening en zorg.
 • Conflicthantering.
 • Relevante wet- en regelgeving en procedures.
 • Coördinerende vaardigheden.
 • Vakinhoudelijk begeleiden van collega’s.
 • De werking van de internationale strafhoven.
 • Je hebt mbo 4 (werk- en denkniveau) en hebt bij voorkeur een BOA- en BHV-opleiding.
 • Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Je bent vaardig in het omgaan met de doelgroep en kunt schakelen tussen doelgroepen.
 • Je weerbaarheid en fysieke conditie zijn op het gewenste niveau en worden jaarlijks getoetst.
 • Je hebt enige kennis van vreemde talen, maar in ieder geval een goede beheersing van de Engelse taal.
 • Je bent goed in begeleiding, bejegening, zorg en conflicthantering.
 • Je beschikt over coördinerende vaardigheden en kunt collega’s vakinhoudelijk begeleiden.
 • Je hebt een rijbewijs B.
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Maand­salaris Min €2.615 Max. €3.376 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur nvt
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Solliciteren? Volg de stappen door op de solliciteer knop te drukken en upload je motivatie en cv via je account. We raden je aan eerst meer informatie over onze sollicitatieprocedure te lezen voordat je solliciteert.
 • Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat of ben je (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je motivatiebrief en cv. 
 • Sollicitaties zonder gemotiveerde brief en/of met onvolledige CV nemen we niet in behandeling.
 • Een assessment maakt deel uit van de procedure.
 • Voor deze functie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist.
 • De standplaatsen zijn Amsterdam, Soesterberg, Tilburg en Zoetermeer.
 • Het zichtbaar dragen van tatoeages vraagt altijd om een professionele afweging gelet op de aard van het werk en de context op enig moment e.e.a. altijd op basis van gezagsuitstraling, neutraliteit en veiligheid. Tatoeages op het aangezicht zijn in ieder geval niet toegestaan (tatoeages in gezicht en/of hals). NB: Cosmetische tatoeages zijn hierop uitgezonderd.
 • Het gaat om een detachering voor de duur van de opleiding (maximaal één jaar). Je wordt bij het goed en volledig afronden van de in- en externe opleidingen definitief geplaatst bij de DV&O. Bij het niet behalen van de in- en externe opleidingen word je teruggeplaatst in je organieke functie. Je dient hiervoor een terugkeergarantie (voor de duur van de opleidingen) te kunnen overleggen van je huidige werkgever. De afspraken over de detachering worden in een overeenkomst vermeld.
 • Het betreft een schaal 7 vacature met een arbeidsmarkttoeslag tot aan minimaal schaal 9 trede 3 en maximaal schaal 9 trede 7.
 • De werving en selectie bestaat uit meerdere onderdelen:
 • Capaciteitentest (thuis)
 • Sporttest + voorlichting (1 dag)
 • Motivatie- / selectiegesprek
 • Assessment incl. een interview met een psycholoog (1 dagdeel)
 • Medische sport keuring
 • Intest BOT (36 uur)


Sporttest-eisen

 • Sporttest-eisen: per onderdeel kun je respectievelijk 5, 3 of 1 punt(en) halen.
 • 1500 meter op verharde weg: 5,30 min, 6,00 min, >6,00 min
 • Zwemmen, 100 meter op de borst en 100 meter op de rug: 4,50 min, 5,30 min, >5,30 min
 • Pulls optrekken in bovengreep, sit/push-ups en hip-hops, allen 30 seconden achter elkaar
 • Hip-hops over de heupen collega, twee benen afzetten: 75, 70, <70
 • Pulls optrekken in ondergreep, optellen bij onderdeel 3: 15, 12, <12
 • Temposprint (één minuut) tussen twee lijnen op 10 meter: 20, 19, of 18 <18
 • FVT: 2,40 min, 2,45 min, >2,45 min
 • Duurloop van tien kilometer: 55,00 minuten, 1 uur, >1 uur
 • Bij 33 of 35 punten: procedure BOT gaat door, 31 punten: waarschijnlijk positief advies, 29 punten: waarschijnlijk negatief advies, minder dan 29 punten: einde procedure BOT.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep (Inrichtings)beveiliger

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het organisatie onderdeel Operatie is verantwoordelijk voor de in kwalitatieve en kwantitatieve zin optimale inzet van mensen en middelen, conform wat is overeengekomen in de convenanten en conform het dienstenpalet.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer P. Elsinga, hoofd Werving & Selectie DV&O

08807-30300

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving & Selectie

08807-54321

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Arbeidsbegeleider

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Zutphen
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 2 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Complexbeveiliger

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Alphen aan den Rijn
 • Uren per week 27-36
 • Salaris­niveau schaal 4
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige / doorzorgfunctionaris

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Sittard
 • Uren per week 27-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 26 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon