(Senior) Transportgeleider (BOT)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Meerdere locaties
 • Werkplekken 16
 • Contractduur 1 jaar (voor de duur van de opleidingen)
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.693 - €3.896
 • Salaris­niveau schaal 7, schaal 8
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 31 december
 • Vacaturenummer 45668
 • Plaatsingsdatum 23 juni 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Dienst Vervoer en Ondersteuning, onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen, is op zoek naar zestien senior transportgeleiders voor het Bijzonder Ondersteuningsteam (BOT) die belast worden met BOT-taken. Het BOT is een specialistisch operationeel onderdeel en verricht vervoer- en beveiligingstaken met hoge veiligheidsrisico’s.

Als senior transportgeleider BOT ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van collectieve en individuele transportbegeleidingstaken, inclusief beveiliging en bewaking, van personen met vrijheidsstraffen of vrijheidsbeperkende maatregelen die een verhoogd risicoprofiel kennen. Ook ben je verantwoordelijk voor de begeleiding en beveiliging van bijzondere individuele transporten van justitiabelen met een hoog veiligheidsrisico.

Jouw taken

 • Zelfstandig voorbereiden van transporten/opdrachten zodat deze ordentelijk en veilig verlopen en het treffen van veiligheidsbevorderende maatregelen;
 • Houden van toezicht op, het begeleiden en bejegenen van personen inclusief bijbehorende middelen en materialen met vrijheidsstraffen of vrijheidsbeperkende maatregelen tijdens de transporten en het hierbij handhaven van de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen (in voorkomende gevallen kunnen deze transporten grensoverschrijdend zijn);
 • Verzorgen van extramurale beveiliging en begeleiding van personen met vrijheidsstraffen of vrijheidsbeperkende maatregelen o.a. sociaal-medisch en ziekenhuisbewaking;
 • Passend binnen de geweldinstructie en indien noodzakelijk, hanteren van de beschikbare geweldsmiddelen (waaronder het vuurwapen);
 • Handelend optreden bij agressief gedrag en mogelijke crisissituaties tijdens het transport;
 • Handelend optreden ter voorkoming van pogingen tot suïcide, ontvluchting, onttrekking en gijzeling;
 • Bedienen van de in gebruik zijnde communicatiemiddelen;
 • Na sluitingstijd mede insluiten van personen met vrijheidsstraffen of vrijheidsbeperkende maatregelen binnen een inrichting;
 • Zelfstandig uitvoeren van executievonnissen/ innen van boetes en het betekenen van gerechtelijke stukken;
 • Rapporteren over geconstateerde onregelmatigheden, zoals ordeverstoringen, andere incidenten en het gebruik van geweldsmiddelen en dwangmiddelen;
 • Opmaken van een proces verbaal;
 • Taken in het hoogste veiligheidssegment.
 • Mbo 4 werk- en denkniveau en bij voorkeur een BOA- en BHV-opleiding; 
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Vaardig in het omgaan met de doelgroep en schakelen tussen doelgroepen;
 • Weerbaarheid en fysieke conditie zijn op het gewenste niveau en worden jaarlijks getoetst;
 • Enige kennis van vreemde talen en in ieder geval een goede beheersing van de Engelse taal;
 • Goed in begeleiding, bejegening, zorg en conflicthantering;
 • Coördinerende vaardigheden en je kunt collega’s vakinhoudelijk begeleiden;
 • Je hebt een rijbewijs B;
 • De standplaatsen zijn Amsterdam, Soesterberg, Tilburg en Zoetermeer;
 • Referenties worden opgevraagd;
 • VOG-P en A-screening AIVD maken onderdeel uit van de selectieprocedure;
 • Bij een sollicitatie gaat u akkoord met het delen van uw gegevens met de politie ten behoeve van het antecedentenonderzoek. De uitkomst kan gevolgen hebben of u wel of niet wordt uitgenodigd voor het vervolgtraject;
 • Het totale selectieproces zal ongeveer 4 maanden in beslag nemen (zie de verschillende onderdelen bij ‘Bijzonderheden’).
   

Kennis en vaardigheden

 • Jaarlijks voldoen aan RTGB.
 • Beveiligingsprocedures en -technieken (inclusief observatie/interventie/helikopter).
 • Communicatieapparatuur.
 • Gebruik van mechanische middelen.
 • Wapenkunde.
 • Benader- en vechttechnieken (inclusief aanhoudingstechnieken).
 • Culturele diversiteit.
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Vaardigheid in het omgaan met de doelgroep.
 • Schakelen tussen doelgroepen.
 • Weerbaarheid en fysieke conditie zijn op het gewenste niveau en wordt jaarlijks getoetst.
 • Enige kennis van vreemde talen en met een goede beheersing van de Engelse taal.
 • Begeleiding, bejegening en zorg.
 • Conflicthantering.
 • Relevante wet- en regelgeving en procedures.
 • Coördinerende vaardigheden.
 • Vakinhoudelijk begeleiden van collega’s.
 • De werking van de internationale strafhoven.
 • Salaris­niveau schaal 7, schaal 8
 • Maand­salaris Min €2.693 Max. €3.896 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar (voor de duur van de opleidingen)
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris mag je rekenen op:

 • een Individueel Keuzebudget. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en stel je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samen. Het kan bijvoorbeeld bestaan uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) of vakantiedagen
 • volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer
 • een pensioenregeling
 • gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof
 • studiemogelijkheden voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling
 • de mogelijkheid gebruik te maken van bedrijfsfitness
 • vanaf 1 januari 2024 worden de salarissen met 1,5% verhoogd.
 • Wanneer je solliciteert op een functie bij DJI dan maak je eenmalig een account aan. Dit zorgt ervoor dat je bij DJI, of bij eventuele andere rijksonderdelen, makkelijk kan solliciteren. Slechts enkele velden zijn verplicht om in te vullen. Met je account kan je ook de status van je sollicitatie inzien, handig toch? Meer informatie hierover vind je in onze sollicitatieprocedure.
 • Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Of ben je (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie. 
 • Sollicitaties zonder gemotiveerde brief en/of met onvolledige CV nemen we niet in behandeling.
 • A-screening AIVD maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.
 • Het zichtbaar dragen van tatoeages vraagt altijd om een professionele afweging gelet op de aard van het werk en de context op enig moment e.e.a. altijd op basis van gezagsuitstraling, neutraliteit en veiligheid. Tatoeages op het aangezicht zijn in ieder geval niet toegestaan (tatoeages in gezicht en/of hals). NB: Cosmetische tatoeages zijn hierop uitgezonderd.
 • Het gaat om een detachering voor de duur van de opleiding (maximaal één jaar). Je wordt bij het goed en volledig afronden van de in- en externe opleidingen definitief geplaatst bij de DV&O. Bij het niet behalen van de in- en externe opleidingen word je teruggeplaatst in je organieke functie. Je dient hiervoor een terugkeergarantie (voor de duur van de opleidingen) te kunnen overleggen van je huidige werkgever. De afspraken over de detachering worden in een overeenkomst vermeld.
 • Het betreft een schaal 7 vacature met een arbeidsmarkttoeslag tot aan minimaal schaal 9 trede 3 en maximaal schaal 9 trede 7.
 • Bij een sollicitatie gaat u akkoord met het delen van uw gegevens met de politie ten behoeve van het antecedentenonderzoek. De uitkomst kan gevolgen hebben of u wel of niet wordt uitgenodigd voor het vervolgtraject.
 • De werving en selectie procedure bestaat uit meerdere onderdelen zoals:
 • Capaciteitentest (thuis)
 • Sporttest + voorlichting (1 dag)
 • Motivatie- / selectiegesprek
 • Assessment incl. een interview met een psycholoog (1 dagdeel)
 • Medische sport keuring
 • Intest BOT (36 uur)
 • Sporttest-eisen: per onderdeel kun je respectievelijk 5, 3 of 1 punt(en) halen.
  • 500 meter op verharde weg: 5,30 min, 6,00 min, >6,00 min
  • Zwemmen, 100 meter op de borst en 100 meter op de rug: 4,50 min, 5,30 min, >5,30 min
  • Pulls optrekken in bovengreep, sit/push-ups en hip-hops, allen 30 seconden achter elkaar
  • Hip-hops over de heupen collega, twee benen afzetten: 75, 70, <70
  • Pulls optrekken in ondergreep, optellen bij onderdeel 3: 15, 12, <12
  • Temposprint (één minuut) tussen twee lijnen op 10 meter: 20, 18 of 19. <18
  • FVT: 2,40 min, 2,45 min, >2,45 min
  • Duurloop van tien kilometer: 55,00 minuten, 1 uur, >1 uur
  • Bij 33 of 35 punten: procedure BOT gaat door, 31 punten: waarschijnlijk positief advies, 29 punten: waarschijnlijk negatief advies, minder dan 29 punten: einde procedure BOT.
 • Voor alle functies binnen DJI is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist. DJI vergoedt de kosten voor de aanvraag van een VOG. Wil je weten of je recht hebt op een VOG? Dat kan je hier checken: vogcheck.justis.nl
 • De einddatum van de vacature is niet leidend. De selectie start wanneer geschikte kandidaten zich aandragen en sluit wanneer de vacature is vervuld. De vacature kan dus vóór de vermelde einddatum sluiten. Wees er daarom op tijd bij en reageer snel! 

Meer over de functiegroep (Inrichtings)beveiliger

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) vervoert arrestanten, gedetineerden en vreemdelingen. Ook verlenen we bijstand bij calamiteiten in (justitiële) inrichtingen en detacheren we beveiligers om overheidsorganisaties als Defensie en politie te ondersteunen. Ons hoofdkantoor staat in Assen. Daarnaast hebben we twintig locaties verspreid over heel Nederland.

In totaal werken er zo’n 1.500 collega’s bij de DV&O bij drie verschillende divisies: Vervoer, Beveiliging en Specialistische taken. 

Operatie
Het organisatie onderdeel Operatie is verantwoordelijk voor de in kwalitatieve en kwantitatieve zin optimale inzet van mensen en middelen, conform wat is overeengekomen in de convenanten en conform het dienstenpalet.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Werving & Selectie Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O)

08807-30300

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving & Selectie

08807-54321

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Medior) Transportgeleider LBB

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Soesterberg
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 16 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker vervoer

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Soesterberg
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 4
 • Reageren voor 5 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Docent rijvaardigheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Meerdere locaties
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 2 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon