Senior transportgeleider BOT

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Meerdere locaties
 • Contractduur n.v.t.
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.734 - €3.529
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 1 maart Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer 49193
 • Plaatsingsdatum 3 februari 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Dienst Vervoer en Ondersteuning, onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen, is op zoek naar senior transportgeleiders voor het Bijzonder Ondersteuningsteam (BOT) die belast worden met BOT-taken. Het BOT is een specialistisch operationeel onderdeel en verricht vervoer- en beveiligingstaken met hoge veiligheidsrisico’s. 

Als senior transportgeleider BOT ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van collectieve en individuele transportbegeleidingstaken, inclusief beveiliging en bewaking, van personen met vrijheidsstraffen of vrijheidsbeperkende maatregelen die een verhoogd risicoprofiel kennen. Ook ben je verantwoordelijk voor de begeleiding en beveiliging van bijzondere individuele transporten van justitiabelen met een hoog veiligheidsrisico.

Jouw taken

 • Zelfstandig voorbereiden van transporten/opdrachten zodat deze ordentelijk en veilig verlopen en het treffen van veiligheidsbevorderende maatregelen;
 • Houden van toezicht op, het begeleiden en bejegenen van personen inclusief bijbehorende middelen en materialen met vrijheidsstraffen of vrijheidsbeperkende maatregelen tijdens de transporten en het hierbij handhaven van de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen (in voorkomende gevallen kunnen deze transporten grensoverschrijdend zijn);
 • Verzorgen van extramurale beveiliging en begeleiding van personen met vrijheidsstraffen of vrijheidsbeperkende maatregelen o.a. sociaal-medisch en ziekenhuisbewaking;
 • Passend binnen de geweldinstructie en indien noodzakelijk, hanteren van de beschikbare geweldsmiddelen (waaronder het vuurwapen);
 • Handelend optreden bij agressief gedrag en mogelijke crisissituaties tijdens het transport;
 • Handelend optreden ter voorkoming van pogingen tot suïcide, ontvluchting, onttrekking en gijzeling;
 • Bedienen van de in gebruik zijnde communicatiemiddelen;
 • Na sluitingstijd mede insluiten van personen met vrijheidsstraffen of vrijheidsbeperkende maatregelen binnen een inrichting;
 • Zelfstandig uitvoeren van executievonnissen/ innen van boetes en het betekenen van gerechtelijke stukken;
 • Rapporteren over geconstateerde onregelmatigheden, zoals ordeverstoringen, andere incidenten en het gebruik van geweldsmiddelen en dwangmiddelen;
 • Opmaken van een proces verbaal;
 • Taken in het hoogste veiligheidssegment.


Kennis en vaardigheden

 • Jaarlijks voldoen aan RTGB.
 • Beveiligingsprocedures en -technieken.
 • Communicatieapparatuur.
 • Gebruik van mechanische middelen.
 • Wapenkunde.
 • Benader- en vechttechnieken (inclusief aanhoudingstechnieken).
 • Culturele diversiteit.
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Vaardigheid in het omgaan met de doelgroep.
 • Schakelen tussen doelgroepen.
 • Weerbaarheid en fysieke conditie zijn op het gewenste niveau en wordt jaarlijks getoetst.
 • Enige kennis van vreemde talen en met een goede beheersing van de Engelse taal.
 • Begeleiding, bejegening en zorg.
 • Conflicthantering.
 • Relevante wet- en regelgeving en procedures.
 • Coördinerende vaardigheden.
 • Vakinhoudelijk begeleiden van collega’s.
 • Mbo 4 werk- en denkniveau en bij voorkeur een BOA- en BHV-opleiding; 
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Vaardig in het omgaan met de doelgroep en schakelen tussen doelgroepen;
 • Weerbaarheid en fysieke conditie zijn op het gewenste niveau en worden jaarlijks getoetst;
 • Enige kennis van vreemde talen en in ieder geval een goede beheersing van de Engelse taal;
 • Goed in begeleiding, bejegening, zorg en conflicthantering;
 • Coördinerende vaardigheden en je kunt collega’s vakinhoudelijk begeleiden;
 • Je hebt een rijbewijs B;
 • De standplaatsen zijn Amsterdam, Soesterberg (regio), Tilburg en Zoetermeer;
 • Referenties worden opgevraagd;
 • VOG-P en A-screening AIVD maken onderdeel uit van de selectieprocedure;
 • Bij een sollicitatie gaat u akkoord met het delen van uw gegevens met de politie ten behoeve van het antecedentenonderzoek. De uitkomst kan gevolgen hebben of u wel of niet wordt uitgenodigd voor het vervolgtraject;
 • Het totale selectieproces zal ongeveer 4 maanden in beslag nemen (zie de verschillende onderdelen bij ‘Bijzonderheden’).
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Maand­salaris Min €2.734 Max. €3.529 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Contract­duur n.v.t.
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36
 • Een Individueel Keuzebudget. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en stel je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samen. Het kan bijvoorbeeld bestaan uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) of vakantiedagen
 • Volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer
 • Een pensioenregeling
 • Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof
 • Studiemogelijkheden voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling
 • De mogelijkheid gebruik te maken van bedrijfsfitness
 • Wanneer je solliciteert op een functie bij DJI dan maak je eenmalig een account aan. Dit zorgt ervoor dat je bij DJI, of bij eventuele andere rijksonderdelen, makkelijk kan solliciteren. Slechts enkele velden zijn verplicht om in te vullen. Met je account kan je ook de status van je sollicitatie inzien, handig toch? Meer informatie hierover vind je in onze sollicitatieprocedure.
 • Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Of ben je (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie. 
 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je motivatiebrief en cv. 
 • Sollicitaties zonder gemotiveerde brief en/of met onvolledige CV nemen we niet in behandeling.
 • Een assessment maakt deel uit van de procedure.
 • Voor alle functies binnen DJI is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist. DJI vergoedt de kosten voor de aanvraag van een VOG. Wil je weten of je recht hebt op een VOG? Dat kan je hier checken: vogcheck.justis.nl
 • A-screening AIVD maakt onderdeel uit van de selectieprocedure
 • De standplaatsen zijn Amsterdam, Soesterberg (regio), Tilburg en Zoetermeer
 • Het zichtbaar dragen van tatoeages vraagt altijd om een professionele afweging gelet op de aard van het werk en de context op enig moment e.e.a. altijd op basis van gezagsuitstraling, neutraliteit en veiligheid. Tatoeages op het aangezicht zijn in ieder geval niet toegestaan (tatoeages in gezicht en/of hals). NB: Cosmetische tatoeages zijn hierop uitgezonderd.
 • Wat als je de opleiding niet haalt? Bij het voortijdig (moeten) verlaten van de opleiding – mits niet verwijtbaar, zullen externe kandidaten een baangarantie bij de divisie Beveiliging van de DV&O hebben.(Let op! Bezoldiging is beduidend minder!) De keuze is aan de medewerker zelf.
 • Het betreft een schaal 7 vacature met een arbeidsmarkttoeslag tot aan minimaal schaal 9 trede 3 en maximaal schaal 9 trede 7.
 • De werving en selectie bestaat uit meerdere onderdelen:
 • Capaciteitentest (thuis)
 • Sporttest + voorlichting (1 dag)
 • Motivatie- / selectiegesprek
 • Assessment incl. een interview met een psycholoog (1 dagdeel)
 • Medische sport keuring
 • Intest BOT (36 uur)
 • Sporttest-eisen: per onderdeel kun je respectievelijk 5, 3 of 1 punt(en) halen.
 • 1500 meter op verharde weg: 5,30 min, 6,00 min, >6,00 min
 • Zwemmen, 100 meter op de borst en 100 meter op de rug: 4,50 min, 5,30 min, >5,30 min
 • Pulls optrekken in bovengreep, sit/push-ups en hip-hops, allen 30 seconden achter elkaar
 • Hip-hops over de heupen collega, twee benen afzetten: 75, 70, <70
 • Pulls optrekken in ondergreep, optellen bij onderdeel 3: 15, 12, <12
 • Temposprint (één minuut) tussen twee lijnen op 10 meter: 20, 18 of 19. <18
 • FVT: 2,40 min, 2,45 min, >2,45 min
 • Duurloop van tien kilometer: 55,00 minuten, 1 uur, >1 uur
 • Bij 33 of 35 punten: procedure BOT gaat door, 31 punten: waarschijnlijk positief advies, 29 punten: waarschijnlijk negatief advies, minder dan 29 punten: einde procedure BOT;
 • Bij een sollicitatie gaat u akkoord met het delen van uw gegevens met de politie ten behoeve van het antecedentenonderzoek. De uitkomst kan gevolgen hebben of u wel of niet wordt uitgenodigd voor het vervolgtraject.
 • De sollicitatiegesprekken vinden april 2024 plaats, de planning zal met jullie doorgenomen worden na afloop van de sporttest, neem je agenda mee dan kunnen we gelijk een datum inplannen.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Meer over de functiegroep (Inrichtings)beveiliger

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling


De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder.

De afdeling Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) verzorgt het vervoer van arrestanten, gedetineerden en vreemdelingen. Denk aan het vervoer van en naar politiebureaus, rechtbanken, Huizen van Bewaring en gevangenissen. Ook levert DV&O beveiligingsmedewerkers aan inrichtingen van DJI en andere overheidsorganisaties zoals rechtbanken.
 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer J.Risakotta, werving & selectie DV&O

06-25212792

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw J. Lutteke, projectleider

06-55234261

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) accountmanager

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Assen
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 18 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Managementassistent veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Assen
 • Uren per week 18
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 18 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Hoofd veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Assen
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 18 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon